Skip to content

Producten en Diensten

Producten en diensten van de gemeente

U kunt bij de gemeente Almere vele producten en diensten aanvragen via internet. Zo kunt u bijvoorbeeld digitaal een afspraak maken voor (het verlengen van) een paspoort of rijbewijs, het afhalen van grofvuil of het aanvragen van een bewijs van goed gedrag. Via de linken op deze pagina of door het intikken van een zoekvraag vindt u meer informatie over onze dienstverlening.

Producten en diensten catalogus

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Product/dienst
5 50- en 60 jarige huwelijken en 100-jarigen
A Aanlegvergunning
Aansprakelijkheid gemeente Almere
Aanvraag vaste ligplaats
Aanvragen parkeerproducten
Aanvulling kosten kinderopvang
Achternaam kind kiezen
Achternaam wijzigen
Adresonderzoek
Afmeren in Almere
Afschrift uittreksel akte Burgerlijke Stand
Afval
Afvalbak aanvragen
Afvaldumpingen
Almere Afval app en Afvalkalender
APV, Bijzondere wetten & Markten
APV, Markten, Bijzondere wetten en Verordening
B Belastingen
Beschermd wonen Blekerstraat Almere Centrum
Betaaldata uitkering
Beter lezen en schrijven
Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita
Bewijs van Nederlanderschap
Bezwaar gemeentelijke belastingen
Bezwaar of beroep aantekenen
Bijzondere bijstand snelbalie
Bioafval
Blad- en snoeikorven
Blauwalg
Bomenkader
Bonifatiusspeld
Bouwen en verbouwen
Briefadres
Buitenlandse akte Burgerlijke Stand
Buitenlands rijbewijs
Buiten spelen
Burgerservicenummer
Burgerzaken
Buurtpreventie
C Cameratoezicht
Campagne Fietsparkeren
Coffeeshop
Collectevergunning
Contact
Crisissituaties
D Deeltaxi (Mobiliteitslab)
De Laren
Drank- en horecavergunning
Dyslexiezorg
E Eigen bijdrage
Eikenprocessierups
Eisen pasfoto's reis- en rijdocumenten
Elektrische vervoersmiddelen
Erkenning kind
Europese gehandicaptenparkeerkaart
Evenementenvergunning
F Fase 4
Fase 4 (1)
Feiten en cijfers
Fiets
Flyeren
Folders en formulieren
Fonds bijzondere noden
Fraudemelding
G Garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking
Gebiedskantoren
Geboorte
Gehandicaptenparkeerplaats
Geldig identiteitsbewijs
Geldzorgen en schulden
Gemeentegids
Gemeentelijke belastingen betalen
Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk
Gesprek aanvragen
Goede zorgverzekering bij een laag inkomen
Goud in Almere
Graffiti
Gratis preventieadvies
Groen
Grofvuil
Groot onderhoud De Werven
Groot onderhoud Waterwijk fase 4
Grote voertuigen en caravans
H Handtekening legaliseren
Hondenkaart Waterwijk
Huisverbod
Hulpmiddelen
I Identiteitskaart
ikhebeenprobleem
Inburgering
Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag)
Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur
Item
Item (1)
K Kadastrale kaart
Kennisgeving demonstratie of betoging
Kinderlintje
Kinderopvang
Kinderopvang beginnen
Klacht indienen
Kleine hulpmiddelen voor thuis
Koninklijke onderscheiding
Kopie waarmerken
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
L Landen, opstijgen en oplaten
Leegstandwetvergunning
Leegstandwetvergunning (1)
Leenscootmobielen
Leerlingenvervoer
Leerplicht en RMC
Levenloos geboren kindje
Logo
M Maatregelen bij niet-betalen belastingen
Makelpunt
Mantelzorg
Mantelzorgwaardering
Marktplaatsvergunning
Marktplaatsvergunning (1)
Melden storing en schade
Melding doen van overtreding milieuregels door een bedrijf
N Naam
Naamgebruik wijzigen
Naamgeving
Naturalisatieceremonie
Nederlandse nationaliteit aanvragen
Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen
Nieuwsitem
Nieuwsitem (1)
Nieuwsitem (2)
Noodpaspoort
O Ondergronds Afvaltransportsysteem
Ondernemersplein Almere
Ondersteuning zoeken
Onroerendezaakbelasting
Ontheffing landbouwvoertuigen openbare weg
Ontheffing rijden op busbanen en fietspaden
Oosterwold
Openbaar Vervoer
Overlijden
P Parkeerbelasting
Parkeren bewoner
Parkeren minder validen
Paspoort
Paspoort en identiteitskaart
Precariobelasting
Privacyverklaring
Producten en Diensten
Proef: afvalinzameling zijbelading
R Recyclingperrons
Reizen met kind(eren)? Neem relevante documenten mee
Rijbewijs
Riolering
Rioolaansluiting aanvragen
Rioolheffing
Rondkomen met een laag inkomen
S Schulden
Slapen in bijzonder gebouw
Sluistijden
Sluizen
Speelautomaten
Sporten in de openbare ruimte
Stagevervoer
Standplaatsvergunningen
Subsidies
T Tarieven ontheffingen blauwe zones
Textiel
Tips voor het wassen van uw auto in Almere
Trouwen/partnerschap registreren
Trouwen in het stadhuis
Tuinvergroting aanvragen
Tweede paspoort
U Uitkering
Uitkering aanvragen
Uitkeringsbedragen en vakantiegeld
Uittreksel Basisregistratie Personen
Uittreksel en afschrift
V Vacatures en stages bij de gemeente Almere
Veelgestelde vragen leerlingenvervoer
Veelgestelde vragen over de Melding openbare ruimte
Veilig Almere
Vergunning (thema) markt of braderie
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Vergunning kledinginzameling
Verhuizen
Verhuizen naar het buitenland
Verhuizen naar of binnen Almere
Verhuizen uit het buitenland
Verklaring Omtrent het Gedrag
Verklaring van huwelijksbevoegdheid
Verlichting
Verloren en gevonden voorwerpen
Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens
Vervoer
Verzoek ontheffing verplichting tot zelfbewoning
Vluchtelingenpaspoort
Voor- en Vroegschoolse educatie
Voor- en Vroegschoolse educatie (1)
Voortoets bestemmingsplan
Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats
Vreemdelingenpaspoort
Vuurwerk
W Waaks
Wateroverlast
Wegen en fietspaden
Wijkbudget
Wijkteams Almere
Woningsplitsing en Kamerbewoning
Woonlastenfonds
Woonruimteverdeling en urgentieregeling
WOZ-waarde
Z Zoeken
Wat vindt u van onze website?