Skip to content

Maatregelen in Almere tegen coronavirus

Poster coronamaatregelen Rijk 19 mei 2020

Toiletvoorzieningen zijn weer toegestaan

Vanwege de oplopende en aanhoudende negatieve neveneffecten, is besloten tot aanpassing van de noodverordeningen van Flevoland en Gooi en Vechtstreek voor wat betreft het verbod op het openhouden van toiletvoorzieningen in recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. Per 22 mei 2020 is dit verbod opgeheven. Gemeenschappelijk was- en douchevoorzieningen blijven wel gesloten. 

De wijzigingsverordening is inmiddels gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio: www.veiligheidsregioflevoland.nl/informatiecentrum/documenten/

Versoepeling maatregelen cultuur

Op 6 mei kondigde de Rijksoverheid aan dat de landelijke maatregelen omtrent het coronavirus langzaam maar zeker versoepeld worden, zolang het virus onder controle blijft. Dit betekent voor een deel van de culturele instellingen dat zij hun activiteiten (gedeeltelijk) kunnen hervatten, mits zij voldoen aan het protocol dat van toepassing is voor hun sector. Vanuit de landelijke overheid zijn richtlijnen voor de versoepeling gemaakt, die we graag hieronder toelichten.

Lees wat er mag vanaf wanneer

Noodverordening Veiligheidsregio Flevoland

De voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland heeft op 9 mei 2020 besloten tot een Noodverordening. Dit naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op woensdag 6 mei 2020 bekend heeft gemaakt. De Noodverordening is een besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19.

Download de Noodverordening

Noodverordening in begrijpelijke taal

Vanwege het coronavirus geldt een noodverordening. Deze is geschreven in juridische taal en is dus niet voor iedereen gemakkelijk te begrijpen. Daarom leggen we hieronder in eenvoudige taal uit wat er in de noodverordening staat.

Op korte termijn voegen we ook veelgestelde vragen toe. Het gaat dan om vragen die specifiek gelden voor onze regio. Antwoorden op veelgestelde vragen die in heel Nederland gelden, zijn te vinden via de Rijksoverheid.

Het is niet mogelijk om rechten te ontlenen aan de uitleg hieronder. De volledige tekst van de noodverordening is de officiële versie.

Wat is een noodverordening?

In heel Nederland gelden strenge maatregelen door het coronavirus. Deze maatregelen moeten de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Dit kan alleen als alle mensen zich aan de maatregelen houden. Niet iedereen doet dat. Er is een noodverordening om mensen aan te kunnen spreken die zich niet aan de regels houden. In de noodverordening staat speciale regels die gelden in een noodsituatie. De voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland maakt de noodverordening. Dit doet hij namens alle burgemeesters van de gemeenten in de regio. De politie en handhavers van de gemeente kunnen door de noodverordening controleren of mensen zich aan de regels houden. Wie dat niet doet, kan een boete krijgen.

Waarom is er een nieuwe noodverordening?

Sinds 11 mei 2020 geldt een nieuwe noodverordening in Flevoland. Het kabinet heeft besloten om de strenge regels een beetje te versoepelen sinds 11 mei. Ook nu moet er nog steeds gecontroleerd worden of iedereen zich aan de nieuwe maatregelen houdt. Daarom is er een nieuwe noodverordening gemaakt.

Wat staat er in de nieuwe noodverordening?

In de noodverordening staan de landelijke regels en versoepelingen en wat deze in de praktijk betekenen in Flevoland vanaf 11 mei.

Aan welke regels moet ik mij houden?

Sinds 11 mei krijgen we wat meer ruimte. Sommige maatregelen zijn versoepeld. Maar voor iedereen gelden deze basisregels:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van andere mensen.
 • Ga niet naar drukke plekken.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Heeft u klachten? Blijf dan thuis.
 • Heeft u koorts? Bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Samenkomsten verboden

Samenkomsten blijven verboden. Dit betekent dat mensen niet bij elkaar mogen komen in een groep. Denk aan samenkomsten in theaters en cafés, of op terrassen, kermissen of feesten. Het is belangrijk om drukte te vermijden en 1,5 meter afstand te houden van andere mensen.

Evenementen verboden

Evenementen zijn verboden tot 1 september 2020. Het gaat om evenementen waarvoor een vergunning van de gemeente nodig is. Straatfeesten en barbecues zijn ook verboden.

Wat mag wel?

Er gelden enkele uitzonderingen sinds 11 mei. Dit mag nu wel als u zich aan de basisregels houdt:

 • Basisscholen, speciaal onderwijs, kinderopvang en gastouderopvang gaan weer open. Kinderen gaan nog niet elke dag naar de basisschool. Scholen geven hierover informatie aan ouders. Leerlingen van het speciaal onderwijs gaan wel weer elke dag naar school.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten en rijinstructeurs mogen weer werken. Ook fysiotherapie mag weer. U moet een afspraak maken.
 • Buiten sporten mag weer. U moet wel 1,5 meter afstand houden.
 • Topsporters mogen weer trainen. Zij moeten wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bibliotheken gaan weer open. U moet wel 1,5 meter afstand houden.
 • Zwembaden gaan weer open: zowel binnenzwembaden als buitenzwembaden. U mag zich omkleden in het zwembad, maar u mag er niet douchen.
 • Dierenparken, natuurparken en pretparken mogen open. U moet wel 1,5 meter afstand houden. Verder moet het park een plan hebben voor de veiligheid van bezoekers. De voorzitter van de veiligheidsregio moet dit plan goedkeuren.
 • Bruiloften, uitvaarten en begrafenissen mogen doorgaan. Maximaal 30 personen mogen bij elkaar zijn. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden.
 • In kerken en moskeeën mogen maximaal 30 mensen bij elkaar zijn. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden.

Wanneer mag ik weer meer?

Sinds 11 mei krijgen we meer ruimte. De regels zijn versoepeld. Krijgen we niet meer zieke mensen met corona? Dan mag er de komende maanden nog meer. Worden er weer veel mensen ziek? Dan worden de regels weer strenger. Lees op de website van de Rijksoverheid meer wat er de komende maanden nog meer mag.

Persconferentie van 6 mei in eenvoudige taal

Op woensdag 6 mei vertelde Premier Mark Rutte op televisie over corona. De belangrijkste dingen leggen we uit. Voor de uitgebreide versie klik hier

Stap voor stap

Komende maanden mag er meer.

 • 1,5 meter afstand houden blijft gelden.
  Worden er weer veel mensen ziek? Dan gaan de stappen hieronder later in.

11 mei: stap 1

 • Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan open. Maar kinderen gaan nog niet elke dag naar de basisschool.
 • Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer werken. Ook pedicure en fysiotherapie mag weer. U moet een afspraak maken.
 • Buiten sporten mag. Maar u moet wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bibliotheken gaan weer open.

1 juni: stap 2

 • In de bus, tram, metro en trein is een mondkapje verplicht. Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als je echt moet.
 • Voortgezet onderwijs gaat open.
 • Terrassen mogen weer open.
 • Restaurants en cafés gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst reserveren.
 • Bioscopen gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.
 • Theaters en concertzalen open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst een kaartje kopen.
 • Museums gaan open. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.

1 juli: stap 3

 • De campings zijn weer gewoon open. Ook de douches en toiletten zijn weer open.
 • Bioscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 100 personen.

1 september: stap 4

 • De sportscholen gaan weer open.
 • Binnen sporten en contactsport mag weer.
 • Sportwedstrijden mogen weer, ook het betaald voetbal. Maar er mag geen publiek komen kijken.

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Besluit sluiting veld op Stichtsekant

De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft besloten het in de gemeente Almere gelegen braakliggend stuk zandgrond en de direct aangrenzende verharde weg in het gebied ingesloten tussen het Stichtsepad, Lijsterweg, Rhijnauwen tot Fort Ruigenhoek en Fort Blauwkapel tot Stichtsepad, een en ander zoals aangegeven bij dit besluit behorende kaart, aan te wijzen als gebied waarin het verboden is zich te bevinden.

Zie dit document voor de officiële tekst

Ramadan tijdens corona

Corona zorgt er voor dat u tijdens de Ramadan niet met uw dierbaren samen kunt zijn op de manier die u gewend bent en zoals u dat het liefste zou willen. We zien ondertussen dat samenzijn op allerlei manieren mogelijk is. De Ramadan en het Suikerfeest samen vieren kán dus zeker, alleen in een andere vorm. In deze moderne tijd zijn er gelukkig manieren om toch met elkaar in contact te zijn, bijvoorbeeld via Whatsapp of Facetime. Zo ben je alsnog een beetje bij elkaar. Dat is niet hetzelfde als fysiek contact, maar wel nodig voor ieders gezondheid. Een goede ramadan gewenst!

Meer informatie vindt u op de site Rijksoverheid.nl

Buitenspelen

Om het coronavirus niet verder te verspreiden moeten we ons allemaal aan nieuwe regels houden: tot nader order zijn de Sportkooien en de skatebaan aan de Evenaar daarom maar gedeeltelijk open, namelijk dagelijks van 12.00 tot 21.00 uur.

De Playgrounds, Cruyff Courts, Clarence Seedorfplein en de Skills Garden zijn sinds 11 mei weer open.

Kijk voor de spelregels om buiten te sporten en spelen voor elke leeftijdscategorie bij Sporten in Almere.

Op alle locaties geldt verder: ouders mogen niet langs de lijn staan, je doucht thuis, en je houdt je aan de maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Kijk voor alle spelregels en het aanbod op deze locaties en bij Almeerse sportverenigingen bij Aanbod georganiseerde sport.

Wil je even buitenspelen? Op deze kaart vind je een overzicht van speeltoestellen en trapveldjes.

Plaatsen blad- en snoeikorven uitgesteld

Het plaatsen van de blad- en snoeikorven is in elk geval uitgesteld tot nader order. Door de maatregelen rondom het coronavirus is er grote drukte op dit moment. Hierdoor kunnen wij tot onze spijt de korven niet legen. Daarom plaatsen we deze niet. Zodra het mogelijk is, plaatsen we de blad- en snoeikorven in de wijken. Onze excuses voor het ongemak dat hierdoor ontstaat.

Gebruik afvalbak (gft) of breng blad- en snoeiafval naar het recyclingperron

Oproep: verzamel uw blad- en snoeiafval in het gft-gedeelte van uw afvalbak of breng het naar het recyclingperron. Het recyclingperron in Almere Buiten heeft een aparte ingang voor het wegbrengen van uw blad- en snoeiafval, u hoeft hier dus minder lang te wachten

Dienstverlening Stadhuis

Geplaatst vrijdag 13 maart, update 16 maart 22.00 uur

Het Stadhuis is open: de dienstverlening van de gemeente gaat door. De dienstverlening wordt versoberd. Dit betekent bijvoorbeeld dat we aan de balies van burgerzaken en sociaal domein alleen het strikt noodzakelijke doen. In plaats daarvan doen we de dienstverlening zo goed mogelijk telefonisch en digitaal. De gemeente is bereikbaar via 14 036, chat, contactformulier en de verschillende social media kanalen. Stadsreiniging blijft de afvalbakken legen.

Activiteiten die de gemeente organiseert worden wel geannuleerd. Wij volgen hierin de landelijke richtlijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld de bewonersavonden, informatiebijeenkomsten, naturalisatieceremonies, de Politieke Markt niet doorgaan, maar ook dat sportaccommodaties (ook Topsportcentrum) en het Erfgoedhuis gesloten zijn. Bent u van plan om een activiteit in Almere te bezoeken? Controleer dan vooraf bij de betrokken organisatie of de activiteit doorgaat.

Informatie en maatregelen over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Heeft u vragen over het nieuwe coronavirus? Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Kijk op de volgende websites voor de laatste stand van zaken:

 • Rijksoverheid.nl/corona: voor actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden voor  werknemers, werkgevers, scholen en over reizen van en naar het buitenland
 • GGD Flevoland: voor de actuele stand van zaken in Flevoland
 • Rivm.nl: voor veelgestelde vragen en antwoorden over het nieuwe coronavirus

Het nieuwe coronavirus in Nederland. Wat moet u doen?

Heeft u geen klachten?

 • Vermijd grote groepen.
 • Werk thuis als het kan.

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten?

Dit is: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan gelden de volgende extra maatregelen:

 • Houd afstand en vermijd drukte.
 • Beperk sociale contacten.

Vergeet niet:

 • Was regelmatig uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Medewerkers in de zorg

Voor medewerkers in de zorg gelden andere maatregelen. Het RIVM heeft antwoorden op veelgestelde vragen voor medewerkers in de zorg.

Deze maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 19 mei 2020.

Wilt u telefonisch contact?

Voor vragen over uw gezondheid kunt u bellen met de GGD Flevoland op telefoonnummer 088 – 0029910.
Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kunt u bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 tussen 08.00 en 20.00 uur.
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

De gemeente Almere volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Wat vindt u van onze website?