Direct naar paginainhoud
menu

De gemeente geeft op diverse manieren informatie over haar beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via de website, persberichten en bekendmakingen. Zie hiervoor ook de links aan de rechterkant van deze pagina bij Meer informatie. Wilt u meer weten van de gemeente, dan kunt u eenvoudig contact opnemen. 

Een Wob-verzoek indienen

Op basis van de wet is het mogelijk om voor bepaalde gemeentelijke documenten, die nog niet openbaar zijn gemaakt en niet geheim zijn, een zogenaamd Wob-verzoek in te dienen. Dat verzoek wordt beoordeeld aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Voorwaarden

Het moet in uw verzoek gaan om informatie: 

  • over een bestuurlijke aangelegenheid, dus iets wat gaat over beleid van de gemeente
  • waar de gemeente over beschikt
  • die voldoende concreet is
  • vastgelegd in een document of op een gegevensdrager. 

U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben; het is wel de bedoeling dat u wilt dat de informatie voor iedereen openbaar wordt. Als het gaat om informatie voor uw eigen gebruik, dan kunt u een informatieverzoek doen. Daarbij worden de stukken niet openbaar voor iedereen. Zie ook de eerste link aan de rechterkant van deze pagina bij Meer informatie: Wat is de Wob? 

Hoe regel ik het?

Een informatieverzoek kunt u indienen door een email te sturen naar infoverberg dit@almere.nl. Vermeld bij onderwerp dat het gaat om een Informatieverzoek.  

Een Wob-verzoek kunt u doen via onderstaande button. Het kan ook per email, telefoon of brief, maar het kan niet per fax. Let op: voor het indienen via de button moet u beschikken over DigiD of e-Herkenning.

U geeft in uw verzoek aan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres
  • over welk onderwerp u informatie wilt hebben
  • welke concrete documenten u wilt bekijken of ontvangen, en uit welke periode
  • het helpt enorm voor de snelheid van behandeling als u er ook bij aangeeft wat de aanleiding is voor uw vraag (de vraag achter de vraag)

Inloggen met DigiD

Wob-verzoek

Inloggen met e-Herkennning

Wob-verzoek

Werkwijze

De gemeente kan uw verzoek door middel van een besluit (gedeeltelijk) toekennen of afwijzen. In de wet staan de gronden voor afwijzing en die zal de gemeente ook noemen in het besluit.

In principe ontvangt u de documenten of gegevensdragers digitaal of u krijgt bericht dat u ze kunt komen inzien. Het kan ook voorkomen dat u een uittreksel krijgt, of een inhoudelijke samenvatting.

Alleen als u daar expliciet om vraagt, versturen wij de documenten per post. In sommige gevallen kunnen daar kosten aan verbonden zijn, namelijk als het om grote aantallen documenten gaat.

Termijn

De gemeente moet binnen 4 weken op uw verzoek beslissen. Deze termijn kan – gemotiveerd – worden opgeschort met een aantal weken. Daarnaast kan de termijn nog met 4 weken worden verlengd. Als dat gebeurt, wordt dat schriftelijk en gemotiveerd aan u medegedeeld.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing op uw Wob-verzoek kunt u binnen 6 weken schriftelijk of via een e-formulier een bezwaarschrift indienen bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Almere.

 

Wat vindt u van onze website?