Informatie coronamaatregelen onderwijs en kinderopvang

Alle maatregelen en ontwikkelingen rond onderwijs/kinderopvang en het coronavirus in Almere.

Kinderopvang

De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) - inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder zijn per 8 februari 2021 weer geopend. De BSO is vanaf maandag 19 april weer volledig open.

Basisonderwijs

Alle scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open. Om verspreiding van het virus te voorkomen, gelden er extra maatregelen op basisscholen. Naast deze extra maatregelen moet iedereen zich aan de basisregels houden. Op Lesopafstand.nl staat een overzicht van vragen en antwoorden over de heropening van de basisscholen.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

Middelbare scholen zijn sinds 1 maart 2021 met extra maatregelen weer open. Alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn volgen zij onderwijs op afstand. Op school gelden strikte regels, zodat het veilig en verantwoord is voor leerlingen en onderwijspersoneel. Op Lesopafstand.nl staat een overzicht van vragen en antwoorden over de heropening van de middelbare scholen. Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geldt dat veel leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen en/of zich in een kwetsbare positie bevinden, waardoor fysiek onderwijs al de norm was. Dit blijft zo.

Middelbaar beroepsonderwijs

Vanaf 1 maart 2021 kunnen alle mbo-studenten weer 1 dag per week voor les naar school. Het openen van de scholen vindt plaats onder bepaalde voorwaarden, zodat het voor studenten en docenten zo veilig en verantwoord mogelijk is. Deze versoepeling komt bovenop de mogelijkheden die er al zijn voor bepaalde groepen studenten. Namelijk voor het volgen van praktijklessen, voor kwetsbare studenten en voor studenten die voor examens naar school gaan.

Hoger beroepsonderwijs

Vanaf 26 april kan iedere student ongeveer 1 dag per week fysiek onderwijs gaan volgen op een hogeschool of universiteit. Daarnaast blijven de uitzonderingen bestaan voor het maken van toetsen, het volgen van praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbare studenten.