Direct naar paginainhoud

Bewijs van in leven zijn

Een 'Attestatie de vita' toont aan dat je in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. De Attestatie de vita is bedoeld voor gebruik door buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland heb je een 'Bewijs van in leven zijn' nodig.

Bewijs van in leven zijn

Je kunt een bewijs van in leven zijn direct online aanvragen. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.

Kosten

ProductKosten
Bewijs van in leven zijn via de website

€ 12,20

Bewijs van in leven zijn aan de balie€ 15,15

Bewijs van in leven zijn voorwaarden

  • Je kunt een bewijs van in leven zijn alleen aanvragen in de gemeente waar je staat ingeschreven. 
  • Je kunt in Almere een afschrift van een akte aanvragen voor een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden in Almere. Gebeurde dit in een andere gemeente, vraag dan daar afschrift van de akte aan.
  • Je kunt ook alleen gegevens uit de BRP op een uittreksel aanvragen als je in Almere ingeschreven staat.

Let op: Je krijgt geen geld terug als je een afschrift van een akte in Almere aanvraagt en wij deze akte niet hebben of als je een onjuist afschrift hebt aangevraagd. Dit geldt ook voor de uittreksels uit de Basisregistratie Personen. In alle gevallen moeten diverse handelingen worden verricht en hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.

Attestatie de vita

Een Attestatie de vita moet je aanvragen in de gemeente waar je woont en ingeschreven staat. Je moet hiervoor een afspraak maken.

Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs krijg je het bewijs van in leven zijn direct mee. Je kunt met PIN betalen.

Kosten

ProductKosten
Attestatie de vita aan de balie€ 15,70

Iemand machtigen

Je kunt iemand anders machtigen om het bewijs van in leven zijn bij Burgerzaken aan te vragen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier (pdf, 0,1 Mb). De gemachtigde moet bij de aanvraag meenemen: 

  • Het ingevulde machtigingsformulier;
  • Een kopie van jouw identiteitsbewijs;
  • Zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

Een bewijs van in leven zijn is in bepaalde gevallen gratis. Een gratis bewijs van in leven zijn kun je niet via internet aanvragen. Je kunt hiervoor langskomen bij de balie. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening