Skip to content

Marktplaatsvergunning

Weekmarkten in Almere

Bent u marktkoopman (m/v)? Dan kunt u met uw producten terecht op een van de Almeerse weekmarkten.

  • Almere Stad- locatie Stadhuisplein en Stadhuispromenade
    op woensdag en de zaterdag van 9.00 - 16.00 uur
  • Almere Buiten- locatie Globeplein en Rio de Janeiroplein
    op donderdag van 9.00 - 14.00 uur
  • Almere Haven- locatie Markt en Brink
    op vrijdag van 9.00 - 14.00 uur.

1. Marktplaatsvergunning

Hiervoor is een vergunning nodig. De gemeente geeft op iedere markt per branche een aantal marktvergunningen uit. Deze vergunningen worden eerst voor de periode van een jaar verstrekt. Na een jaar bestaat de mogelijkheid dat de vergunning wordt verlengd naar onbepaalde tijd. Een vergunninghouder mag onder voorwaarden zijn plaats laten innemen door een waarnemer. In het Marktreglement Almere 2012 zijn de spelregels voor de markten vastgesteld. Hierin is o.a. de inrichting van de markt geregeld, de (sub)branches indelingen en de verplichtingen van de standplaatshouders.

2. Dagplaatsen en standwerkerplaatsen

Per marktdag worden er via loting plaatsen aan meelopers en standwerkers ter beschikking gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u beschikken over een meeloperpas en/of een standwerkerpas. In het Marktreglement Almere 2012 staat beschreven op welk tijdstip, hoe en waar de verloting plaatsvindt.  

Op dit moment geen Marktvergunning centrum Stad mogelijk

In verband met de herinrichting van het Stadhuisplein is het op dit moment niet mogelijk om een marktvergunning te verlenen voor de woensdag- en zaterdagmarkt in het stadscentrum.

Afhandelingstermijn

Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld, mits u alles heeft ingediend.

Digitaal aanvragen, wijzigen of intrekken

U kunt gemakkelijk digitaal een marktplaatsvergunning aanvragen of een bestaande vergunning wijzigen of intrekken. U heeft uw (vaste) standplaatsnummer en besluitnummer nodig om de vergunning te wijzigen of in te trekken.

Inlog met DigiD:

Marktplaatsvergunning

Inlog met e-Herkenning:

Marktplaatsvergunning

Marktmeester

De marktmeester zit in de bus die op de markt staat en is op marktdagen te bereiken via: 06-51266407.

Verzenden

Controleer of u het PDF-formulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd.

 

Stuur het formulier vervolgens naar het volgende adres:

 

Gemeente Almere

t.a.v. Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Postbus 200

1300 AE  ALMERE

 

 

Of mail naar info@almere.nl.

Wat vindt u van onze website?