Direct naar paginainhoud
menu

De harmonisatie van de peuterspeelzalen en de kinderopvang staat in het regeerakkoord van het kabinet. Uitgangspunt is dat de wet- en regelgeving van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijk wordt getrokken, dat vindt in de periode tot 2017 in stappen plaats. Het Rijk en ook de gemeente Almere vinden het belangrijk dat alle peuters de kans krijgen om zich goed voor te bereiden op de basisschool. Met de harmonisatie van de peuterspeelzalen in Almere zijn de gesubsidieerde peuterspeelzalen geregistreerd als kinderopvang. Doordat nu ook gebruik kan worden gemaakt van de kinderopvangtoeslag, zijn middelen beschikbaar gekomen en is het aanbod uitgebreid. Hierdoor zijn de wachtlijsten voor de peuterspeelzalen het afgelopen jaar opgelost.

Momenteel wordt toegewerkt naar de overname van de peuterspeelzalen van De Schoor per 1 augustus 2015 door hiervoor geselecteerde kinderopvangaanbieders. Hiertoe zijn inmiddels de intentieovereenkomsten getekend. De peuterspeelzalen blijven in principe in hun huidige vorm bestaan en de meeste peuterspeelzalen blijven ook op hun huidige adres. Voor een aantal locaties wordt de voorkeur gegeven aan verhuizing naar een nabij gelegen school. Ook gaat het vaste personeel van De Schoor over naar de overnemende partij, waardoor ook veel vaste gezichten op de groepen aanwezig blijven.

Het aanbod van de peuterspeelzalen bestaat uit:
* twee dagdelen van samen maximaal zes uren, verspreid over twee dagen per week;

* geopend tijdens de schoolweken (veertig weken per jaar);

* bedoeld voor peuters vanaf 2 jaar tot het moment dat ze met de basisschool starten.

Voor doelgroeppeuters (met indicatie van JGZ) is vanaf 2,5 jaar een aanbod beschikbaar van vier dagdelen per week, speciaal bedoeld om achterstanden in te lopen voordat de peuter met de basisschool start.

Ouderbijdrage
Maakt uw kind gebruik van het peuterwerk en heeft u recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u twee dagdelen zelf. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen of nakijken of u hier recht op heeft bij de Belastingdienst.

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Het maakt voor de hoogte van de kosten niet uit of u wel of geen gebruik moet maken van de kinderopvangtoeslag.

Voor doelgroeppeuters gelden afwijkende regels voor de ouderbijdragen voor de lagere inkomensgroepen. De hoogte van de eigen bijdrage vindt u in de ouderbijdragentabellen.

Wat vindt u van onze website?