Direct naar paginainhoud
menu

Terugblik bijeenkomst Van opvang naar ontwikkeling

Op deze pagina vindt u een korte terugblik op de woensdag 12 november gehouden bijeenkomst voor professionals in de kinderopvang in Almere. U kunt de presentaties nog eens bekijken, een fotoverslag inzien en de verslagen van enkele van de ronde-tafelgesprekken doornemen. En natuurlijk een reflectie op de bijeenkomst zelf; wat vonden de deelnemers prettig en wat kan de volgende keer nog beter?

Dialogen

Interessante onderwerpen die tijdens dialogen nog verder werden uitgediept zorgden voor een boeiende en inspirerende middag voor de deelnemers aan deze bijeenkomst voor de kinderopvang in Almere.  Dat leverde veel enthousiaste reacties op van sprekers en deelnemers. De deelnemers waren zeer positief over de mogelijkheid om tijdens ronde-tafelgesprekken nog eens verder te kunnen praten met de deskundigen op de gekozen onderwerpen. Voor sommige onderwerpen was de tijd zelfs te kort.

Minder onderwerpen, meer verdieping

Het was een ambitieus programma door de vele presentaties waarbij het toch goed geluk is alle onderwerpen goed te presenteren, inclusief ruimte voor dialoog tussen de deskundigen en de zaal. Op verzoek van veel deelnemers zal bij de volgende bijeenkomst meer de nadruk worden gelegd op de mogelijkheid om meer te verdiepen op elk onderwerp. Dit betekent minder onderwerpen waardoor meer tijd voor ronde-tafel gesprekken of workshops is. Hierbij proberen we dan meteen meer aandacht te besteden aan de vertaling van actuele beleidsaspecten naar de praktijk.

Grote opkomst

We waren heel gelukkig met het aantal deelnemers dat de bijeenkomst heeft bijgewoond. Van de 112 geregistreerde ondernemingen hebben er zich 53 aangemeld voor deze bijeenkomst. In totaal waren er 82 deelnemers van 50 ondernemingen aanwezig, die gezamenlijk ongeveer 4.300 kindplaatsen vertegenwoordigen.

Wat ons opviel

Tijdens deze dag waren er een aantal zaken die er voor ons uitsprongen:
• De harmonisatie blijft een populair onderwerp;
• Er is veel interesse voor het onderwerp ouderbetrokkenheid. Het is een moeilijke tijd om ouders te activeren bij de opvang. Graag wordt hierover verder gesproken om dit te verbeteren in de toekomst;
• Ondernemers willen graag meer in gesprek kunnen gaan met de toezichthouder. Er wordt aangegeven dat men de adviserende rol mist die er een tijd geleden wel was. Een  gehoord signaal is ook het verschil van interpretatie van de wet- en regelgeving tussen ondernemers en  toezichthouders;
• Ondernemers willen graag actiever de verantwoordelijkheid nemen bij het naleven van de regelgeving en zijn bereid strengere handhaving te accepteren in ruil voor een lagere toezichtlast. Het ondernemersdossier kan hierbij faciliteren.
• Er is wel een voorkeur voor een nieuw soort keurmerk, maar het liefst landelijk en niet lokaal. Men zoekt naar onderscheidend vermogen. Zeker in relatie tot de concurrentie met nieuwe ondernemingen.

Op naar volgend jaar

Wij willen alle deelnemers en sprekers hartelijk bedanken voor hun aandeel aan deze bijeenkomst en alle reacties en suggesties die ons helpen om de bijeenkomst van volgend jaar nog beter bij uw wensen aan te laten sluiten. Wij zien ernaar uit om u volgend jaar weer te ontmoeten!

Frans Vlietman (Kidak) en Peter Moerkens (gemeente Almere)

Verslagen ronde-tafelgesprekken

Verslagen rondetafelgesprekken over de ontwikkeling van kinderopvang.

Wat vindt u van onze website?