Nieuwsbrief 3 Wonen op de Ambachtsmark

Inloopbijeenkomst gebiedsvisie voor de Ambachtsmark op 16 april 2019

Betrokkenen uit en rondom de Marken zijn welkom op 16 april 2019 op inloopbijeenkomst over de concept gebiedsvisie voor de Ambachtsmark.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw reactie geven op de concept visie. Deze staat binnenkort op almere.haven.nl/demarken. U krijgt via email een bericht als deze er op staat.

Na de inloopbijeenkomst kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden als de visie ter besluitvorming wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

De inloopbijeenkomst

Datum: dinsdag 16 april 2019
Tijd: 19:30 - 21:00 uur
Locatie: NCCW-gebouw, Markenlaan 1, Almere


Wonen op de Ambachtsmark?

Er zijn kansen om op dit bedrijventerrein woningen te maken. Door leegstaande panden te verbouwen of te vervangen voor nieuwbouw. Het is niet de bedoeling om het hele gebied te veranderen naar alleen woningen want juist een mix van wonen en werken is gewenst. Om dat in goede banen te leiden stelt gemeente Almere een gebiedsvisie op. Bij het maken van een visie zijn de ideeën, zorgen en reacties van omwonenden zeer waardevol.

Vervolg op de bijeenkomst van 18 oktober 2018

Ruim honderd Havenaren bezochten op 18 oktober 2018 kantorencomplex NCCW op de Ambachtsmark. Verschillende wensen, aandachtspunten en ideeën zijn genoteerd en waar mogelijk verwerkt in de concept gebiedsvisie. Ook een vraag- en antwoordlijst is na de bijenkomst gemaakt.

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.