Overlast melden

Voorkomen van Overlast

De groep mensen die overlast geeft in het Centrum is klein en bekend. De problematiek lijkt daarmee overzichtelijk. Dit wil niet zeggen dat de oplossing ervan eenvoudig is, maar ook niet dat de oplossing onmogelijk is. Alleen door met alle centrumpartijen samen te werken, kunnen we goede oplossingen bedenken. De groep overlastgevers in het Centrum lijkt de laatste jaren niet echt groter te worden. Wel zijn zij de laatste jaren zichtbaarder geworden op straat en hebben ze meer problemen.

Samenwerking en communicatie

Samen met de partijen die actief zijn in het centrum is een visie en strategie afgesproken, zowel op managementniveau als in de uitvoering op straat. De verschillende partijen moeten elkaar versterken en gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring.

Zo wordt er nu door de zorg- en veiligheidspartners samengewerkt op de onderwerpen als specifieke hotspots, specifieke personen, incidenten en de verplaatsing van de ontmoetingsplek op het Festivalplein.

Het is een nauwe samenwerking die, gezien de toekomstige ontwikkelingen van het stadscentrum, broodnodig is om de overlast in te perken en verdere overlast te voorkomen.

Melden

Ervaar je overlast in het stadscentrum, dan kan je een melding doen via het meldingsformulier Openbare Ruimte.