Aanvragen leerlingenvervoer

Download onderstaand formulier, vul het in en stuur de bijlagen aan ons terug via e-mail of de post. Dit kan door:

  • (een gescande versie van) het ingevulde formulier te e-mailen naar leerlingzaken@almere.nl onder vermelding van Leerlingenvervoer, of
  • per post te sturen naar Gemeente Almere, t.a.v. Leerlingenvervoer, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Aanvraagformulieren die per post worden teruggestuurd, kunnen later verwerkt worden.

Download aanvraagformulier leerlingenvervoer

Schooljaar 2021 - 2022

Download aanvraagformulier leerlingenvervoer 2021-2022 (invulbare PDF, 259 kB)

Stagevervoer

Download aanvraagformulier stage leerlingenvervoer 2021-2022 (invulbare PDF, 91 kB)

Belangrijk om te weten

  • Vóór ieder nieuw schooljaar moet je een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente Almere.
  • Vraag je leerlingenvervoer aan vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar? Zorg dan dat het aanvraagformulier uiterlijk op 1 juni binnen is bij de gemeente. Alleen dan kan het vervoer vanaf de eerste schooldag gegarandeerd worden.
  • Vraag je leerlingenvervoer aan na 1 juni of als het schooljaar al is begonnen? Dan ontvang je de beslissing van de gemeente binnen acht weken na je aanvraag (met een uitloop van maximaal vier weken).
  • Als ouder of verzorger blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van je kind. Dat geldt ook als je leerlingenvervoer hebt aangevraagd en wacht op een beslissing van de gemeente of bij toekenning van leerlingenvervoer. Dat betekent dat het aan jou is om ervoor te zorgen dat je kind of kinderen elke dag op tijd op school zijn. Ook als je kinderen op verschillende scholen zitten, of als je op tijd op je werk moet zijn.
  • Werkzaamheden van de ouders, de aanwezigheid van andere kinderen, de reistijd naar school voor de begeleider of geen voldoende financiële middelen zijn geen reden voor de gemeente om leerlingenvervoer toe te kennen.
  • Verandert er iets in de situatie van je kind of je gegevens? Geef dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen voor de wijziging, door via een e-mail aan leerlingzakenverberg dit@almere.nl of met een brief aan de gemeente Almere ter attentie van “Leerlingenvervoer”. Vermeld de volgende gegevens: naam leerling, geboortedatum, wijziging en ingangsdatum van de wijziging.
  • Vraag ook vóór 1 juni leerlingenvervoer aan als de school waar je kind naartoe gaat nog niet definitief bekend is. Je bent dan verzekerd van het tijdig ontvangen van leerlingenvervoer. Bij toekenning van leerlingenvervoer kun je eenvoudig een eventuele wijziging doorgeven via leerlingzakenverberg dit@almere.nl.