Direct naar paginainhoud

Almere en de regio

Ons cultuurbeleid richt zich onder andere op de unieke culturele kenmerken van de stad waarmee Almere zich kan profileren en onderscheiden binnen de regio. Samenwerking met regio en rijk is daarbij van groot belang.

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft steden en regio’s verzocht om culturele profielen in te dienen. Op deze manier kan bij de samenstelling van de basisinfrastructuur, op verzoek van de Raad voor Cultuur, sterker rekening gehouden worden ‘met de samenstelling en de behoefte van de bevolking, met de identiteit en verhalen uit de regio, en met het lokale klimaat voor de makers en kunstenaars’. De profielen worden als overheden gezamenlijk voorgelegd aan de Raad voor Cultuur.

Flevoprofiel

In 2018 heeft de provincie Flevoland met de gemeente Almere en de gemeente Lelystad gewerkt aan haar culturele regionale profiel, het Flevoprofiel, en dit op 31 oktober aan de minister van OCW gestuurd. In dit Flevoprofiel staat wat er cultureel kenmerkend is voor de provincie, wat er al aan samenwerking gebeurt op cultureel gebied en waar Flevoland verder op in wil zetten. Het Flevoprofiel is via de rechterkant van deze pagina te downloaden.

MRA profiel

Daarnaast vormen de provincie en de gemeenten Almere en Lelystad (een deelregio van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In dit MRA-verband willen Almere en Flevoland samenwerken met de 6 andere deelregio’s en Amsterdam, onder andere op het gebied van data en onderzoek, marketing en promotie, Land art, broedplaatsen, erfgoed, cultuureducatie en talentontwikkeling. Naast inwoners, gaat het daarbij ook om cultuur voor bezoekers uit de MRA en (inter)nationale toeristen. Ook het MRA profiel is aan de rechterkant van deze pagina te downloaden

In de komende periode wordt de samenwerking tussen het Rijk en de cultuurregio’s nader vormgegeven onder andere door de ontwikkeling van Proeftuinen. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening