Direct naar paginainhoud

Werkzaamheden Centrum

Werkzaamheden week 22

In week 22 (29 mei t/m 4 juni 2023) worden  de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

•    Afhandelen meldingen
•    Herstellen losliggend natuursteen en bliksemschichten (Schutterstraat, Citadel en Corridor)
•    Straatwerk drempel Tunnel Krakeling
•    Nacontrole/opzoeken lekkage Corridor 
•    Natuursteen langs gevel verlagen en luchtroosters aanbrengen Marktmeesterstraat
•    Herstellen losliggende en voegen natuursteen Koetsierbaan / Esplanade 
•    Diverse banken en leuningen schilderen
•    Diverse lijngoten schoonspuiten
•    Grasveldonderhoud Esplanade
•    Dagelijks groenonderhoud

De volgende grote projecten worden uitgevoerd door de gemeente:

•    Bouwwerkzaamheden Highnote 
•    Herinrichten stationsgebied
•    Afsluiting Flevogarage en Metropolegarage voor onderhoud

Werkzaamheden door anderen, bijvoorbeeld nutsbedrijven:

•    Bouwwerkzaamheden Stationsstraat / Metropolestraat
•    Uitbreiding locatie Stationsstraat / Schrijverstraat

Evenementen:

•    geen

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie