Het vervoer

De vergoeding van het leerlingenvervoer kan een vergoeding zijn in geld. Bij de aanvraag stuur je daarom een leesbare kopie van een bankafschrift mee. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente het vervoer voor je kind organiseert.

Vervoer met de fiets/duofiets

De gemeente kijkt eerst of je kind in het basisonderwijs zelfstandig of eventueel onder begeleiding met de fiets naar school kan gaan. Je kind kan dan in aanmerking komen voor een fietsvergoeding of het gebruik van een tandem of duofiets. Als er begeleiding nodig is, dan dien je zelf voor deze begeleiding te zorgen. Als de gemeente vindt dat begeleiding noodzakelijk is, dan wordt zowel een fietsvergoeding uitbetaald voor het kind, als voor de begeleider. De vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten en wordt elke maand uitbetaald.

Openbaar vervoer

Kan je kind niet met de fiets naar school, dan kijkt de gemeente of je kind met het openbaar vervoer kan reizen. Als je kind voldoet aan de voorwaarden voor leerlingenvervoer, dan kan hij of zij een vergoeding voor het openbaar vervoer krijgen. Als er begeleiding nodig is, dan dien je zelf voor deze begeleiding te zorgen. Ook hierbij geldt dat wanneer de gemeente vindt dat begeleiding noodzakelijk is, er een tegemoetkoming wordt gegeven aan de begeleider voor de kosten van de reis met het openbaar vervoer.

Aangepast en eigen vervoer

In een aantal gevallen kunnen kinderen niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school. Bijvoorbeeld omdat een kind in een rolstoel zit. In dat geval regelt de gemeente aangepast vervoer. Je kind wordt dan met een taxi, een busje of een touringcar naar school gebracht. Je zorgt ervoor dat je kind op tijd klaarstaat als hij of zij wordt opgehaald en dat er iemand bij de opstapplaats of thuis aanwezig is wanneer je kind weer wordt teruggebracht. Op het aanvraagformulier voor leerlingenvervoer kun je ook invullen dat je – in plaats van aangepast vervoer – je kind zelf met de auto naar school wilt brengen. Als de gemeente daarmee instemt, dan wordt er elke maand een vergoeding uitbetaald. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de afstand van je huis naar de school.

Groepsvervoer

Leerlingenvervoer per taxi is een vorm van groepsvervoer. Dat betekent dat er gereden wordt in een route met meerdere leerlingen. Zodra er leerlingen bij een bepaalde route bijkomen of afgaan, heeft dit invloed op de ophaaltijden. Om die reden kunnen ophaaltijden wisselen.

Eigen bijdrage

Kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer? Dan is het mogelijk dat je een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en eventueel het inkomen van je partner. Bij uitbetaling van de vergoeding voor het leerlingenvervoer wordt de eventuele eigen bijdrage daar eerst vanaf getrokken. Als de gemeente het leerlingenvervoer organiseert, dan krijg je een rekening thuisgestuurd met het eigen bijdrage bedrag dat je aan de gemeente moet betalen. Bij de aanvraag stuur je daarom je inkomensgegevens en een leesbare kopie van je bankafschrift of geldige bankpas mee. Als je de eigen bijdrage niet op tijd betaalt, stopt het vervoer. 

Buitenschoolse opvang

De gemeente Almere heeft geen verplichtingen om leerlingen te vervoeren naar na- of buitenschoolse opvang binnen Almere. Met een eigen bijdrage van 50 euro per maand zal de gemeente zo nodig vervoer naar deze opvang toekennen.

Ophaaltijden

Leerlingen worden opgehaald op de door de school vastgestelde schooltijden volgens het schoolplan. Als de school afwijkt van deze schooltijden moet de school dit communiceren met de ouders/verzorgers. Je bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor het brengen of ophalen van je kind wanneer de school wijzigingen in schooltijden aanbrengt die niet in het schoolplan beschreven staan. Ziek- en betermeldingen gaan wel via de vervoerder zelf. Alle andere wijzigingen lopen via de gemeente.

Meldingen

Voor urgente meldingen over het vervoer van je kind – zoals wanneer je kind niet hoeft te worden opgehaald, als de bus te laat is, of wanneer je kind beter is en weer opgehaald moet worden – neem je contact op met de vervoerder van je kind. 

Structurele wijzigingen, zoals een verhuizing, telefoonnummers, e-mailadressen of schoolwijzigingen, in het vervoer van je kind dien je altijd 14 dagen voordat de wijziging in zal gaan schriftelijk door te geven aan de gemeente Almere. Dat kan door een e-mail te sturen naar leerlingzakenverberg dit@almere.nl of een brief naar de gemeente Almere ter attentie van “Leerlingenvervoer” te sturen. Vermeld hierin de volgende gegevens: naam leerling, geboortedatum, kenmerk van de beschikkingsbrief, wijziging en ingangsdatum van de wijziging. Geef het ook door als je kind géén gebruik meer zal maken van het leerlingenvervoer.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de gemeente Almere door te bellen naar 14 036.

Kijk voor de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Almere op overheid.nl.