Stagevervoer

De gemeente verzorgt ook het vervoer naar de stageplek, als de stage onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma en de leerling dagelijks gebruik maakt van het leerlingenvervoer. U kunt stagevervoer aanvragen met het: 

Stageformulier Leerlingenvervoer voor het schooljaar 2016-2017.

Stageformulier Leerlingenvervoer voor het schooljaar 2017-2018.

De aanvraag stagevervoer zal worden beoordeeld bij binnenkomst. U ontvangt binnen 8 weken bericht of de stage is goedgekeurd of is afgewezen. 
U kunt voor het vervoer naar de stageplek van uw kind declaraties indienen als uw aanvraag voor stagevervoer is goedgekeurd en uw de declaratieformulieren heeft ontvangen. 

Wat vindt u van onze website?