Ontheffing landbouwvoertuigen openbare weg

Ontheffing landbouwvoertuigen openbare weg

Landbouwvoertuigen breder dan 3 meter en/of samengesteld langer dan 18 meter mogen zonder ontheffing geen gebruik maken van de openbare weg. Er zijn o.a. ook regels voor de breedte van de lading op voertuigen. Het handboek Voertuigreglementering vermeldt wat is toegestaan en waarvoor een verzoek tot ontheffing kan worden gedaan. 

Aanvraagformulier ontheffing landbouwvoertuigen (pdf)

Hoe kan ik een ontheffing voor het rijden met landbouwvoertuigen op de openbare weg aanvragen?

Het aanvraagformulier stuurt u gescand naar info@almere.nl of stuurt u op naar de gemeente. De aanvraag moet ten minste acht weken voor aanvang van de activiteit worden aangevraagd. Voor wegen in beheer bij de Provincie dient u een aanvraag in bij de Provincie.

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar legesverordening Almere (zie rechtsboven op de pagina)

Kijk voor de voorwaarden voor een ontheffing naar de vragen en toelichting op het aanvraagformulier.

Legesverordening

Wat vindt u van onze website?