Skip to content

Informatie over het coronavirus

Plaatsen blad- en snoeikorven uitgesteld

Het plaatsen van de blad- en snoeikorven is in elk geval uitgesteld tot en met 28 april 2020. Door de maatregelen rondom het coronavirus is er grote drukte op dit moment. Hierdoor kunnen wij tot onze spijt de korven niet legen. Daarom plaatsen we deze niet. Zodra het mogelijk is, plaatsen we de blad- en snoeikorven in de wijken. Onze excuses voor het ongemak dat hierdoor ontstaat.

Gebruik afvalbak (gft) of breng blad- en snoeiafval naar het recyclingperron

Oproep: verzamel uw blad- en snoeiafval in het gft-gedeelte van uw afvalbak of breng het naar het recyclingperron. Het recyclingperron in Almere Buiten heeft een aparte ingang voor het wegbrengen van uw blad- en snoeiafval, u hoeft hier dus minder lang te wachten

Playgrounds tijdelijk niet toegankelijk

Om het coronavirus niet verder te verspreiden moeten we ons allemaal aan nieuwe regels houden: tot en met 28 april zijn Playgrounds, Cruyff Courts en de Skills Garden daarom gesloten voor íedereen boven de 12 jaar. Ook hier geldt verder: houd 1,5 meter afstand van elkaar. De sportkooien aan de Evenaar zijn voor iedereen gesloten. We begrijpen dat je juist nu met dit mooie weer met vrienden wilt zijn of wilt sporten, maar alleen door afstand te houden en elkaar niet op te zoeken kunnen we het virus tegenhouden. #samentegencorona

Wil je thuis oefeningen doen? Kijk op facebook.com/Sportiefalmere.nl voor #stayathomechallenges

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Geplaatst op 31 maart 2020

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Noodverordening 30 maart 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland heeft op 30 maart 2020 besloten tot een aanvulling op de Noodverordening. Dit naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op maandag 23 maart en dinsdag 24 maart 2020 bekend heeft gemaakt. De Noodverordening is een besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

Aanvulling 30 maart: Verbod sanitaire voorzieningen recreatie

Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet‐, was‐ en
douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en
kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden en (jacht)havens geopend
te houden.

Aangescherpte maatregelen 23 maart 2020

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst. 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. De scholen bepalen zelf hoe zij dit organiseren. Uiteraard hanteren zij hierbij de RIVM-richtlijnen als uitgangspunt.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina van de Rijksoverheid voor meer informatie over de aanpak van het coronavirus. 

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur​.

Naar boven

Naar boven

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Geplaatst zondag 15 maart. Update dinsdag 24 maart

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven in heel Nederland sluiten tot en met maandag 6 april 2020. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) hebben  de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toegelicht tijdens een persbijeenkomst . De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs.
 • Voor kinderen van ouders die bijvoorbeeld werken in de zorg, bij de politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Zo kunnen deze ouders blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Bekijk de lijst van beroepsgroepen.  Heeft u vragen over de opvang van uw kinderen stuur dan een e-mail aan leerlingzaken@almere.nl of bel met 14 036.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Ook sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Het kabinet vraagt iedereen in Nederland om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Het kabinet benadrukt nogmaals dat het niet nodig is om boodschappen te hamsteren. De supermarkten blijven nieuwe voorraden krijgen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Vanwege het coronavirus verwijst de Rijksoverheid zelfstandig ondernemers naar de gemeenten voor ondersteuning, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. In Flevoland kunnen ondernemers voor inkomensondersteuning terecht bij het Zelfstandigenloket Flevoland.

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de zes Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde). Het Zelfstandigenloket Flevoland adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap. Het ZLF zorgt voor de uitvoering van verschillende wettelijke regelinge

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Een van de maatregelen die het Kabinet heeft aangekondigd is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Ondernemers en zzp’ers kunnen een Tozo-aanvraag indienen via www.zelfstandigenloketflevoland.nl. Het intakeformulier staat onder het kopje ‘Overig’ in het menu. Daarnaast kunnen ze het ZLF bereiken via zlf@lelystad.nl of telefonisch via (0320) 278 111 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur).

Meer informatie voor ondernemers en ZZP'ers

MKB Doorgaan

Ondernemers voor wie de financiële ondersteuning via de Torzo niet voldoende is of andere hulp nodig hebben dan financiële hulp en die wonen of een bedrijf hebben in Flevoland, kunnen terecht bij MKB Doorgaan.nl. U kunt zich aanmelden via de website www.mkbdoorgaan.nl voor een gratis informerend gesprek.

Bijzondere bijstand

Heeft u (onverwachte) kosten die u niet kunt betalen? Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand. Dat is een extra geldbedrag voor mensen met een laag inkomen rond bijstandsniveau. Ook zzp-ers en ondernemers kunnen onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kan een gift of een lening zijn. Meer informatie, zoals waarvoor bijzondere bijstand kan worden aangevraagd en wat de voorwaarden zijn. Lees de voorwaarden voor bijzondere bijstand.

Bijzonder uitstel gemeentelijke belastingen

Komt u in betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u voor uw aanslag gemeentelijke belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit geldt voor ondernemers (inclusief zzp’ers) in Almere. Stuur hiervoor een e-mail naar belastingen@almere.nl. Leg in uw aanvraag uit hoe u door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met de invorderingsmaatregelen.

Maatregelen kabinet

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers te helpen die in de problemen dreigen te komen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het ministerie van Economische Zaken de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Kamer van Koophandel Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of de reisbranche kunnen daardoor makkelijker geld lenen als klanten wegblijven of als hun zaak tijdelijk dicht moet.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over deze nieuwe maatregelen dan kunt u terecht op de volgende twee websites:

U kunt ook bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351 (vandaag extra lang bereikbaar van 08.00-22.00 uur). 

Het algemene nummer van GGD Flevoland is beschikbaar voor specifieke medische vragen waarop u via bovenstaande routes geen antwoord krijgt: 088-0029910. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Naar boven

Maatregelen rondom evenementen en bijeenkomsten in verband met coronavirus

Update maandag 16 maart, oorspronkelijk geplaatst vrijdag 13 maart

In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Eén van de maatregelen is dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. Dit geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april.

Dit heeft ook gevolgen voor de horeca. Er wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de ondernemer om de extra maatregelen op te volgen, het aantal personen in de horecagelegenheid te beperken en extra aandacht te hebben voor de kwetsbaren onder ons.

Bijeenkomsten met minder dan 100 personen

Voor kleinere bijeenkomsten met minder dan 100 mensen is het belangrijk om maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te treffen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. In dit bericht staan enkele tips.

Hang posters op

Er zijn posters beschikbaar die opgehangen kunnen worden met informatie voor de bezoekers omtrent het coronavirus. Plaats deze op goed zichtbare locaties. De poster kunt u downloaden via deze link.

Neem de volgende hygiëne maatregelen in acht

Als organisator van een bijeenkomst of evenement is het altijd goed om de juiste voorzieningen te bieden en de bezoeker te wijzen op een goede hygiëne, zo verklein je de kans dat mensen ziek worden. Gezien de huidige situatie met het coronavirus is dit extra belangrijk.

 • Zorg voor voldoende toiletvoorzieningen en zorg dat deze regelmatig gereinigd worden.
 • Plaats vlakbij van het toilet een voorziening om de handen te wassen. Voorzie de handenwasgelegenheid van een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, papieren handdoekjes voor éénmalig gebruik en een afvalbak.
 • Hang bij alle voorzieningen een instructie op over hoe men op de juiste wijze de handen kan wassen. Instructie handen wassen staat hier.
 • Hang op zichtbare plaatsen de poster over hygiënemaatregelen coronavirus op. 

Uitgebreidere informatie over hygiënemaatregelen kunt u vinden via deze website.

Attenderen bezoekers

Waar kan de bezoeker op geattendeerd worden:

 • Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging? Blijf dan thuis en beperk (sociale) contacten. Bezoek geen evenementen.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met een verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en het openbaar vervoer.
 • Was uw handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Schud geen handen, beperk fysiek contact met anderen tijdens het evenement.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft dan kunt u terecht op de volgende twee website: · website van het RIVM

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 · website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

U kunt ook bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351 (08.00-20.00 uur).

Het algemene nummer van GGD Flevoland is beschikbaar voor specifieke vragen waarop u via bovenstaande route geen antwoord krijgt: 088 0029910. 

Dienstverlening Stadhuis

Geplaatst vrijdag 13 maart, update 16 maart 22.00 uur

Het Stadhuis is open: de dienstverlening van de gemeente gaat door. De dienstverlening wordt versoberd. Dit betekent bijvoorbeeld dat we aan de balies van burgerzaken en sociaal domein alleen het strikt noodzakelijke doen. In plaats daarvan doen we de dienstverlening zo goed mogelijk telefonisch en digitaal. De gemeente is bereikbaar via 14 036, chat, contactformulier en de verschillende social media kanalen. Stadsreiniging blijft de afvalbakken legen.

Activiteiten die de gemeente organiseert worden wel geannuleerd. Wij volgen hierin de landelijke richtlijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld de bewonersavonden, informatiebijeenkomsten, naturalisatieceremonies, de Politieke Markt niet doorgaan, maar ook dat sportaccommodaties (ook Topsportcentrum) en het Erfgoedhuis gesloten zijn. Bent u van plan om een activiteit in Almere te bezoeken? Controleer dan vooraf bij de betrokken organisatie of de activiteit doorgaat.

Informatie en maatregelen over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Heeft u vragen over het nieuwe coronavirus? Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Kijk op de volgende websites voor de laatste stand van zaken:

 • Rijksoverheid.nl/corona: voor actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden voor  werknemers, werkgevers, scholen en over reizen van en naar het buitenland
 • GGD Flevoland: voor de actuele stand van zaken in Flevoland
 • Rivm.nl: voor veelgestelde vragen en antwoorden over het nieuwe coronavirus

Het nieuwe coronavirus in Nederland. Wat moet u doen?

Heeft u geen klachten?

 • Vermijd grote groepen (meer dan 100 personen).
 • Werk thuis als het kan.

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten?

Dit is: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan gelden de volgende extra maatregelen:

 • Blijf thuis.
 • Beperk sociale contacten.

Vergeet niet:

 • Was regelmatig uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Medewerkers in de zorg

Voor medewerkers in de zorg gelden andere maatregelen. Het RIVM heeft antwoorden op veelgestelde vragen voor medewerkers in de zorg.

Deze maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 6 april  2020.

Wilt u telefonisch contact?

Voor vragen over uw gezondheid kunt u bellen met de GGD Flevoland op telefoonnummer 088 – 0029910.
Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kunt u bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 tussen 08.00 en 20.00 uur.
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

De gemeente Almere volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Wat vindt u van onze website?