Direct naar paginainhoud
menu

Extra markt op dinsdag 22 december

Dit jaar valt kerst op een vrijdag en zaterdag en zal er op deze dagen geen markt in Almere Haven en Almere Stad zijn. Om de woensdag weekmarkt van 23 december 2020 niet te druk te laten worden, is er ook een markt op dinsdag 22 december 2020 op het Stadhuisplein van 9.00 - 16.00 uur. Zo kunt u gespreid inkopen doen. Het gaat om een reguliere markt waarvoor de Covid-19 maatregelen gelden. 

Houdt u bij uw bezoek aan de markt aan de volgende regels:
Kom zo veel mogelijk alleen naar de markt en houd uw bezoek zo kort mogelijk. Respecteer de 1,5 meter regel voor uw en onze gezondheid.

Weekmarkten in Almere

Bent u marktkoopman (m/v)? Dan kunt u met uw producten terecht op een van de Almeerse weekmarkten.

  • Almere Stad- locatie Stadhuisplein en Stadhuispromenade
    op woensdag en de zaterdag van 9.00 - 16.00 uur
  • Almere Buiten- locatie Globeplein en Rio de Janeiroplein
    op donderdag van 9.00 - 14.00 uur
  • Almere Haven- locatie Markt en Brink
    op vrijdag van 9.00 - 14.00 uur.

1. Marktplaatsvergunning

Hiervoor is een vergunning nodig. De gemeente geeft op iedere markt per branche en het beschikbare aantal meters een aantal marktvergunningen uit. Deze vergunningen worden voor onbepaalde tijd verleent. Hierbij geldt dat het eerste jaar een proefjaar is. Als in dat jaar sprake is geweest van een overtreding zoals benoemd in artikel 10 van de Marktverordening Almere 2019, kan de vergunning worden ingetrokken. Een vergunninghouder mag onder voorwaarden zijn plaats laten innemen door een waarnemer. In het Marktreglement Almere 2019 zijn de spelregels voor de markten vastgesteld. Hierin is o.a. de inrichting van de markt geregeld, de branches indelingen en de verplichtingen van de standplaatshouders.

2. Dagplaatsen en standwerkerplaatsen

Dagplaatsen en standwerkplaatsen worden door de marktmeester toegewezen aan de houders van een meeloperpas c.q. standwerkerpas. In het Marktreglement Almere 2019 staat beschreven op welk tijdstip, hoe en waar u zich moet melden. Toewijzing van een dag-of standplaats is alleen mogelijk indien er ruimte is in de betreffende branche en het aantal beschikbare meters.

Huidige situatie weekmarkten

Om aan de 1,5 meter maatregel te kunnen voldoen, is er op alle weekmarkten minder ruimte voor standplaatsen beschikbaar. Hierdoor is het momenteel alleen mogelijk om een nieuwe vaste standplaats in te nemen als op de markt ruimte vrijkomt. Naar verwachting zal deze situatie voorlopig blijven. Ook als u in aanmerking komt voor een vergunning (vanwege ruimte in uw branche) dient u er rekening mee te houden dat er voorlopig nog geen standplaats kan worden ingenomen.

Als u als ondernemer belangstelling heeft om op een weekmarkt in Almere te gaan staan, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. Dit kan op maandag t/m zondag via marktbeheerverberg dit@almere.nl en van dinsdag t/m zaterdag op  telefoonnummer  06 51 26 64 07. De marktmeester kan u dan informeren over de mogelijkheden.

Digitaal aanvragen, wijzigen of intrekken

U kunt gemakkelijk digitaal een marktplaatsvergunning aanvragen of een bestaande vergunning wijzigen of intrekken. U heeft uw (vaste) standplaatsnummer en besluitnummer nodig om de vergunning te wijzigen of in te trekken.

Inlog met DigiD:

Marktplaatsvergunning

Inlog met e-Herkenning:

Marktplaatsvergunning

De afhandeltermijn 

Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld, mits u alle vereiste stukken heeft ingediend.

Marktmeester

De marktmeesters zijn het aanspreekpunt op de markt en zijn bereikbaar via: 06-51266407.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen marktbeheerverberg dit@almere.nl of telefoonnummer 0621153403

 

 

Wat vindt u van onze website?