Direct naar paginainhoud

Standaard uittreksel Basisregistratie Personen / bewijs van inschrijving

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat je bij de gemeente Almere staat ingeschreven als inwoner. Het uittreksel BRP wordt binnen 5 werkdagen opgestuurd.

Vraag een uittreksel aan

Hierop staan de volgende gegevens:

 • Je geslachtsnaam
 • Je voorna(a)m(en)
 • Je geboortedatum en geboorteplaats
 • Je huidige adres
 • De datum van afgifte van het uittreksel
 • Ondertekening door ambtenaar

Kosten

ProductKosten

Uittreksel BRP via de website

€ 13,00

Uittreksel BRP aan de balie€ 15,20

Wat je moet weten

 • Voor een woningaanbieding via Ymere, de Alliantie of Goede Stede hoef je niet altijd een uittreksel op te vragen. De woningcorporatie laat je weten of je een ‘uittreksel met adreshistorie’ nodig hebt. Als je geheimhouding van persoonsgegevens hebt aangevraagd, vraag je dit uittreksel zelf op.
 • Voor inschrijving voor een woning bij een andere woningaanbieder kies je voor een 'uittreksel met adreshistorie'.
 • Een internationaal uittreksel heeft een vaste indeling. Je kunt niet zelf kiezen welke gegevens erop komen te staan.
 • Je kunt alleen gegevens uit de BRP op een uittreksel aanvragen als je in Almere ingeschreven staat.
 • Heb je een bewijs van Nederlanderschap nodig? Maak dan een afspraak voor de aanvraag van een BRP-uittreksel. Dit geldt zowel voor de internationale als de Nederlandse versie. Je kunt dit uittreksel niet online aanvragen.

Persoonlijk aanvragen aan de balie

Je kunt een uittreksel uit de BRP persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak. Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs krijg je het uittreksel direct mee. Je kunt met PIN betalen.

Iemand machtigen

Je kunt iemand anders machtigen om het uittreksel bij Burgerzaken aan te vragen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier (pdf, 0,091Mb). De gemachtigde moet bij de aanvraag meenemen:

 • het ingevulde machtigingsformulier;
 • een kopie van jouw identiteitsbewijs;
 • zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

Commerciële tussenpersonen actief

Er zijn commerciële tussenpersonen actief die aanbieden een uittreksel, urgentieverklaring of ander product voor je aan te vragen bij de gemeente. Deze tussenpersonen vragen meer geld, het duurt langer voordat jouw gevraagde product bij je binnen is. Daarnaast machtig je hiermee iemand om voor je een persoonlijk product aan te vragen. Hiermee krijgen deze bedrijven de beschikking over privacygevoelige informatie.

Wil je toch iemand machtigen omdat je zelf niet in staat bent om de aanvraag te doen? Geef gegevens zoals een kopie van jouw paspoort nooit zomaar af. Gebruik bij het maken van een kopie altijd de KopieID app van de Rijksoverheid. Hiermee kun je jouw gegevens deels afschermen en blijft jouw privacy gewaarborgd.

Veelgestelde vragen uittreksels

Staan de namen van de ouders op een standaard uittreksel van een kind?

Nee, de naam van de ouders komt niet automatisch op een standaard uittreksel van een kind te staan. 
Een ouder kan aan de balie wel aangeven welke gegevens er op het uittreksel van het kind moeten komen. Er bestaat een aantal vastgestelde vormen van uittreksel, omdat deze het meest wordt aangevraagd. Maar een variabele uittreksels is dus mogelijk.

Kan ik een internationaal uittreksel in een andere taal aanvragen?

Ja, het is mogelijk een internationaal uittreksel aan te vragen. Aan de balie wordt in overleg met je de taal bepaald. De meest gangbare talen zijn Engels, Frans en Duits. Je ontvangt niet een apart uittreksel; er zijn combinatiemogelijkheden die al vastliggen.  

Geef bij de aanvraag duidelijk aan als je dit nodig hebt.

Per uittreksel staan de volgende talen: 

 • Frans, Duits en Engels (kan online én aan de balie aangevraagd worden.)
 • Spaans, Italiaans en Turks (kan uitsluitend aan de balie aangevraagd worden.)

Je hebt een meertalig uittreksel bijvoorbeeld nodig voor een consulaat of ambassade van een ander land.

Heb ik een uittreksel nodig als ik mij inschrijf voor het middelbaar onderwijs in Almere?

Jongeren die zich inschrijven bij een middelbare school in Almere hebben daarvoor geen uittreksel uit de BRP nodig. Een kopie van een officieel document met daarop het burgerservicenummer (BSN) volstaat.

De gemeente Almere heeft dit afgesproken met de Almeerse middelbare scholen.

Er zijn uitzonderingsgevallen waarbij het wel nodig is om bij inschrijving een uittreksel uit de BRP te overleggen, bijvoorbeeld bij vluchtelingen. Kies in het formulier voor optie 'Overig'.

Kan een historisch uittreksel altijd worden afgegeven?

Ja, een historisch uittreksel kan altijd worden afgegeven. Het maakt niet uit hoe oud de gegevens zijn. Je vraagt het historische uittreksel aan in de gemeente waar je nu woont.

Staat het Burgerservicenummer altijd op het uittreksel genoemd?

Nee, het Burgerservicenummer staat niet standaard op het uittreksel vernoemd. Moet het Burgerservicenummer op jouw uittreksel staan? Maak dan een afspraak aan de balie.

Kan ik ook een uittreksel aanvragen voor mijn partner?

Ja, dit is mogelijk als jouw echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner op hetzelfde adres als jij staat ingeschreven.

Kan ik ook als ouder/verzorger een uittreksel aanvragen voor een kind?

Ja, dit is mogelijk als het kind jonger dan 16 jaar is en op hetzelfde adres als jij staat ingeschreven. 

Ik ben geëmigreerd, hoe kan ik een uittreksel aanvragen?

Als je jezelf vanuit de gemeente Almere naar het buitenland uitschrijft, kun je alleen nog dezelfde dag een uittreksel krijgen bij de gemeente.

Na uitschrijving uit de BRP verhuist jouw persoonslijst van de gemeente naar de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). De RNI registreert personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met (meerdere) Nederlandse overheidsinstellingen.

Ben je één of meerdere dagen uitgeschreven en wil je een uittreksel aanvragen? Dan moet je dit bij een van de RNI-gemeenten (Register Niet Ingezetenen) regelen. 

De RNI-gemeenten zijn:

 • Alkmaar
 • Almelo
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Haag
 • Doetinchem
 • Eindhoven
 • Goes
 • Groningen/Eemshaven
 • Heerlen
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Terneuzen
 • Utrecht
 • Venlo
 • Zwolle

Kan ik als ik Niet-ingezeten ben een uittreksel aanvragen?

Nee, de gemeente Almere kan het uittreksel dan niet meer aan je afgeven.

De RNI-gemeente geeft aan dat ze het uittreksel niet kan verstrekken, wat nu?

Als je jezelf vanuit de gemeente naar het buitenland heeft uitgeschreven, kun je alleen bij een RNI-gemeente een uittreksel aanvragen. RNI staat voor Registratie Niet-ingezetenen. De gemeente Almere kan het uittreksel niet meer aan je afgeven.

Geeft de RNI-gemeente aan dat ze het uittreksel niet kan verstrekken? Dan klopt dit niet. De RNI-gemeente moet het uittreksel aan je afgeven.

Je kunt hier eventueel contact over opnemen met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) via telefoonnummer 14 00. Dit is het algemene nummer van de Rijksoverheid. De RvIG neemt vervolgens contact op met de RNI-gemeente.

Wat is een RNI-gemeente?

RNI staat voor Registratie Niet-ingezetenen. Je kunt zich naar keuze bij één van de volgende gemeenten inschrijven: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle.

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie