Direct naar paginainhoud
menu

De gemeente verzorgt ook het vervoer naar de stageplek, als de stage onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma en de leerling dagelijks gebruik maakt van het leerlingenvervoer. U kunt stagevervoer aanvragen met het:

De aanvraag stagevervoer zal worden beoordeeld bij binnenkomst. U ontvangt binnen 8 weken bericht of de stage is goedgekeurd of is afgewezen. 
U kunt voor het vervoer naar de stageplek van uw kind declaraties indienen als uw aanvraag voor stagevervoer is goedgekeurd en u de declaratieformulieren heeft ontvangen. De declaratieformulieren dienen door de school van uw kind ingevuld en getekend te zijn. Daarna kunt u het declaratieformulier bij de afdeling leerlingenvervoer indienen.

Wat vindt u van onze website?