Oranje Huis officieel geopend!

De afgelopen jaren is er intensief samengewerkt om het Oranje Huis in Almere Poort te realiseren.  Met een prachtig resultaat! Donderdag 12 oktober 2017 is het Oranje Huis Flevoland – Gooi en Vechtstreek officieel geopend.


Het nieuwe Oranje Huis voorziet in een grote behoefte aan een veilig thuis voor vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Zij kunnen hier terecht voor advies, hulpverlening en crisisopvang. Hoewel gericht op de regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek, heeft het huis ook een landelijke functie. Slachtoffers van huiselijk geweld, die omwille van een onveilige situatie niet in de eigen gemeente of regio kunnen verblijven, kunnen ook hulp en opvang in het Oranje Huis krijgen.

In het Oranje Huis vinden we alle hulpverlening onder één dak. In totaal zijn er twee noodbedden, tien crisisopvangplaatsen en vijftien plaatsen voor begeleid wonen. Iedere bewoner heeft een eigen appartement en daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes. Naast opvang biedt Blijf Groep ambulante begeleiding aan vrouwen en gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Met dank aan:

Het Oranje Huis Flevoland – Gooi en Vechtstreek is mede tot stand gekomen met de hulp van onderstaande fondsen.

·         Stichting Kinderpostzegels

·         Stichting Dioraphte

·         Projecten in Nederland

·         Het Vergeten Kind

·         Lions Club Almere Veritas


Laatste nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een jaar geleden in het leven geroepen om u te informeren over de komst van het Oranje Huis in Almere Poort. Nu het Oranje Huis in gebruik genomen is, komt hiermee ook een einde aan deze nieuwsbrief. Wilt u toch op de hoogte blijven over ontwikkelingen rond het Oranje Huis? Houd onderstaande kanalen dan in de gaten: 

-           www.blijfgroep.nl voor updates over het Oranje Huis

-          Abonneer u voor de nieuwsbrief ‘Sociaal Domein’ van Almere voor professionals in welzijn en zorg.

-          www.zorgoog.nl voor de sociale kaart van Flevoland

-      Klik hier voor informatie in Regio Gooi en Vechtstreek

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.