Skip to content

Landen, opstijgen en oplaten

Verklaring van geen bezwaar luchthaven

Wanneer u een terrein binnen de gemeente Almere wilt gebruiken als luchthaven voor het opstijgen van bepaalde luchtvaartuigen dient u te beschikken over een verklaring van geen bezwaar.

Op de pagina aanvragen verklaring van geen bezwaar vindt u meer informatie.

24-uursmelding TUG-ontheffing

De houder van een provinciale ontheffing voor tijdelijke en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor het stijgen of landen met een luchtvaartuig (TUG-ontheffing), dient het voorgenomen gebruik tenminste 24 uur van tevoren te melden aan de burgemeester.

Dit kan per e-mail: info@almere.nl

Of per post:
Gemeente Almere
T.a.v. Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Onder vermelding van '24-uursmelding artikel 35 Regeling veilig gebruik luchthavens'.

Wij verzoeken u daarbij in ieder geval het kenmerk en de verzenddatum van de verkregen provinciale ontheffing te vermelden en bij voorkeur een afschrift van de verkregen provinciale ontheffing als bijlage bij de melding te voegen.

Heeft u vragen over drones? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Wat vindt u van onze website?