competitie Upcycle City

Aanmelding Kick-Off Bijeenkomst Competitie Upcycle City - 11 januari 2017

Almere doet haar reststromen in de aanbieding! Onderhoud en beheer van de stad leveren reststromen op, zoals biomassa, asfalt, beton en straatmeubilair. Almere is op zoek naar oplossingen op weg naar een circulaire stad zonder afval. We willen samenwerken met bedrijven met slimme ideeën om uit de reststromen uit de stad waarde te creëren en nieuwe producten te maken.

De gemeente Almere schrijft daarvoor een competitie uit. De competitie is een aanbesteding in de vorm van een prijsvraag. De vijf beste inschrijvers krijgen een uitnodiging om een gedetailleerde uitwerking te maken van het projectplan, inclusief een business case en dit aan een onafhankelijke jury te presenteren. We vragen visie, concept en implementatieplan om uit de reststromen grondstoffen te herwinnen voor nieuwe producten, die mogelijk ook weer een plek vinden in Almere zelf. De winnaar heeft het recht heeft om als eerste te onderhandelen over het plan en dit in een overeenkomst met de gemeente vast te leggen. Daarin worden afspraken gemaakt over de co-financiering van maximaal 3 miljoen euro verspreid over drie jaar uit het Fonds Verstedelijking Almere en de wijze waarop de gemeente kan faciliteren om het plan te realiseren. Het is mogelijk dat meerdere plannen kunnen leiden tot een overeenkomst.

De publicatie van de competitie op Tenderned vindt plaats in de ochtend van 11 januari 2017.

Geïnteresseerd? Kom ook naar de kick-off bijeenkomst op 11 januari en laat u inspireren door verschillende sprekers over de competitie, de kansen in Almere en voorbeelden uit de praktijk. Deze is special voor geïnteresseerde bedrijven, brancheorganisaties, overheden, kennisinstellingen en media ter introductie van deze competitie en dan wordt ook de website gelanceerd.

11 januari 2017
15.30 - 17.00 uur, inloop 15.00 uur
WTC Almere - 28e verdieping
P.J. Oudweg 4 in Almere

Heeft u belangstelling om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn, dan zien wij graag uw aanmelding tegemoet via het onderstaande aanmeldingsformulier.

Aanmelding kickoffbijeenkomst competitie Upcycle City

Aanmelding gegevens