Bouwrijp maken bouwvelden D, F en G in volle gang

bouwvelden

De Laren wordt gefaseerd ontwikkeld. De eerste fase ligt ten zuiden van de Meerveldstraat en bestaat uit de bouwvelden D, F en G (zie tekening). Op bouwveld G komen de nieuwe supermarkt met daarboven 19 appartementen van de Alliantie en het integraal kindcentrum. Op de bouwvelden D en F bouwt woningcorporatie de Alliantie dit jaar circa 100 woningen waarvan 20 vrije sector koopwoningen. In veld F geeft de gemeente daarnaast nog 10 zelfbouwkavels uit. Ook worden in dit veld nog 15 kavels uitgegeven die onder de regeling “Ik bouw betaalbaar in Almere” (IbbA) vallen. 

Het bouwrijp maken van de bouwvelden D, F en G is in volle gang. Eind vorig jaar is het ophogen en voorbelasten met zand afgerond. Ook is een aantal kabels en leidingen verlegd en is het bestaande rioolsysteem aangepast. 

Vanaf half januari 2015 wordt gestart met vervolgwerkzaamheden. Dan zal een deel van de voorbelasting worden verwijderd omdat deze hoger is aangebracht om het zettingsproces te versnellen. Aansluitend worden het nieuwe rioolstelsel, de bouwwegen en de nieuwe kabels en leidingen in het opgehoogde gebied aangelegd. De verwachting is dat deze werkzaamheden medio mei worden afgerond. Ook wordt dit jaar nog de telecom zendmast verplaatst naar een nieuwe locatie langs de Havendreef ter hoogte van de Beginweg. 

Bouwverkeer van en naar De Laren zal zoveel mogelijk gebruikmaken van een tijdelijke bouwweg van de Havendreef naar de Meerveldstraat. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaam­heden dan kunt u deze stellen aan de gemeente Almere via info@alme­re.nl of via telefoonnummer 14 036.

Start bouwrijp maken bouwveld I

De komende maanden wordt ook gestart met de voorbereiding voor het bouwrijp maken van bouwveld I (zie tekening). Om hier woningbouw mogelijk te maken zal ook een deel van het naastgelegen volkstuinencomplex De Gouwen worden aangepast. Ter plaatse van de nieuwe woningen zal een aantal volkstuintjes verdwijnen. Aan de noordzijde van het volkstuinencomplex wordt ruimte voor nieuwe volkstuintjes gecreëerd.

Om de nieuwe woningen en het nieuwe deel van het volkstuinencomplex mogelijk te maken wordt vanaf februari  eerst een deel van het groen in het gebied verwijderd. Deze werkzaamheden vinden gelijktijdig plaats met regulier groenonderhoud in het omliggend gebied. Omwonenden en belanghebbenden krijgen binnenkort een uitnodiging voor een inloop die de gemeente begin februari organiseert om hen nader te informeren.

Aansluitend aan de groenwerkzaamheden wordt vanaf mei grondwerk in het gebied uitgevoerd. In de nieuwe volkstuintjes wordt dan ook nieuwe teelaarde aangebracht. Verder zal een deel van het nieuwe woongebied worden opgehoogd met zand en worden aansluitend de riolering, kabels & leidingen en de bouwstraat aangelegd. In de volgende nieuwsbrief zullen wij terugkomen op het verdere verloop van de werkzaamheden en ontwikkelingen in deelgebied I.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaam­heden dan kunt u deze stellen aan de gemeente Almere via info@alme­re.nl of via telefoonnummer 14 036.

Voorgang bouw supermarkt

Op vrijdag 24 oktober 2014 is de eerste paal geslagen van de nieuwe AH-supermarkt van Weernekers in De Laren en de daarboven gelegen 19 appartementen van de Alliantie. Inmiddels zijn de contouren van het nieuwe gebouw al goed zichtbaar.

De verwachting is dat de supermarkt in mei 2015 wordt opgeleverd en open zal gaan. De woningen boven de supermarkt worden na de opening van de supermarkt nog verder afgebouwd en naar verwachting in het najaar van 2015 opgeleverd.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is in de afgelopen periode samen met Weernekers onderzocht hoe de nieuwe supermarkt ook vanuit De Wierden goed met de auto bereikbaar kan worden gemaakt in de periode vanaf de opening tot de nieuwe autobrug tussen De Laren en De Wierden klaar is. Er is besloten om hiervoor een tijdelijke dam/ontsluiting tussen de Leemwierde en het parkeerterrein van de nieuwe supermarkt aan te leggen. Direct omwonenden worden hierover binnenkort nader geïnformeerd. De tijdelijke dam/ontsluiting wordt verwijderd als de nieuwe autobrug tussen De Laren en De Wierden in gebruik wordt genomen, naar verwachting begin volgend jaar. 

Start verkoop eerst IbbA-kavels

Bent u starter op de woningmarkt en wilt u een leuk huis kopen in Almere? Of staat u al een tijd op de wachtlijst voor een sociale huurwoning? Stop met zoeken. Met de starterslening van IbbA (Ik bouw betaalbaar in Almere) wordt uw droom werkelijkheid en bouwt u uw eerste huis binnenkort gewoon zelf in De Laren.

Nadat november 2014 de eerst 10 zelfbouwkavels succesvol in verkoop zijn gegaan wordt op zaterdag 31 januari 2015 gestart met de inschrijving voor de eerste IbbA-kavels in De Laren. Dit gebeurt tijdens de IbbA-bouwbeurs in de Kavelwinkel van het stadhuis. Een IbbA-huis is al bereikbaar bij een bruto inkomen vanaf € 2.000 per maand. U kunt nu al beginnen met uw inschrijving. U moet hiervoor een aantal dingen regelen die tijd kosten. Hoe eerder u uw inschrijving inlevert, hoe meer kans u hebt op de kavel die u wilt. Wilt u niets missen over de nieuwe regeling van IbbA, de nieuwe kavels en hoe u ervoor in aanmerking komt? Dan raden we u aan om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, of de IbbA-website in de gaten te houden.

Meer informatie over de IbbA-kavels in De Laren is te vinden op de website ikbouwbetaalbaarinalmere.nl

Eerste koopwoningen De Laren in verkoop

woningen

Koopmans Bouwgroep bouwt binnenkort de eerste 20 koopwoningen in bouwveld F van De Laren. De woningen liggen tegenover de PO-kavels die  eind vorig jaar in verkoop zijn gegaan.

De woningen worden in een tweetal blokken gerealiseerd en hebben een sterk architectonische samenhang door kapvorm, kleur en materiaalgebruik. De ruime woningen hebben standaard twee bouwlagen en kap en worden in drie typen uitgevoerd waarbij de hoogte van de dakgoot varieert. Daarnaast hebben ze een aantrekkelijke plattegrond. Op de verdieping komen drie slaapkamers en op zolder is er ruimte voor een extra kamer.

De verkoop van de woningen start op 31 januari aanstaande bij Van Westrhenen woningmakelaardij. De verwachte verkoopprijzen zijn vanaf circa 185.000 euro v.o.n. De bouw zal in mei starten en naar verwachting worden de woningen eind 2015 of begin 2016 al opgeleverd.

Facebookpagina voor geïnteresseerden De Laren

Twee potentieel toekomstige bewoners van De Laren hebben een Facebookpagina gemaakt om als geïnteresseerden in De Laren makkelijker met elkaar in contact te komen.

Op deze pagina hebben zij alle informatie die online te vinden is geplaatst. Het uiteindelijke doel van de pagina is om met "buurtbewoners" in contact te komen. Bijvoorbeeld mensen die een kavel willen kopen maar een tweede partij zoeken voor het bouwen van een twee-onder-een-kap.

Wilt u ook contact met andere in De Laren geïnteresseerden, kijk dan op : facebook.com/groups/DeLaren

Vernieuwde Burgerspoort

burgerpoort

De Burgerspoort  is de fietstunnel op de plek waar het Burgerspad onder de A6 door gaat. Tot voor kort stond deze bekend als een enge, donkere fietstunnel. Samen met de Nuon, het Groenhorst College en de Snoepkunstenaar is deze tunnel nu versierd en verlicht.  Daarmee heeft de tunnel een vrolijker en vriendelijker uitstraling gekregen. Natuurlijk blijft het - net als op andere rustiger plekken - altijd verstandiger om met een groepje te fietsen.

Daar waar er zich kansen voordoen om samen te werken en elkaar te versterken, grijpen we deze met beide handen aan.  De Nuon gebruikt energie om iets te veranderen. Dus toen het verzoek kwam om mee te werken aan de merkcampagne die in 2014 van start is gegaan “Energie maakt het verschil”, deed Almere ook hieraan mee. Dat heeft nu met hulp van het Groenhorst College en de Snoepkunstenaar geresulteerd in een prachtig versierde en verlichte fietstunnel. Op Youtube kunt u een korte film over de metamorfose van de fietstunnel zien.

Binnenkort zullen ook meer fietsers van deze fietstunnel gebruik gaan maken. Tijdens de verbreding van de A6, zal de Burgerspoort namelijk onderdeel zijn van een belangrijke omleidingsroute voor fietsers door o.a. De Laren naar Almere Stad.

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.