Direct naar paginainhoud

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Rondje Weerwater

Tijdens de bijeenkomst voor bewoners en via de website stadsgesprekken.almere.nl zijn vragen gesteld over de nieuwe ontmoetingsplekken en hoe om te gaan met geluidsoverlast voor de omgeving.

Om de vragen en antwoorden te bekijken, klik je op de grijze balk.

Proces

Er zijn al eerder ideeën voor het Rondje Weerwater opgehaald. Waarom wordt dit opnieuw gedaan? En wat is er gedaan met de eerder ingediende ideeën?

De eerdere ideeën hebben geleid tot de resultaten tot dusver. Zo is de recreatieve track, een parcours om te fietsen, wandelen en skeeleren, van het korte Rondje bijna afgerond. De Esplanade is vergroend en heeft een stadsstrand gekregen en steigers voor de watertaxi. Ook de Weerwaterbrug is af en verbindt na de Floriade het Lumièrepark met de nieuwe woonwijk Hortus. Het hele jaar zijn er activiteiten en evenementen te beleven op en het rond het Weerwater. Dat is nu onze basis. Van daaruit werken we nu verder aan de nieuwe ontmoetingsplekken tussen het Lumièrepark en A6. Dat willen we verder aanscherpen en concreet maken samen met bewoners en belanghebbenden.

Wat staat al vast en wat nog niet?

De schetsmatige hoofdopzet van het lange rondje Weerwater staat vast met een wandelroute met ontmoetingsplekken op een aantal locaties tussen het Lumièrepark en A6. De precieze invulling hiervan nog niet. Daarom vragen we aan bewoners of zij mee willen denken.   

Was het niet de bedoeling dat het Rondje Weerwater een jaar geleden al afgerond was?

Het oorspronkelijke idee was om zoveel als mogelijk gereed te hebben voor het evenement Floriade. Het liefst alles. Dat is niet gehaald en dat heeft alles te maken met de omvang en complexiteit van het project. Dat was overigens geen voorwaarde. Wel dat het goed gebeurt.  

Wordt er bij de plannen ook nagedacht over het onderhoud?

Jazeker. Een mooi ontwerp en goede aanleg betekent ook dat dit goed onderhouden gaat worden.

Hoe wordt er gecommuniceerd met bewoners en belanghebbenden?

De communicatie over de ontmoetingsplekken Rondje Weerwater verloopt via (social) media bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten, website stadsgesprekken.almere.nl, deze website en nieuwsbrieven. Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Almere Centrum? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Locatie

Wanneer is de Weerwaterbrug helemaal open?

Als de Floriade is afgebouwd wordt de Weerwaterbrug opengesteld en kun je door de toekomstige wijk Hortus de route richting Stedenwijk volgen.

Wanneer is het Rondje Weerwater helemaal af?

Als de Floriade is afgebouwd wordt de Weerwaterbrug geopend en kun je door de toekomstige wijk Hortus de route richting Stedenwijk volgen. Toch moet iedereen er rekening mee houden dat de fiets- en wandelroutes worden afgesloten tijdens bouwwerkzaamheden. De komende jaren (2023/2024) zijn er nog werkzaamheden tussen de Limburgbrug en Hortus. Dan wordt daar het blauwe asfalt aangebracht. Ook de bouw van de nieuwe wijk Hortus kan leiden tot tijdelijke afsluitingen. Dit kondigen wij vooraf aan.

Wat gaat de gemeente doen aan overlast van geluid van hangjongeren?

Voor de plannen voor de nieuwe ontmoetingsplekken wordt gesproken met de vakinhoudelijke afdelingen en deskundigen op het gebied van jongeren. We gaan onderzoeken hoe we het beste kunnen omgaan met de gemelde overlast. De adviezen worden meegenomen in het concept-plan dat we in oktober gaan presenteren tijdens de vervolgbijeenkomst.
Opmerkingen en klachten van bewoners zijn zeer waardevol. Daarom is het belangrijk om klachten altijd te melden via almere.nl/klacht of door te bellen naar 14 036.

Wat gaat de gemeente doen aan zwerfafval?

Voor de plannen voor de nieuwe ontmoetingsplekken wordt gesproken met de vakinhoudelijke afdelingen en deskundigen op het gebied van stadsreiniging- en beheer. We gaan onderzoeken hoe we het beste kunnen omgaan met de gemelde overlast. De adviezen worden meegenomen in het concept-plan dat we in oktober gaan presenteren tijdens de vervolgbijeenkomst.
Opmerkingen en klachten van bewoners zijn zeer waardevol. Daarom is het belangrijk om klachten altijd te melden via de almere.nl/klacht of door te bellen naar 14 036.

Wat gaat de gemeente doen aan het huidige groenbeheer zoals het maaibeleid?

Voor de plannen voor de nieuwe ontmoetingsplekken wordt gesproken met de vakinhoudelijke afdelingen en deskundigen op het gebied van groen en groenbeheer. De adviezen worden meegenomen in het concept-plan dat we in oktober gaan presenteren tijdens de vervolgbijeenkomst.
Opmerkingen en klachten van bewoners zijn zeer waardevol. Daarom is het belangrijk om klachten altijd te melden via de almere.nl/klacht of door te bellen naar 14 036.

Blijft er een losloopgebied voor honden over?

De Losloopgebieden voor honden staan op de hondenkaart

Verkeer

Waarom is ervoor gekozen dat de paden gedeeld worden door voetgangers, fietsers, hardlopers, brommers?

Het is de bedoeling dat de track recreatief gebruikt wordt en dat iedereen rekening houdt met elkaar en verantwoord gedrag vertoont. Wandelen, fietsen en skeeleren kan alleen wanneer iedereen ruimte laat voor elkaar. Rustig, ontspannen en veilig.  Het doorgaande verkeer van en naar Almere Haven gebruikt het fietspad, het Fongerspad, naast de track. Opmerkingen en klachten van bewoners zijn zeer waardevol. Daarom is het belangrijk om klachten altijd te melden via almere.nl/klacht of door te bellen naar 14 036.

Voor de plannen voor de nieuwe ontmoetingsplekken wordt gesproken met de vakinhoudelijke afdelingen en deskundigen op het gebied van verkeer. We gaan onderzoeken hoe we het beste kunnen omgaan met de gemelde overlast. De adviezen worden meegenomen in het concept-plan dat we in oktober gaan presenteren tijdens de vervolgbijeenkomst.

Waarom wordt het Fongerspad verbreed? Is alleen het aanleggen van het nieuwe Rondje Weerwater niet voldoende?

Het Rondje Weerwater is bedoeld voor recreatief gebruik, waarbij verschillende soorten recreanten de track met respect voor elkaar samen delen.

Het Fongerspad is een belangrijke en drukke hoofdfietsroute tussen Almere Haven en Stad. Met de groei van de stad en het toenemende gebruik van fietsroutes wordt de route drukker. Almere wil het fietsgebruik verder stimuleren. We investeren daarom in de hoofdfietsroutes. Het Fongerspad is nodig aan groot onderhoud toe. Dit is de reden dat het Fongerspad wordt opgewaardeerd en meelift in de realisatie van de track.

Op het Fongerspad zijn fietsers en voetgangers van elkaar gescheiden. Dit is gebruikelijk op drukke fietsroutes. Dit draagt bij aan de fietsveiligheid en de aantrekkelijkheid van de route.  

Wordt er ook gekeken naar de veiligheid op de fietspaden en bruggen?

Voor de plannen voor de nieuwe ontmoetingsplekken wordt gesproken met de vakinhoudelijke afdelingen en deskundigen op het gebied van verkeer. We gaan onderzoeken hoe we het beste kunnen omgaan met de gemelde overlast. De adviezen worden meegenomen in het concept-plan dat we in oktober gaan presenteren tijdens de vervolgbijeenkomst.
Opmerkingen en klachten van bewoners zijn zeer waardevol. Daarom is het belangrijk om klachten altijd te melden via almere.nl/klacht of door te bellen naar 14 036

Illustratie Almere skyline
Jouw mening