Marktplaatsvergunning

Weekmarkten in Almere

Ben je marktkoopman (m/v)? Dan kun je met jouw producten terecht op een van de Almeerse weekmarkten.

  • Almere Stad- locatie Stadhuisplein en Stadhuispromenade
    op woensdag en de zaterdag van 9.00 - 16.00 uur
  • Almere Buiten- locatie Globeplein en Rio de Janeiroplein
    op donderdag van 9.00 - 14.00 uur
  • Almere Haven- locatie Markt en Brink
    op vrijdag van 9.00 - 14.00 uur.

Marktplaatsvergunning

Voor een vaste standplaats op één van onze weekmarkten is een vergunning nodig. De gemeente geeft op iedere markt per branche en het beschikbare aantal meters een aantal marktvergunningen uit. Deze vergunningen worden voor onbepaalde tijd verleend. Hierbij geldt dat het eerste jaar een proefjaar is. Als in dat jaar sprake is geweest van een overtreding zoals benoemd in artikel 10 van de Marktverordening Almere 2019, kan de vergunning worden ingetrokken. Een vergunninghouder mag onder voorwaarden zijn plaats laten innemen door een waarnemer. In het Marktreglement Almere 2019 zijn de spelregels voor de markten vastgesteld. Hierin is o.a. de inrichting van de markt geregeld, de branches indelingen en de verplichtingen van de standplaatshouders.

Dagplaatsen en standwerkerplaatsen

Dagplaatsen en standwerkplaatsen worden door de marktmeester toegewezen aan de houders van een meeloperpas c.q. standwerkerpas. In het Marktreglement Almere 2019 staat beschreven op welk tijdstip, hoe en waar u zich moet melden. Toewijzing van een dag-of standplaats is alleen mogelijk indien er ruimte is in de betreffende branche en het aantal beschikbare meters.

Huidige situatie weekmarkten

Om aan de 1,5 meter maatregel te kunnen voldoen, is er op alle weekmarkten minder ruimte voor standplaatsen beschikbaar. Hierdoor is het momenteel alleen mogelijk om een nieuwe vaste standplaats in te nemen als op de markt ruimte vrijkomt. Naar verwachting zal deze situatie voorlopig blijven. Ook als je in aanmerking komt voor een vergunning (vanwege ruimte in jouw branche) dien je er rekening mee te houden dat er voorlopig nog geen standplaats kan worden ingenomen.

Als je als ondernemer belangstelling hebt om op een weekmarkt in Almere te gaan staan, dan vragen wij je om contact met ons op te nemen. Dit kan op maandag t/m zondag via marktbeheerverberg dit@almere.nl en van dinsdag t/m zaterdag op telefoonnummer  06 51 26 64 07. De marktmeester kan jou dan informeren over de mogelijkheden.

Digitaal aanvragen, wijzigen of intrekken

Je kunt gemakkelijk digitaal een marktplaatsvergunning aanvragen of een bestaande vergunning wijzigen of intrekken. Je hebt jouw (vaste) standplaatsnummer en besluitnummer nodig om de vergunning te wijzigen of in te trekken.

Inlog met DigiD:

Marktplaatsvergunning

Inlog met e-Herkenning:

Marktplaatsvergunning

De afhandeltermijn 

Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld, mits je alle vereiste stukken hebt ingediend.

Marktmeester

De marktmeesters zijn het aanspreekpunt op de markt en zijn bereikbaar via 06-51 26 64 07.

Vragen

Voor vragen kun je contact opnemen via marktbeheerverberg dit@almere.nl of telefoonnummer 06-51 26 64 07.