Visie Almere Centrum

Almere Centrum in 2030

“Almere Centrum is aantrekkelijk, van groeiend belang in de regio, top 15 in Nederland. Het is een levendige mix van ontmoeten, studeren, wonen en werken”

Dat is de ambitie van Almere Centrum voor 2030. Het stadscentrum is belangrijk voor de groei van Almere. Het kan zich meten met aantrekkelijke centra in de regio. Bezoekers krijgen dan ook een unieke ervaring; niet alleen op het gebied van winkelen maar ook zijn er volop uitgaansmogelijkheden. Niet voor niets was het centrum in 2017 de beste binnenstad van alle middelgrote binnensteden in Nederland. Almere wil ook aantrekkelijk zijn als culturele trekpleister, werklocatie en woonlocatie. Daarvoor is een bijzonder cultureel aanbod belangrijk. Almere Centrum biedt bezoekers een culturele voorziening van nationale betekenis. In de openbare ruimte is kunst te zien en te beleven. Het cultuuraanbod sluit aan op de identiteit en speerpunten van Almere Centrum en is dus jong, eerlijk, vernieuwend en speels.

Ook als werklocatie heeft het Almere Centrum van 2030 veel te bieden. Meer Almeerders kunnen dan in hun eigen stad werk vinden en een inkomen verdienen dat ze uitgeven in Almere. Het stadscentrum moet een werklocatie van regionale betekenis worden. Het Almeerse stationsgebied is een compleet vervoersknooppunt dat om te wonen en te werken een aantrekkelijke plek is in de regio. Het streven is om in 2030 5.000 woningen extra te hebben in het centrum. Dat is drie keer zoveel als in 2020. Het centrum wordt daardoor dichter bebouwd, intensiever gebruikt en de levendigheid op straat neemt toe. Deze extra bewoners van het centrum hebben vervolgens voorzieningen nodig.

Kortom: Almere Centrum wil de aantrekkelijke, gastvrije en levendige binnenstad van Almere zijn. Een plek waar je je thuis voelt als bewoner, ondernemer of bezoeker. Dat vraagt om een divers aanbod op alle terreinen. Almere is de jongste stad van Nederland en zal dat ook altijd blijven. Juist die jeugdigheid van Almere is goed terug te zien in Almere Centrum.

In het volgende filmpje krijg je meer informatie over de visie op Almere Centrum.

 

De 8-pleinenstrategie en de Groene Loper zijn onderdelen uit het visiedocument. Wil je het hele document zien, vraag het op bij ons.’ 

8 pleinen

De acht belangrijkste pleinen in Almere Centrum zijn nu al de ruggengraat van Almere Centrum. De pleinen hebben ieder een eigen sfeer en beleving. Onderling zijn ze verbonden met verschillende routes, waaronder de hoofdwinkelroute. Op dit moment zijn die verbindingen niet altijd even duidelijk. Daar gaan we aan werken. Zowel het uiterlijk als de functie van de pleinen worden aangepakt. De verbindingsroutes vormen samen een ‘groene loper’. Het kernwinkelgebied is straks kleiner.

De Groene Loper

De komende jaren wordt de route tussen het station en het Weerwater groener. Deze route noemen we de Groene Loper. Er komen vier soorten groen.

  • Fysiek groen: bomen en planten of groene gevels.
  • Smakelijk groen: eetbare planten en groene voedselconcepten.
  • Duurzaam groen: duurzame elementen of manieren om energie op te wekken.
  • Innerlijk groen: plekken om te sporten of juist tot rust te komen.

Langs de route komen allerlei kunstprojecten. Almere is op de zeebodem gebouwd en mag er dus trots op zijn dat ze de zee overwonnen heeft. Daarom worden de projecten uitgevoerd onder het motto ‘Zeegroen’: glorieus, groen en zee.

Samenwerking met bewoners en ondernemers

De ontwikkeling van Almere Centrum kan niet zonder goede samenwerking. In die samenwerking speelt de Redactieraad een belangrijke rol. Daarin overleggen de OVSA, eigenaren en beleggers, Almere City Marketing, Aeres Hogeschool, Hogeschool Windesheim, het samenwerkingsverband van culturele instellingen (DOCA), de verenigde bewoners (Platform Almere Centrum) en de gemeente Almere.

Kijk voor meer informatie over Almere Centrum ook op Almerecentrum.nl (voor bezoekers) en hetkaninalmere.nl (voor wie Almere wil bezoeken, er wil wonen, ondernemen of studeren).

Almere 2.0

Met het programma Almere 2.0 investeren we in de kwaliteiten van de stad. Een stad waar inwoners trots op zijn, waar ze met plezier leven en zich naar hartenlust kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden. Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere werken hier samen aan. Verschillende projecten in Almere Centrum zijn onderdeel van het programma Almere 2.0.