Bouwrijp maken bouwvelden D, F en G bijna afgerond

bouwvelden

De Laren wordt gefaseerd ontwikkeld. De eerste fase ligt ten zuiden van de Meerveldstraat en bestaat uit de bouwvelden D, F en G (zie tekening). Op bouwveld G komen de nieuwe supermarkt met daarboven 19 appartementen van de Alliantie en het integraal kindcentrum. Op de bouwvelden D en F ontwikkelen corporatie de Alliantie en Koopmans Projecten circa 100 woningen waarvan 20 vrije sector koopwoningen. In veld F geeft de gemeente daarnaast nog 10 zelfbouwkavels uit. Ook worden in dit veld 15 kavels uitgegeven die onder de regeling “Ik bouw betaalbaar in Almere” (IbbA) vallen.

Het bouwrijp maken van de bouwvelden D, F en G is inmiddels zo goed als afgerond. De afgelopen maanden zijn kabels en leidingen in het gebied aangelegd en nieuwe (bouw)wegen gerealiseerd. Ook is ter plaatse van de toekomstige woonstraatjes (tijdelijke) verharding aangebracht. De nieuwe structuur van dit deel van De Laren is daarmee al goed zichtbaar geworden. Het bouwrijp maken wordt in de tweede helft van juni afgerond. Hierna kan worden gestart met de bouw van de eerste woningen.

In de zomer zal ook de telecomzendmast ter hoogte van de sportaccommodaties worden verplaatst naar een locatie langs de Havendreef in het beginbos.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de gemeente Almere via info@almere.nl of via telefoonnummer 14 036.

Start bouwrijp maken bouwveld I

De afgelopen maanden is gestart met de voorbereiding voor het bouwrijp maken van bouwveld I (zie tekening). In dit gebied worden 23 zelfbouwkavels vanaf 225 m2 tot 675 m2 en 14 IbbA-kavels gefaseerd ontwikkeld. De eerste kavels gaan vanaf oktober 2015 in de verkoop.

Om hier woningbouw mogelijk te maken wordt een deel van het naastgelegen volkstuinencomplex De Gouwen aangepast. Ter plaatse van de nieuwe woningen zal een aantal volkstuintjes verdwijnen. Aan de noordzijde van het volkstuinencomplex wordt ruimte voor nieuwe volkstuintjes gecreëerd. Maart 2015 is een deel van het groen in het gebied verwijderd. Ook zijn de afgelopen periode de te verplaatsen volkstuintjes opgeruimd. Aansluitend heeft de gemeente onderzoek in het gebied uitgevoerd om te bepalen of er verontreinigingen in de bodem zijn achtergebleven. Dit bleek niet het geval.

Vanaf begin juli 2015 zullen grondwerkzaamheden in het gebied worden uitgevoerd. In de nieuwe volkstuintjes wordt dan teelaarde aangebracht. Verder zal een deel van het nieuwe woongebied worden opgehoogd met zand. Deze werkzaamheden zullen in het derde kwartaal worden afgerond waarna een zettingsperiode van enkele maanden ingaat. In het eerste kwartaal van 2016 zullen vervolgens de riolering, kabels en leidingen en de bouwstraat worden aangelegd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de gemeente Almere via info@almere.nl of via telefoonnummer 14 036.

Opening supermarkt en afbouw appartementen

Op vrijdag 24 oktober 2014 is de eerste paal geslagen van de nieuwe AH-supermarkt van Weernekers in De Laren en de daarboven gelegen 19 appartementen van de Alliantie. Na een snelle bouwperiode is de AH-supermarkt op woensdag 6 mei feestelijk geopend.

Voor een goede bereikbaarheid vanuit De Wierden is tussen de Leemwierde en het parkeerterrein van de nieuwe supermarkt een tijdelijke dam met ontsluitingsweg aangelegd. De tijdelijke dam/ontsluiting wordt verwijderd na opening van de nieuwe autobrug (Mesurierbrug) tussen De Laren en De Wierden. De bouw van deze brug start na de zomervakantie en wordt naar verwachting in de eerste helft van 2016 opgeleverd. De huidige fietsbrug is hiervoor inmiddels al verwijderd.

De woningen boven de supermarkt worden op dit moment nog verder afgebouwd en naar verwachting dit najaar opgeleverd.

Integraal Kindcentrum De Laren

Binnenkort wordt gestart met de bouw van het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) De Laren. In het IKC zal basisschool De Wierwinde zich vestigen. Ook komt er in het centrum ruimte voor kinderopvang en peuterwerk. Het IKC, dat Aquamarijn gaat heten, krijgt verder een buurtfunctie om de sociale structuur in zowel De Laren als in de naastgelegen buurten De Velden en De Wierden te versterken.

De eerste paal van het centrum zal na de zomervakantie worden geslagen. De oplevering is gepland in het najaar van 2016. In één van de volgende nieuwsbrieven zullen wij u nader over de voortgang en invulling van het IKC informeren.


Koop- en huurwoningen Alliantie/Koopmans Bouw

woningen

Eind juni 2015 wordt gestart met de bouw van 74 eengezinswoningen en 28 appartementen in de velden D en F. Het plan is een gezamenlijke ontwikkeling van de Alliantie Ontwikkeling en Koopmans Projecten. Voor de 20 koopwoningen is veel belangstelling en ze zijn bijna allemaal verkocht. De overige woningen en appartementen zijn huurwoningen en worden verhuurd door de Alliantie. Het totale plan zal door Koopmans Bouw worden gerealiseerd.

In juli en augustus zal het heiwerk voor het plan plaatsvinden. Er wordt gestart met de woningen en appartementen in veld D. Aansluitend wordt met de woningen in het zuidelijker gelegen veld F gestart. De casco’s van de woningen worden grotendeels in geprefabriceerde elementen aangevoerd en op de bouwplaats samengesteld en afgebouwd. De appartementen worden traditioneel laag voor laag gebouwd. De aan- en afvoerroutes voor het bouwverkeer lopen zoveel mogelijk buiten de bestaande woonwijken om, zodat mogelijke overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

De eerste woningen zullen rond de komende kerstperiode worden opgeleverd, de laatste woningen en de appartementen in april 2016.

Meer informatie

Voor eventuele vragen tijdens de bouw is de heer Hendriks van Koopmans Bouw de contactpersoon, bereikbaar onder nummer 053 – 460 06 00.

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.