Direct naar paginainhoud

Ontmoetingsplekken

Tussen het Lumièrepark en de A6 komen nieuwe ontmoetingsplekken. Dit worden plekken waar je kunt spelen en sporten of even kunt rusten tijdens een wandel-of fietstocht. Om het Rondje Weerwater nog aantrekkelijker te maken, vindt de gemeente het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden zoals scholen en sportverenigingen betrokken zijn bij de ontwikkeling. Daarom worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Belangstellenden worden bijgepraat over de plannen en iedereen kan vragen stellen, ideeën indienen en zorgen uiten.

Communicatie

Ruim 1500 bewoners uit Filmwijk, scholen en sportverenigingen hebben via een brief een uitnodiging ontvangen voor de informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten hebben we gesproken met omwonenden, vertegenwoordigers van bewonerscommissies, platform Filmwijk, de hengelsportvereniging en de studentenvereniging.

De communicatie over de plannen verloopt via bewonersbrieven, nieuwsbrief Ontwikkeling Almere Centrum, informatiebijeenkomsten, platform Stadsgesprekken en deze website. Ideeën, vragen of benieuwd naar de presentatie? Ga naar stadsgesprekken.almere.nl

Lees hieronder de verslagen.

Verslag bijeenkomst Ontmoetingsplekken Rondje Weerwater 24 oktober 2022

Gemeente Almere heeft op 24 oktober 2022 voor omwonenden en belanghebbenden een vervolgbijeenkomst georganiseerd over de nieuwe ontmoetingsplekken Rondje Weerwater. In totaal waren 75 belangstellenden aanwezig.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 20 juni 2022 heeft de gemeente veel reacties opgehaald. In de zomerperiode kon er op stadsgesprekken.almere.nl gereageerd worden op de plannen. Ook heeft de gemeente na de eerste bijeenkomst met verschillende vakafdelingen gesproken over veiligheid, sport en inclusiviteit. De bomen zijn ingemeten, de ligging van de kabels en leidingen is gecontroleerd en er is een financiële doorberekening gemaakt. Dit is verwerkt in het concept plan.

Doel

Het doel van deze vervolgbijeenkomst is om omwonenden te informeren over het concept ontwerp. Ook wil de gemeente graag weten wat de bewoners van het concept ontwerp vinden.

Het concept ontwerp is vergeleken met het eerste ontwerp aangepast op de volgende punten:

  • Het aantal steigers is teruggebracht naar één plek. Deze steiger is bedoeld voor kleinschalig gebruik; om op te zitten of om aan te meren met een kano of rubberbootje.
  • Het fietspad wordt verbreed aan de kant van het water in plaats van richting de appartementen op verzoek van omwonenden.
  • De bootcampplek met extra strandje ten noorden van het Sturmeypad is op dit moment financieel niet haalbaar. Dit blijft wel een wens voor de toekomst.

Op alle ontmoetingsplekken ligt de nadruk op kleurrijk groen met rustpunten zoals bankjes om over het water uit te kunnen kijken. Ook is er in het ontwerp veel aandacht voor het beheer. Zoals vaker maaien van het gras en een rietbeheerplan zodat bij de ontmoetingsplekken het riet vaker wordt weggehaald. Zo blijft er een goed uitzicht over het water. Om de veiligheid te vergroten worden de ontmoetingsplekken goed verlicht zodat er geen anonieme plekken meer zijn.

Zorgen

De omwonenden geven aan blij te zijn met de aanpassingen in het ontwerp, maar delen net als tijdens de eerdere bijeenkomst hun zorgen over met name geluidsoverlast van brommers, bootjes op het water en overlast van hangjongeren. Deze zorgen worden door het projectteam doorgegeven aan de medewerkers van gemeente Almere die over deze onderwerpen gaan. Daarnaast is het belangrijk om overlast altijd te melden zodat indien nodig bijvoorbeeld een jeugdinterventieteam ingezet kan worden.

Klachten melden kan via de pagina Melding openbare ruimte of door contact op te nemen met het klantcontactcentrum via 14 036.

Platform Filmwijk

Aan het eind van de avond stelt het Platform Filmwijk zich kort voor. Zij zetten zich met en voor bewoners in om samen dingen op te pakken in Filmwijk. Het platform heeft korte lijnen binnen de gemeente. Kijk voor meer informatie op filmwijk.almere.nl

Het vervolg

Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt naar een inrichtingsplan dat wordt besproken met andere betrokken afdelingen zoals Stadsbeheer en Stadsreiniging. Informatie over de plannen wordt gedeeld via deze website, via stadsgesprekken.almere.nl of via de nieuwsbrief Almere Centrum (aanmelden via almere.nl/centrum/nieuwsbrief).

De verwachting is dat de ontmoetingsplekken in 2023 en 2024 in etappes worden opgeleverd. Dan ontvangen omwonenden een brief met alle informatie.

Alle aanwezigen hebben het verslag en de presentatie per mail ontvangen. Deze stukken zijn ook terug te vinden op stadsgesprekken.almere.nl.

Verslag bijeenkomst Ontmoetingsplekken Rondje Weerwater 20 juni 2022

Gemeente Almere heeft op 20 juni 2022 voor omwonenden en belanghebbenden een participatiebijeenkomst georganiseerd over de nieuwe ontmoetingsplekken Rondje Weerwater. In totaal waren 59 belanghebbenden aanwezig.

Projectmanager Sjoerd Spanjer heet iedereen welkom. Het doel van deze avond is om omwonenden te informeren over de plannen, kennis te laten maken met het projectteam en vragen te beantwoorden. Hij licht toe welk traject doorlopen is tot nu toe en welke zaken vaststaan zoals het doortrekken van de recreatieve track.  

Doel

Het belangrijkste doel van deze avond is het ophalen van ideeën wat omwonenden belangrijk vinden voor de nieuwe ontmoetingsplekken tussen het Lumièrepark en de A6. Dit worden plekken waar mensen kunnen bewegen en even kunnen rusten tijdens een wandel-of fietstocht. Om het Rondje Weerwater nog aantrekkelijker te maken en beter aan te laten sluiten op de omgeving, vindt de gemeente het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden zoals scholen en sportverenigingen betrokken zijn bij de ontwikkeling.

Terugblik op participatie

In 2011 is gestart met het opvragen van ideeën voor het Weerwatergebied. In 2017 heeft de gemeenteraad positief ingestemd op het plan Programmatische Visie Weerwater.
Willem van der Laan, Stedenbouwkundige van de gemeente Almere, licht het plan kort toe en laat aan de hand van inspiratiebeelden zien welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe ontmoetingsplekken. Ook actuele beelden van het Rondje Weerwater aan de kant van de Boulevardflats worden getoond.

Zorgen

Omwonenden delen hun zorgen over met name overlast van hangjongeren, gebruik van het fietspad en groenbeheer. Deze punten worden besproken met de aanwezige medewerkers van gemeente Almere die over stadsruimte en beheer gaan. Klacht melden? Dit kan via de website almere.nl of door contact op te nemen met het klantcontactcentrum via 14 036.

Wat is er al gebeurd?

Afgelopen periode is er veel gerealiseerd rondom het Weerwater dankzij de eerder opgehaalde ideeën van Almeerders. Zo is de recreatieve track, een parcours om te fietsen, wandelen en skeeleren, van het korte Rondje bijna afgerond. De Esplanade is vergroend en heeft onlangs een stadsstrand gekregen en steigers voor de watertaxi. Ook de Weerwaterbrug is af en verbindt na de Floriade het Lumièrepark met de nieuwe woonwijk Hortus. Het hele jaar zijn er tal van activiteiten en evenementen te beleven op en het rond het Weerwater.

Het vervolg

Na de presentatie krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om bij de verschillende grote borden met beelden van de locaties vragen te stellen en ideeën in te dienen via post-its en een vragenformulier. Hier kan men aangeven wat er al goed gaat en wat beter kan. Alle reacties van de avond worden verzameld.

Tot en met 1 september kan iedereen ook via de website Stadsgesprekken.almere.nl ideeën indienen en vragen stellen. Eind oktober wordt tijdens een vervolgbijeenkomst een nieuw conceptplan gedeeld op basis van de ingediende ideeën.

De verwachting is dat de ontmoetingsplekken in 2023 en 2024 in etappes worden opgeleverd.

Alle aanwezigen hebben het verslag en de presentatie per mail ontvangen. Ook terug te vinden op stadsgesprekken.almere.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening