Evenementenvergunning

Wanneer u op straat of in een gebouw een evenement wilt organiseren dan heeft u in de meeste gevallen een evenementenvergunning nodig. Wilt u een privéfeest houden in een woonhuis of bijbehorende tuin/erf dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen.

Kleine evenementen zonder vergunning

Wanneer u een klein evenement organiseert, hoeft u geen vergunning te hebben en is het voldoende om het evenement te melden. De voorwaarden voor een klein evenement zijn:

  • Het is geen commercieel evenement;
  • Het is een eendaags evenement;
  • Het evenement vindt plaats tussen 7.00 uur en 22.00 uur;
  • Het evenement wordt door maximaal 100 bezoekers bezocht;
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan van de openbare weg of vormt geen belemmering voor de hulpdiensten;
  • De te plaatsen object(en) zijn niet groter dan 25 m2;
  • Bij het evenement is geen (versterkt) geluid;
  • Bij het evenement wordt er geen alcohol bedrijfsmatig verstrekt

Let op: U kunt een melding doorgeven tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het evenement. De melding wordt dan binnen twee weken afgehandeld.

Evenementenvergunning

Wanneer u een evenement wilt organiseren dat niet aan de voorwaarden van een klein evenement voldoet, dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Indieningstermijn

Een vergunningaanvraag moet minimaal acht weken vóór het evenement worden ingediend (gerekend van de start van de opbouw van het evenement). Voor evenementen met een verhoogd risico zoals grote muziekfestivals en grote sportevenementen geldt zelfs een termijn van twaalf weken.

Afhandelingstermijn

Een aanvraag van een evenementenvergunning wordt binnen vier tot acht weken afgehandeld. Voor een grootschalig en risicovolle evenement is een langere termijn nodig van zo'n acht tot twaalf weken.

Let op! Als u uw aanvraag niet op tijd bij ons indient kan deze buiten behandeling worden gelaten.

Kosten

Aan het aanvragen van deze vergunning en/of ontheffing zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar legesverordening op deze pagina.

Overige vergunningen

Afhankelijk van de activiteiten zijn er naast de evenementenvergunning nog meer vergunningen nodig. De meest voorkomende daarvan zijn:

  • Een ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet;
  • Een RVV ontheffing (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) van bepaalde verkeersregels zoals bijvoorbeeld het rijden met een voertuig in voetgangersgebied voor de opbouw van een evenement.

 

E-formulier melding evenement/ evenementenvergunning

Inlog met DigiD

Melding evenement/ evenementenvergunning

Inlog met e-Herkenning

Melding evenement/ evenementenvergunning

Organisatie zonder e-Herkenning

Melding evenement/ evenementenvergunning

 

 

Legesverordening

Wat vindt u van onze website?