Direct naar paginainhoud

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Om in een ander land te trouwen heb je vaak een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Je vraagt deze verklaring van huwelijksbevoegdheid persoonlijk aan in het stadhuis. Dit doe je op afspraak via telefoonnummer 14 036.

Voorwaarden

Je kunt een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen als je ingeschreven staat in de gemeente Almere of woont in het buitenland en Almere je laatste woonplaats in Nederland is geweest.

Ben je onder curatele gesteld? Dan heb je toestemming nodig van je curator.

Één van de partners heeft de Nederlandse nationaliteit.

Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans zijn, moet je naar het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Vaak moeten buitenlandse documenten gelegaliseerd worden. Meer informatie hierover kun je vinden op nederlandwereldwijd.nl.

Meenemen

Neem bij de aanvraag van de verklaring van huwelijksbevoegdheid alle vereiste documenten (eventueel gelegaliseerd of een apostille stempel) van jou en je partner mee. Kijk voor uitzonderingen op nederlandwereldwijd.nl.

Documenten die je nodig hebt zijn:

  • geldig identiteitsbewijs;
  • originele geboorteakte (wanneer jij of je partner in het buitenland is geboren en de geboorteakte niet in de BRP staat geregistreerd). Weet je niet of je geboorteakte in de BRP staat? Neem dan contact met ons op via burgerzakenhc@almere.nl;
  • verklaring van de burgerlijke staat en huidig woonadres (wanneer jij of je partner in het buitenland woont);
  • een echtscheidingsakte (dit geldt alleen wanneer jij of je partner in het buitenland is geboren en de echtscheidingsakte niet in de BRP staat geregistreerd) waar de datum van het vorige huwelijk en de gegevens van de ex-partner op staan (wanneer je eerder getrouwd bent geweest).

Omdat een verklaring van huwelijksbevoegdheid voor beide partners geldt, kan de verklaring alleen afgegeven worden als je ook de documenten van je buitenlandse partner kunt laten zien. Lukt dit niet, dan kunnen wij de verklaring niet afgeven.

Heb je vragen, bel dan 14 036.

Kosten

ProductKosten

Verklaring huwelijksbevoegdheid

€ 27,50
Illustratie Almere skyline
Jouw mening