Direct naar paginainhoud
menu

Gaat jouw kind nog niet naar de basisschool? Of heeft jouw kind opvang nodig voor of na schooltijd? Er is in Almere een ruime keus aan peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, bso's (buitenschoolse opvang) en gastouders. De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de opvang. Toeslag voor kinderopvang regel je via de Belastingdienst.

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vind je een overzicht van alle peuterspeelzalen in Almere.

De kinderopvangorganisaties bieden ook voorschoolse educatie (VVE) aan. Dit is onderwijs voor peuters met een (dreigende) taalachterstand. Hiermee kunnen zij op een speelse manier hun achterstand inhalen en zich goed voorbereiden op de basisschool.

Kinderopvanglocaties met VVE

Naar boven

Kinderdagverblijf

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf. De meeste kinderdagverblijven zijn geopend van 7.00 tot 18.00 uur en bieden opvang voor de hele dag. Sommige dagverblijven hebben ruimere openingstijden. Zoek je een kinderdagverblijf voor jouw kind? Kijk dan in het Landelijk Register Kinderopvang. Hierin zijn alle geregistreerde kinderdagverblijven opgenomen. In de folder Het béste kinderdagverblijf voor jouw kind! (pdf, Mb 1,5) vind je praktische informatie die je helpt bij jouw keuze van een kinderdagverblijf.

Naar boven

Gastouder

Gastouderopvang is mogelijk voor baby's, peuters en basisschoolkinderen. Een gastouder kan jouw kind opvangen in zijn/haar eigen woning of bij jouw thuis. Alle geregistreerde gastouders en gastouderbureaus vind je in het Landelijk Register Kinderopvang. In de folder De béste gastouder voor jouw kind! (pdf, Mb 1,45) vind je praktische informatie die je helpt bij jouw keuze van een gastouder.

Naar boven

Buitenschoolse opvang

Gaat jouw kind naar de basisschool? Dan kun je gebruikmaken van de buitenschoolse opvang (bso). De bso kan jouw kind voor of na schooltijd opvangen. Ook tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk. Scholen zijn verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. Alle bso's zijn te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang. In de folder De béste buitenschoolse opvang voor jouw kind! (pdf, Mb 1,12) vind je praktische informatie die je helpt bij jouw keuze van een buitenschoolse opvang.

Naar boven

Toeslag kinderopvang

Staat het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouder van jouw kind ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kun je een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van jouw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vind je op deze website over toeslagen. Heb je een uitkering van de gemeente Almere en je volgt een traject naar werk of inburgering? Dan kun je een aanvulling op de kinderopvangtoeslag aanvragen.

Naar boven

Toezicht op de kinderopvang

Alle instellingen voor kinderopvang moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Het moet er bijvoorbeeld veilig en schoon zijn. Ook moet het personeel goed werk leveren. De GGD controleert elk jaar of instellingen voldoen aan de kwaliteitseisen. De inspectierapporten kun je bekijken op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Naar boven

Wilt u zelf een kinderopvang beginnen, kijk dan hier voor de info.

Wat vindt u van onze website?