Skip to content

Landen, opstijgen en oplaten

Verklaring van geen bezwaar luchthaven

Wanneer u een terrein binnen de gemeente Almere wilt gebruiken als luchthaven voor het opstijgen van bepaalde luchtvaartuigen dient u te beschikken over een verklaring van geen bezwaar.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar.

24-uursmelding TUG-ontheffing

De houder van een provinciale ontheffing voor tijdelijke en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor het stijgen of landen met een luchtvaartuig (TUG-ontheffing), dient het voorgenomen gebruik tenminste 24 uur van tevoren te melden aan de burgemeester.

Dit kan per e-mail:

info@almere.nl

Of per post:

Gemeente Almere
T.a.v Vergunningen,Toezicht& Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Onder vermelding van "24-uursmelding artikel 35 Regeling veilig gebruik luchthavens".

Wij verzoeken u daarbij in ieder geval het kenmerk en de verzenddatum van de verkregen provinciale ontheffing te vermelden en bij voorkeur een afschrift van de verkregen provinciale ontheffing als bijlage bij de melding te voegen.

Heeft u vragen over zogeheten drones kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Vraag: Ik wil ballonnen oplaten, mag dat?

Het oplaten van (wens) ballonnen is in Almere niet verboden. Wel hanteren wij een ontmoedigingsbeleid. Dat wil zeggen dat wij liever zien dat u geen (wens) ballonnen oplaat maar kijkt naar alternatieven zoals bijvoorbeeld bellenblaas. Daarnaast wordt een opgelaten ballon die neerkomt beschouwd als zwerfafval. Het is verboden om binnen Almere zwerfafval achter te laten.

Waarom ontmoedigen wij het oplaten van (wens) ballonnen?

Ballonnen die de lucht in gaan komen op een zeker moment weer ergens naar beneden. De resten van de ballonnen zijn naast zwerfafval slecht voor dieren en het milieu. Wensballonnen kunnen brand  veroorzaken.

Kijk voor tips voor veilig gebruik van wensballonnen op de website van:
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Wet- en regelgeving

Het oplaten van sfeer- of feestballonnen is niet bij wet verboden, maar wel aan bepaalde regels gebonden. De regels vindt u op:
overheid.nl bij de Regeling kabelvliegers en kleine ballons ( artikel 3 en 4)

Wat vindt u van onze website?