Innovatieagenda

Innovatieagenda

De gemeente Almere wil in deze collegeperiode (2014-2018) extra geld inzetten om innovatieve programma’s en projecten in de stad te stimuleren. Experimenteren, pionieren; Almere heeft een ondernemende bevolking en met de Floriade als katalysator werkt de stad actief aan haar ontwikkeling als ‘green city’.

Innovatie wordt door mensen als succesvol ervaren wanneer de kwaliteit van de leefomgeving en het leven er beter van wordt. Voor de stad als geheel kan innovatie ook betekenis hebben. Door ruimte te bieden aan vernieuwing en innovatieve ontwikkelingen kan Almere zijn aantrekkingskracht vergroten voor bedrijven en nieuwe bewoners.

De agenda bestaat uit een samenwerkingsprogramma met TNO en de competitie Upcycle City.

Samenwerking

In het samenwerkingsprogramma met TNO wil de gemeente de Almeerse thema’s op het gebied van vergroening, afvalinzameling, circulaire economie, voedsel en gezondheid koppelen aan de onderzoeksprogramma’s van TNO. Op deze manier wordt de onderzoekskracht, het netwerk en onderzoeksmiddelen van het kennisinstituut aangewend om succesvolle innovatie mogelijk te maken.

Een aantal projecten van de gemeente en TNO bevindt zich nu in de definitiefase. Dat betekent dat gemeente en TNO in 2016 verkennen wie mogelijke partners kunnen zijn, wat de eisen en wensen van de diverse betrokken partijen zijn, hoe de financiering geregeld kan worden en hoe de projecten in de tijd kunnen worden uitgezet.

Upcycle city

De competitie Upcycle City wil bedrijven, organisaties en individuen uitnodigen om innovatieve ideeën te ontwikkelen om stedelijke reststromen in te zetten als grondstof voor nieuwe producten. De competitie beoogt ook nadrukkelijk een bijdrage te leveren aan de vergroting van de werkgelegenheid. De beste ideeën krijgen de kans te worden uitgewerkt tot aanvragen in het kader van het Fonds Verstedelijking Almere.

Door de innovatieve kracht uit de stad en daarbuiten te bundelen en onder andere te richten op urgente maatschappelijke uitdagingen als gezondheid, energieverbruik en circulair gebruik van grondstoffen, besparen we kosten, stimuleren we lokale bedrijvigheid en werken we samen aan een economisch sterker, groener en gezonder Almere.

Op deze wijze benadrukken we dat Almere open staat voor innovatie en innovatieve bedrijven en dat Almere een stad is die actief werkt aan duurzaamheid. Bekijk de website: upcycle-city.nl