Direct naar paginainhoud

Europese Energie-Efficiency Directive (EED)

Artikel 8 van de richtlijn energie-efficiëntie(EED) verplicht lidstaten om ervoor te zorgen dat grote ondernemingen elke vier jaar een energie-auditverslag maken. In dit energie-auditverslag is hun energiesituatie en de mogelijkheden voor kostenefficiëntie energiebesparing in beeld gebracht.

Wijziging in wet- en regelgeving

In Nederland is de energie-auditplicht in 2015 ingevoerd in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn  energie-efficiëntie(TREED). In de zomer van 2018 heeft de Europese Commissie Nederland vragen gesteld over de manier waarop Nederland voldoet aan de verplichting uit de EED. Ook is in 2018 een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van energie-auditplicht.

Inmiddels is vanaf 1 juli 2019 de informatieplicht energiebesparing uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht geworden.

Wat is er aan de hand?

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is de regelgeving voor energie-audits aangepast. Het gaat om het aanpassen van de Tijdelijke regelgeving EED vanaf 1 juli 2019. Deze aanpassing betekent:

 • een aanscherping van de eisen die aan de energie-audit worden gesteld,
 • een verschuiving van de uitvoering energie-auditplicht en
 • een aanpassing van de datum van de tweede ronde energie-audit

Tegelijk is bekend gemaakt dat de Tijdelijke regeling EED wordt omgezet naar een permanente wettelijke regeling.

Overgangssituatie: verschuiving van uitvoering energie-auditplicht 

Vanaf 1 juli 2019 is de uitvoering van de energie-auditplicht verschoven van de gemeenten en de omgevingsdienst naar RVO.nl. Om meer duidelijkheid te geven over deze overgang, gelden de volgende uitgangspunten:

 • Eerste en tweede energie-auditronde:
  Alle na 1 juli 2019 ingediende energie-audits vallen onder de tweede energie-auditronde, ook als een onderneming in de eerste energie-auditronde geen energie-audit heeft ingediend. Vanaf 1 juli 2019 gelden de nieuwe voorwaarden voor energie-audits en energie-audits moeten onder deze voorwaarden bij RVO.nl worden ingeleverd.
 • Voor 1 juli 2019 ingediende energie-audits:
  Controle van energie-audits, die voor 1 juli 2019 bij de gemeenten of provincies zijn ingediend, blijven de verantwoordelijkheid van de gemeenten of de omgevingsdienst. Als uit controle van het bevoegd gezag blijkt dat een energie-audit niet voldoet, dan moet de ondernemer een nieuwe energie-audit indienen bij de RVO.nl op basis van de voorwaarden geldend vanaf 1 juli 2019. Deze energie-audit valt dan onder de tweede energie-audit. RVO.nl toetst de energie-audits op de vanaf 1 juli 2019 geldende wet- en regelgeving en de richtlijn energie-efficiëntie(EED).
 • Handhaving:
  Als voor 1 juli 2019 een last onder dwangsom is opgelegd door gemeenten of de omgevingsdienst, omdat een energie-audit niet of onvolledig voor de deadline is ingediend, moet de onderneming nog steeds aan deze last voldoen. Als nodig worden nieuwe handhavingstrajecten voor de tweede energie-auditronde na 1 juli 2019 opgepakt door RVO.nl.
 • Gegevensoverdracht:
  De gemeente krijgt toegang tot de bij RVO.nl ingediende en gecontroleerde energie-audits. 
Illustratie Almere skyline
Jouw mening