Direct naar paginainhoud
menu

Gaat uw kind nog niet naar de basisschool? Of heeft uw kind opvang nodig voor of na schooltijd? Er is in Almere een ruime keus aan peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, bso's (buitenschoolse opvang) en gastouders. De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de opvang. Toeslag voor kinderopvang regelt u via de Belastingdienst.

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u een overzicht van alle peuterspeelzalen in Almere.

De kinderopvangorganisaties bieden ook voorschoolse educatie (VVE) aan. Dit is onderwijs voor peuters met een (dreigende) taalachterstand. Hiermee kunnen zij op een speelse manier hun achterstand inhalen en zich goed voorbereiden op de basisschool.

Kinderopvanglocaties met VVE

Naar boven

Kinderdagverblijf

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf. De meeste kinderdagverblijven zijn geopend van 7.00 tot 18.00 uur en bieden opvang voor de hele dag. Sommige dagverblijven hebben ruimere openingstijden. Zoekt u een kinderdagverblijf voor uw kind? Kijk dan in het Landelijk Register Kinderopvang. Hierin zijn alle geregistreerde kinderdagverblijven opgenomen. In de folder Het béste kinderdagverblijf voor uw kind! vindt u praktische informatie die u helpt bij uw keuze van een kinderdagverblijf.

Naar boven

Gastouder

Gastouderopvang is mogelijk voor baby's, peuters en basisschoolkinderen. Een gastouder kan uw kind opvangen in zijn/haar eigen woning of bij u thuis. Alle geregistreerde gastouders en gastouderbureaus vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang. In de folder De béste gastouder voor uw kind! vindt u praktische informatie die u helpt bij uw keuze van een gastouder.

Naar boven

Buitenschoolse opvang

Gaat uw kind naar de basisschool? Dan kunt u gebruikmaken van de buitenschoolse opvang (bso). De bso kan uw kind voor of na schooltijd opvangen. Ook tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk. Scholen zijn verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. Alle bso's zijn te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang. In de folder De béste buitenschoolse opvang voor uw kind! vindt u praktische informatie die u helpt bij uw keuze van een buitenschoolse opvang.

Naar boven

Toeslag kinderopvang

Staat het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouder van uw kind ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl. Heeft u een uitkering van de gemeente Almere en u volgt een traject naar werk of inburgering? Dan kunt u een aanvulling op de kinderopvangtoeslag aanvragen.

Naar boven

Toezicht op de kinderopvang

Alle instellingen voor kinderopvang moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Het moet er bijvoorbeeld veilig en schoon zijn. Ook moet het personeel goed werk leveren. De GGD controleert elk jaar of instellingen voldoen aan de kwaliteitseisen. De inspectierapporten kunt u bekijken op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Naar boven

Wilt u zelf een kinderopvang beginnen, kijk dan hier voor de info.

Wat vindt u van onze website?