3e Nieuwsbrief Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering Almere

Wij naderen het einde van 2016 en kijken graag samen met u terug op een veelbewogen, ondernemend jaar. De adviseurs van het Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering hebben vele Almeerse ondernemers verder op weg geholpen in het landschap van financieringsmogelijkheden. Zo heeft u op dinsdag 31 mei jl. deel kunnen nemen aan de gratis workshop ‘Vergroot uw kans op bedrijfsfinanciering’ voor Almeerse ondernemers. Verschillende deelnemers gaven aan het een interessante workshop te vinden die hen veel nieuwe informatie heeft gebracht en verder op weg heeft geholpen bij het optimaliseren van hun financieringsaanvraag en bedrijfsplan.

Daarnaast hebben wij op 5 oktober tijdens een drukbezochte bijeenkomst “Alternatieve Financiering” aan ruim 140 ondernemers een breed scala aan financieringsmogelijkheden gepresenteerd.  Was u één van de aanwezigen en heeft u hierna een bewuste keuze kunnen maken en stappen ondernomen om uw eigen financieringsaanvraag vorm te geven en in te dienen? Wij hopen in ieder geval dat het u mede dankzij onze steun, adviezen en tips is gelukt. 


Wellicht heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst Alternatieve Financiering van 5 oktober jl. contact gehad met één van de vele standhouders tijdens de financieringsmarkt & netwerkborrel. Wij hopen natuurlijk dat u aan de hand hiervan bij de betreffende standhouder meer informatie m.b.t. een bedrijfsfinanciering heeft gekregen. Mocht u meer informatie wensen dan willen wij u erop attenderen dat wij u nader kunnen informeren. Tijdens een persoonlijk gesprek op het Ondernemersplein Almere nemen wij met u uw bedrijfsplan door en geven u naar aanleiding hiervan kosteloos een advies bij welke (alternatieve) financierende partijen voor u het meest geschikt zijn. Als ondernemer bepaalt u uiteraard altijd zelf waar u uiteindelijk uw financiering aanvraagt. Desgewenst ondersteunt de adviseur u met een overdracht richting de financierende partij. Meld u aan voor een adviesgesprek!

Dit jaar is het Kenniscentrum ook gestart met een aantal online marketing activiteiten, wat met veel belangstelling is ontvangen. Zo hebben wij inmiddels een twitter account (@kcbf036), plaatsen wij met regelmaat nieuws op de Facebook pagina van het Ondernemersplein Almere en hebben wij deze digitale nieuwsbrief ontwikkeld, waarin een aantal relaties van het Kenniscentrum aan het woord komt met betrekking tot hun ondernemerservaringen en hun financieringsaanvraag. Een aantal van de door ons geadviseerde ondernemers, zijn gevraagd deel te nemen aan een vervolginterview, want ook nadat wij u hebben geïnformeerd over de financieringsmogelijkheden, blijven wij namelijk benieuwd hoe het met u en uw onderneming gaat.  

Hoe is 2016 de ondernemers van De WasTas, RQCC, G’vine en United Dance Almere bevallen en hoe kijken zij als ondernemer tegen 2017 aan? 


De Wastas:

Barbara en Marijke krijgen steeds meer nieuwe klanten. Volgend jaar streven zij ernaar meer orde te scheppen in de planning om zo nog meer klanten adequaat van dienst te kunnen zijn.

Zorg dat voor het nieuwe jaar uw geweten rein is, uw blik open en uw hart warm. Gelukkig en succesvol 2017.”

Rein van Vredendaal – RQCC:

2016 was een turbulent jaar maar ondanks een kleine tegenslag ziet Rein veel potentie voor 2017. Er is geïnvesteerd in een eigen belsysteem, wat meer vrijheid geeft. Met dit systeem is er nog meer mogelijk betreffende data-analyse en dit biedt RQCC groeikansen.

Ik wens iedereen alle goeds. Als het met een ander goed gaat, dan gaat het met mij ook goed.

George van der Schaaf - G’vine:

Vooral in de donkere dagen moet horecaondernemer George flink de schouders eronder zetten en dat doet hij met volle overtuiging en veel toewijding. Zo wordt er momenteel gewerkt aan arrangementen, proeverijen en een uitgebreidere kaart om ook in de winter meer gasten naar G'vine te krijgen.  

Ook al zit het even tegen als je maar achter je concept staat, positief blijft en niet de moed laat zakken, dan komt het ook in 2017 goed.

United Dance Almere

De verbouwing van de nieuwe locatie in Almere Poort neemt veel tijd in beslag maar Eline en Sara vinden nog steeds de tijd, energie en met name dansplezier om door te zetten. Dit werpt zijn vruchten af. Het ledenaantal is sterk gestegen en naar verwachting gaat dit nog wel even door! Evenals in 2016, staan volgend jaar optredens, wedstrijden, activiteiten en open dagen op de agenda. 

Op naar een swingend jaar!

 

 

In 2017 staan wij weer graag voor u klaar en helpen wij u graag verder op weg met uw financieringsaanvraag.

Wij wensen u namens het gehele team van het KennisCentrum Bedrijfsfinanciering heel fijne feestdagen toe!


Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.