Skip to content

Geluidsmelding (incidentele festiviteiten).

Wilt u in uw horeca-, sport-, of recreatiebedrijf iets bijzonders organiseren waarbij u de geluidsnormen overtreedt? Denk bijvoorbeeld aan een live optreden in een café, het geven van een feestje in uw buurthuis of bij een (sport) vereniging en u houdt dan tevens de verlichting op de sportvelden langer aan dan dient u hiervan een melding te maken.

Deze bijzondere gelegenheid mag maximaal 6x per jaar plaatsvinden.

Afhandelingstermijn aanvraag

Een aanvraag voor een geluidsmelding wordt binnen 4 weken afgehandeld.

Let op

Wilt u geluid maken voor bouw- en sloopwerkzaamheden dan heeft u een geluidsontheffing nodig

Verzenden

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het formulier met evt. bijlagen vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300AE ALMERE

Of via de email naar: info@almere.nl 

Kosten

Voor deze melding worden geen leges berekend.

 

 

Wat vindt u van onze website?