Direct naar paginainhoud

Inburgering

Kun je nog niet goed Nederlands spreken? En weet je nog niet genoeg over Nederland? Dan is het mogelijk dat je moet inburgeren. Als je moet inburgeren, krijg je een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat ook uw inburgeringstermijn. Je bent niet verplicht om een inburgeringscursus te doen, maar u bent wel verplicht om het inburgeringsexamen te halen.

Binnen vier weken na het examen krijg je schriftelijk bericht over de examenuitslag. DUO geeft aan de gemeente door of je geslaagd bent voor het examen.

Ben je gezakt voor het inburgeringsexamen en je bent inburgeringsplichtig? Dan moet je jezelf opnieuw aanmelden bij DUO. Alle informatie kun je terugvinden op de website.

Voorwaarden

Je moet inburgeren in de volgende situaties: 

  • Je komt uit een land buiten de Europese Unie;
  • Je bent tussen de 18 en 65 jaar oud;
  • Je hebt geen Nederlands paspoort. 

Je hoeft niet in te burgeren in de volgende situaties: 

  • Je woonde acht jaar of langer in Nederland en was leerplichtig;
  • Je hebt Nederlandse diploma's of certificaten;
  • Je komt tijdelijk naar Nederland voor werk of studie. 

Ben je niet inburgeringsplichtig, maar wil je ook de Nederlandse taal leren en leren over Nederland? Dan kun je ook inburgeren.

Meer informatie

Meer informatie over inburgeren krijg je bij de balie van Sociale Zaken. Ga direct naar de contactgegevens van Sociale Zaken

Illustratie Almere skyline
Jouw mening