Stagevervoer

De gemeente verzorgt ook het vervoer naar de stageplek, als de stage onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma en de leerling dagelijks gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Vraag stagevervoer aan met het onderstaand formulier.

Aanvraagformulier stagevervoer leerling

De aanvraag stagevervoer zal worden beoordeeld bij binnenkomst. Je hoort binnen 8 weken of de stage is goedgekeurd of is afgewezen. 

Je kunt voor het vervoer naar de stageplek van je kind declaraties indienen als je aanvraag voor stagevervoer is goedgekeurd en je de declaratieformulieren hebt ontvangen. De declaratieformulieren dienen door de school van je kind ingevuld en getekend te zijn. Daarna kun je het declaratieformulier bij de afdeling leerlingenvervoer indienen.