Skip to content

Maatregelen in Almere tegen coronavirus

Maatregelen corona 29 mei 2020

Noodverordening Veiligheidsregio Flevoland 1 juni 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland heeft op 9 mei 2020 besloten tot een Noodverordening. Dit naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op woensdag 6 mei 2020 bekend heeft gemaakt. De Noodverordening is een besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19.

Download de noodverordening

Heropening terrassen vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2020 worden de maatregelen vanwege de coronacrisis voor horecabedrijven versoepeld. Horecabedrijven en bijbehorende terrassen mogen weer geopend zijn, met inachtneming van de 1,5 meter-afstandsregel. Om de horeca zo goed mogelijk te laten draaien, mogen zij hun terras na goedkeuring van de burgemeester uitbreiden.  

Als gevolg van de heropening van de terrassen op de Grote Markt in Almere Centrum wordt de weekmarkt verplaatst naar het Stadhuisplein en de Stadhuispromenade. Deze maatregelen duren tot 1 september 2020. De situatie is dan anders, omdat er werkzaamheden starten op verschillende plaatsen in de stad. Mogelijk mogen er dan ook weer evenementen worden gehouden. Dat vraagt dan om een nieuwe aanpak van de verdeling van de schaarse openbare ruimte. Wilt u als horecaondernemer ook tijdelijk uw terras uitbreiden? Mail een tekening van de gewenste uitbreiding met uw contactgegevens naar info@almere.nl en wij nemen uw aanvraag in behandeling.

Toiletvoorzieningen zijn weer toegestaan

Vanwege de oplopende en aanhoudende negatieve neveneffecten, is besloten tot aanpassing van de noodverordeningen van Flevoland en Gooi en Vechtstreek voor wat betreft het verbod op het openhouden van toiletvoorzieningen in recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. Per 22 mei 2020 is dit verbod opgeheven. Gemeenschappelijk was- en douchevoorzieningen blijven wel gesloten. 

De wijzigingsverordening is inmiddels gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio: www.veiligheidsregioflevoland.nl/informatiecentrum/documenten/

Versoepeling maatregelen cultuur

Op 6 mei kondigde de Rijksoverheid aan dat de landelijke maatregelen omtrent het coronavirus langzaam maar zeker versoepeld worden, zolang het virus onder controle blijft. Dit betekent voor een deel van de culturele instellingen dat zij hun activiteiten (gedeeltelijk) kunnen hervatten, mits zij voldoen aan het protocol dat van toepassing is voor hun sector. Vanuit de landelijke overheid zijn richtlijnen voor de versoepeling gemaakt, die we graag hieronder toelichten.

Lees wat er mag vanaf wanneer

Veelgestelde vragen bij noodverordening

Antwoord op algemene veelgestelde vragen over de coronamaatregelen is te vinden via de Rijksoverheid. Er is ook een uitleg in eenvoudige taal. Telefonisch een vraag stellen kan via het publieksinformatienummer 0800-1351. Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de noodverordening die geldt in Flevoland.

Samenkomsten op openbare locaties

Wanneer is er sprake van een samenkomst?

Bij georganiseerd samenkomen tussen drie of meer personen die niet tot één huishouden behoren, spreken we van een samenkomst. Ook als de personen onderling 1,5 meter afstand houden. 

Voor buitensport geldt een uitzondering. Er zit geen maximum aan de groepsgrootte, als alle personen maar 1,5 meter afstand houden. Deze eis geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.
De richtlijn voor bezoek thuis is: maximaal drie mensen buiten de mensen die in het huis wonen. Houd daarbij 1,5 meter afstand van het bezoek. 

Mag de bibliotheek weer open?

Ja, veel bibliotheken zijn sinds 11 mei weer open. Bezoekers en personeel moeten altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. De beheerder moet een plan hebben om te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. Het is mogelijk om onder voorwaarden (hygiënerichtlijnen RIVM) de toiletten in de bibliotheek te gebruiken. Cafés of restaurants in de bibliotheek mogen nog niet open.

Mogen dierenparken, natuurparken en pretparken weer open?

Ja, dierenparken, natuurparken en pretparken mogen sinds 11 mei weer open onder voorwaarden. De beheerder moet een plan hebben om te zorgen dat mensen altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Verder mogen de wegen en het openbaar vervoer richting het park niet te druk worden. De voorzitter van de Veiligheidsregio moet het plan goedkeuren. Het is mogelijk om onder voorwaarden de toiletten in het park te gebruiken (hygiënerichtlijnen RIVM). Cafés of restaurants in het park mogen nog niet open.

Mag ik samenkomen met anderen in een kerk, moskee of ander religieus gebouw?

Ja, dit mag. Het is belangrijk dat bezoekers altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. Er mogen maximaal  30 personen aanwezig zijn (bezoekers en geestelijken).

Vanaf 1 juni 2020 mogen bioscopen, theaters en concertzalen (onder voorbehoud) weer open voor maximaal 30 personen.Geldt dit aantal voor het hele gebouw of per zaal?

Het maximum van 30 personen geldt per bioscoop-, theater- of concertzaal (exclusief personeel). Bezoekers moeten vooraf reserveren. Verder is het belangrijk dat bezoekers altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Vanaf 1 juni mogen musea en monumenten met een publieksfunctie (onder voorbehoud) weer open. Wat is het maximum aantal bezoekers dat tegelijk aanwezig mag zijn?

Dit is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op het beschikbare vloeroppervlak passen, bij minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Hier moet rekening mee worden gehouden met bijvoorbeeld looproutes. Bezoekers moeten vooraf een kaartje kopen.  

Waaronder vallen kermissen en arcadehallen? Mogen die nu ook weer open?

Nee, evenementen of samenkomsten gericht op vermaak waarbij groepen bij elkaar komen, zijn nog niet toegestaan. Inrichtingen waarbij speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen kunnen worden gebruikt, vallen ook onder het verbod. 

Wij willen als gemeenteraad weer in onze zaal vergaderen. Mag dat?

Wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden zijn toegestaan. Er mogen niet meer dan honderd personen aanwezig zijn. Verder is het belangrijk dat mensen altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Zijn evenementen verboden?

Ja, het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan of aan evenementen deel te nemen. Het gaat om evenementen waar een vergunning voor nodig is. Bijvoorbeeld braderieën, optochten, feesten, festivals, popconcerten, betaald voetbalwedstrijden (met en zonder publiek) en straatfeesten.

Mogen we een erehaag vormen bij een uitvaart?

Dit kunt u navragen bij uw uitvaartverzorger. De uitvaartondernemer moet zorgen voor een heldere instructie aan alle deelnemers om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook bij het opstellen en opheffen van de erehaag moet de onderlinge afstand van 1,5 meter gegarandeerd blijven.  

Sport, vrije tijd en ontspanning

Welke regels gelden er voor buiten spelen en buiten sporten voor kinderen? 

Buiten spelen

Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding van een ouder/voogd samen spelen als zij gezond zijn. Heeft iemand  in het gezin verkoudheidsklachten én meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten? Dan moet iedereen thuisblijven en mogen de kinderen pas naar buiten als diegene 24 uur geen klachten meer heeft. Ze kunnen dan dus niet buitenspelen.

De groep mag niet te groot zijn. Het RIVM noemt geen maximum. Ouders wordt gevraagd zelf een inschatting te maken en daarbij het gezond verstand te gebruiken. Belangrijk is dat kinderen intensief lichamelijk contact zo veel mogelijk vermijden. Na het spelen moeten zij hun handen wassen. Ouders/voogden die toezicht houden, moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. 

Georganiseerd buiten sporten

Kinderen en jongeren mogen georganiseerd en begeleid buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Ook trainers en begeleiders dienen onderling en tot de kinderen 1,5 m afstand te houden.

Mag gymles op school weer?

Gymles op school vindt het liefst buiten plaats. Kan dit niet, dan kan de gymles doorgaan in een gymzaal of speellokaal. Er mogen dan alleen matig intensieve activiteiten plaatsvinden. Leerlingen douchen na de les niet op school, maar thuis.

Mogen instellingen voor personal training weer open?

In principe is één op één personal training buiten mogelijk. Dit kan op basis van een afspraak en buiten de sportinstelling. De training is ook in groepsverband mogelijk, alleen buiten. Het is nog niet toegestaan een sportschool te openen. Verder is het belangrijk dat mensen altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Ik wil mijn sportschool openstellen, hierbij houd ik de 1,5 meter in acht. Mag dat?

Nee, het is voor sportscholen verboden open te gaan. Het kabinet kijkt of dit vanaf 1 juli weer mogelijk is. Binnen sporten is nu nog niet toegestaan. In binnenruimtes zou mogelijk tijdens het sporten een grote concentratie van virusdeeltjes kunnen ontstaan. Omdat hierover nog te weinig kennis is, is besloten binnen sporten vooralsnog niet toe te staan. 

Sporten is op dit moment alleen toegestaan in de buitenlucht. Hierbij gelden de algemene hygiëneregels van het RIVM en moeten mensen altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar. Een uitzondering geldt voor kinderen tot en met 12 jaar en familieleden die met elkaar een huishouden vormen. 

Mogen we vanwege het weer buiten een (party)tent neerzetten om daaronder te sporten?

Ja, dit mag na goedkeuring door de gemeente. Zorg ervoor dat het een tent/luifel is zonder zijwanden. Zorg verder dat het onder de tent/het luifel mogelijk blijft om altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

Mag ik tennissen?

Ja, dat mag buiten. Ook hierbij geldt dat de 1,5 meter afstand noodzakelijk is om veilig te kunnen sporten. Was- en douchevoorzieningen en de kantine blijven gesloten en alleen het toilet kan open.

Mag ik een contactsport uitoefenen, zoals voetballen, hockeyen of basketballen?

Trainingen zijn toegestaan, wedstrijden niet. Bij trainingen dienen deelnemers van 13 jaar en ouder altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Voor alle leeftijdsgroepen geldt verder dat zij geen wedstrijden mogen organiseren, niet aan wedstrijden mogen deelnemen en geen gebruik mogen maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletgebruik is wel mogelijk.

Mag ik weer met mijn clubje buiten sporten?

Ja, ook mensen boven de 18 jaar mogen weer in groepen buiten sporten. Mits iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar blijft.

Mag ik trainen bij mijn watersportvereniging?

Ja, dit mag met een protocol dat is goedgekeurd door de eigen gemeente. Lesgeven kan, maar geen wedstrijden. De deelnemers douchen na afloop thuis. Iedereen van 13 jaar en ouder houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor zeilen en roeien, behalve als deze mensen uit één gezin komen.

Mogen zwembaden weer open?

Ja, dat mag nu weer voor sporten en bewegen in het water. Wel dient de 1,5 meter afstand te worden gegarandeerd voor zwemmers vanaf 13 jaar. Was- en douchevoorzieningen moeten worden gesloten. Toiletten kunnen worden gebruikt. Horecagelegenheden in het zwembad mogen nog niet open.  Ook andere activiteiten in de zwemgelegenheid zijn verboden. Neem contact op met uw eigen gemeente om de voorwaarden voor heropening van uw zwembad te bespreken.

De scoutingclub is weer opengesteld, mag dat?

Ja, dat mag. Scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen of professioneel georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor personen tot 18 jaar zijn weer toegestaan. Was- en douchevoorzieningen en de kantine blijven gesloten en alleen het toilet kan open. Binnenactiviteiten zijn niet toegestaan.

Mag muziekles thuis?

Ja. Eén op één muziekles is thuis of buiten toegestaan. 

Mag muziekles in een muziekschool?

Nee, dit is een samenkomst gericht op vermaak in een gebouw en is nog verboden. Vanaf 1 juni worden de maatregelen versoepeld. De dan geldende maatregelen worden genoemd in de nieuwe noodverordening.

Vakantie, dagjes weg en pleziervaart

Mogen wellnesscentra en spa’s met zwembaden nu ook weer open?

Zwembaden in een sauna of wellnesscentrum mogen nog niet open. Alleen ‘gewone’ zwembaden mogen open.

Mag ik gaan varen/zeilen?

Dit mag. Wel moet iedereen aan boord altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Een uitzondering geldt voor kinderen tot en met 12 jaar en familieleden die samen een huishouden vormen. 

Mogen de toiletten open bij vakantieparken e.d.?

De Veiligheidsregio Flevoland heeft besloten dat per 22 mei 2020 toiletten weer open mogen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. De gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven wel gesloten op deze locaties. De Veiligheidsregio heft het verbod op de toiletvoorzieningen op vanwege de negatieve neveneffecten. Het openstellen van toiletten voorkomt dat dagrecreanten hun behoeften in de natuur doen, waardoor het risico bestaat dat het coronavirus zich verspreidt. 

Werk en bedrijfsleven

Ik wil weer met collega’s samenkomen in mijn bedrijf om alles op te starten. Mag dat?

Dit mag onder voorwaarden. Samenkomsten die noodzakelijk zijn om de dagelijkse werkzaamheden in bedrijven door te laten gaan, zijn toegestaan. Er mogen niet meer dan honderd personen aanwezig zijn. Het is belangrijk dat mensen altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. Verder blijft de algemene regel: werk thuis als dat kan.

Ik ben mondhygiënist, rijinstructeur, nagelstylist, fysiotherapeut, taxichauffeur. Mag ik nu werken?

Ja, dat mag. Dit valt onder de contactberoepen. Voor kappers, rijinstructeurs, nagelstylistes, fysiotherapeuten en andere soortgelijke beroepen is het niet mogelijk om minimaal 1,5 meter afstand te houden tot de klant of patiënt. Er gelden wel aanvullende voorwaarden, die zijn opgenomen in protocollen van brancheorganisaties. Klanten, patiënten en bezoekers moeten onderling wel 1,5 meter afstand houden. Daar moeten de organisaties maatregelen voor treffen. Voor alle protocollen geldt: werk veilig, werk op afspraak, probeer de 1,5 meter afstand te bewaren, vraag van tevoren of de klant of patiënt ziekteverschijnselen heeft, maak de werkplek schoon na iedere klant of patiënt en blijf thuis als jij zelf of een gezinslid ziekteverschijnselen heeft.

Ik ben sekswerker en wil weer aan de slag, mag dat?

Sekswerkers mogen nog niet hun beroep uitoefenen, omdat de afstand van 1,5 m niet kan worden gehandhaafd en de kans op overdracht van het coronavirus te groot is. Ook escortservices zijn en blijven vooralsnog verboden.

Mag mijn winkel open?

Ja. Wel moet u ervoor zorgen dat zowel personeel als klanten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Hiertoe kunt u werken met een protocol. Veelal voorziet de winkelbranche hierin.  Hierin staan voorwaarden hoe u op een veilige manier de winkel open kunt stellen. Denk hierbij aan eenrichtingsverkeer, dosering van klanten, 1,5 meter afstand en extra schoonmaken van hand- en deurgrepen.

Ik heb een coffeeshop, mag ik weer open?

Nee, dat mag nog niet. Afhalen van softdrugs voor gebruik elders dan ter plaatse is wel toegestaan. Klanten moeten dus direct weer weggaan. Zorg dat zowel personeel als klanten bij de afhaalmogelijkheid 1,5 meter afstand van elkaar houden.  

 

 

Noodverordening in begrijpelijke taal

Vanwege het coronavirus geldt een noodverordening. Deze is geschreven in juridische taal en is dus niet voor iedereen gemakkelijk te begrijpen. Daarom leggen we hieronder in eenvoudige taal uit wat er in de noodverordening staat.

Op korte termijn voegen we ook veelgestelde vragen toe. Het gaat dan om vragen die specifiek gelden voor onze regio. Antwoorden op veelgestelde vragen die in heel Nederland gelden, zijn te vinden via de Rijksoverheid.

Het is niet mogelijk om rechten te ontlenen aan de uitleg hieronder. De volledige tekst van de noodverordening is de officiële versie.

Wat is een noodverordening?

In heel Nederland gelden strenge maatregelen door het coronavirus. Deze maatregelen moeten de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Dit kan alleen als alle mensen zich aan de maatregelen houden. Niet iedereen doet dat. Er is een noodverordening om mensen aan te kunnen spreken die zich niet aan de regels houden. In de noodverordening staat speciale regels die gelden in een noodsituatie. De voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland maakt de noodverordening. Dit doet hij namens alle burgemeesters van de gemeenten in de regio. De politie en handhavers van de gemeente kunnen door de noodverordening controleren of mensen zich aan de regels houden. Wie dat niet doet, kan een boete krijgen.

Waarom is er een nieuwe noodverordening?

Sinds 11 mei 2020 geldt een nieuwe noodverordening in Flevoland. Het kabinet heeft besloten om de strenge regels een beetje te versoepelen sinds 11 mei. Ook nu moet er nog steeds gecontroleerd worden of iedereen zich aan de nieuwe maatregelen houdt. Daarom is er een nieuwe noodverordening gemaakt.

Wat staat er in de nieuwe noodverordening?

In de noodverordening staan de landelijke regels en versoepelingen en wat deze in de praktijk betekenen in Flevoland vanaf 11 mei.

Aan welke regels moet ik mij houden?

Sinds 11 mei krijgen we wat meer ruimte. Sommige maatregelen zijn versoepeld. Maar voor iedereen gelden deze basisregels:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van andere mensen.
 • Ga niet naar drukke plekken.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Heeft u klachten? Blijf dan thuis.
 • Heeft u koorts? Bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Samenkomsten verboden

Samenkomsten blijven verboden. Dit betekent dat mensen niet bij elkaar mogen komen in een groep. Denk aan samenkomsten in theaters en cafés, of op terrassen, kermissen of feesten. Het is belangrijk om drukte te vermijden en 1,5 meter afstand te houden van andere mensen.

Evenementen verboden

Evenementen zijn verboden tot 1 september 2020. Het gaat om evenementen waarvoor een vergunning van de gemeente nodig is. Straatfeesten en barbecues zijn ook verboden.

Wat mag wel?

Er gelden enkele uitzonderingen sinds 11 mei. Dit mag nu wel als u zich aan de basisregels houdt:

 • Basisscholen, speciaal onderwijs, kinderopvang en gastouderopvang gaan weer open. Kinderen gaan nog niet elke dag naar de basisschool. Scholen geven hierover informatie aan ouders. Leerlingen van het speciaal onderwijs gaan wel weer elke dag naar school.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten en rijinstructeurs mogen weer werken. Ook fysiotherapie mag weer. U moet een afspraak maken.
 • Buiten sporten mag weer. U moet wel 1,5 meter afstand houden.
 • Topsporters mogen weer trainen. Zij moeten wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bibliotheken gaan weer open. U moet wel 1,5 meter afstand houden.
 • Zwembaden gaan weer open: zowel binnenzwembaden als buitenzwembaden. U mag zich omkleden in het zwembad, maar u mag er niet douchen.
 • Dierenparken, natuurparken en pretparken mogen open. U moet wel 1,5 meter afstand houden. Verder moet het park een plan hebben voor de veiligheid van bezoekers. De voorzitter van de veiligheidsregio moet dit plan goedkeuren.
 • Bruiloften, uitvaarten en begrafenissen mogen doorgaan. Maximaal 30 personen mogen bij elkaar zijn. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden.
 • In kerken en moskeeën mogen maximaal 30 mensen bij elkaar zijn. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden.

Wanneer mag ik weer meer?

Sinds 11 mei krijgen we meer ruimte. De regels zijn versoepeld. Krijgen we niet meer zieke mensen met corona? Dan mag er de komende maanden nog meer. Worden er weer veel mensen ziek? Dan worden de regels weer strenger. Lees op de website van de Rijksoverheid meer wat er de komende maanden nog meer mag.

Persconferentie van 6 mei in eenvoudige taal

Op woensdag 6 mei vertelde Premier Mark Rutte op televisie over corona. De belangrijkste dingen leggen we uit. Voor de uitgebreide versie klik hier

Stap voor stap

Komende maanden mag er meer.

 • 1,5 meter afstand houden blijft gelden.
  Worden er weer veel mensen ziek? Dan gaan de stappen hieronder later in.

11 mei: stap 1

 • Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan open. Maar kinderen gaan nog niet elke dag naar de basisschool.
 • Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer werken. Ook pedicure en fysiotherapie mag weer. U moet een afspraak maken.
 • Buiten sporten mag. Maar u moet wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bibliotheken gaan weer open.

1 juni: stap 2

 • In de bus, tram, metro en trein is een mondkapje verplicht. Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als je echt moet.
 • Voortgezet onderwijs gaat open.
 • Terrassen mogen weer open.
 • Restaurants en cafés gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst reserveren.
 • Bioscopen gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.
 • Theaters en concertzalen open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst een kaartje kopen.
 • Museums gaan open. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.

1 juli: stap 3

 • De campings zijn weer gewoon open. Ook de douches en toiletten zijn weer open.
 • Bioscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 100 personen.

1 september: stap 4

 • De sportscholen gaan weer open.
 • Binnen sporten en contactsport mag weer.
 • Sportwedstrijden mogen weer, ook het betaald voetbal. Maar er mag geen publiek komen kijken.

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Besluit sluiting veld op Stichtsekant

De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft besloten het in de gemeente Almere gelegen braakliggend stuk zandgrond en de direct aangrenzende verharde weg in het gebied ingesloten tussen het Stichtsepad, Lijsterweg, Rhijnauwen tot Fort Ruigenhoek en Fort Blauwkapel tot Stichtsepad, een en ander zoals aangegeven bij dit besluit behorende kaart, aan te wijzen als gebied waarin het verboden is zich te bevinden.

Zie dit document voor de officiële tekst

Buitenspelen

Kijk voor de spelregels om buiten te sporten en spelen voor elke leeftijdscategorie bij Sporten in Almere.

Op alle locaties geldt verder: ouders mogen niet langs de lijn staan, je doucht thuis, en je houdt je aan de maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Kijk voor alle spelregels en het aanbod op deze locaties en bij Almeerse sportverenigingen bij Aanbod georganiseerde sport.

Wil je even buitenspelen? Op deze kaart vind je een overzicht van speeltoestellen en trapveldjes.

Plaatsen blad- en snoeikorven uitgesteld

Het plaatsen van de blad- en snoeikorven is in elk geval uitgesteld tot nader order. Door de maatregelen rondom het coronavirus is er grote drukte op dit moment. Hierdoor kunnen wij tot onze spijt de korven niet legen. Daarom plaatsen we deze niet. Zodra het mogelijk is, plaatsen we de blad- en snoeikorven in de wijken. Onze excuses voor het ongemak dat hierdoor ontstaat.

Gebruik afvalbak (gft) of breng blad- en snoeiafval naar het recyclingperron

Oproep: verzamel uw blad- en snoeiafval in het gft-gedeelte van uw afvalbak of breng het naar het recyclingperron. Het recyclingperron in Almere Buiten heeft een aparte ingang voor het wegbrengen van uw blad- en snoeiafval, u hoeft hier dus minder lang te wachten

Dienstverlening Stadhuis

Geplaatst vrijdag 13 maart, update 16 maart 22.00 uur

Het Stadhuis is open: de dienstverlening van de gemeente gaat door. De dienstverlening wordt versoberd. Dit betekent bijvoorbeeld dat we aan de balies van burgerzaken en sociaal domein alleen het strikt noodzakelijke doen. In plaats daarvan doen we de dienstverlening zo goed mogelijk telefonisch en digitaal. De gemeente is bereikbaar via 14 036, chat, contactformulier en de verschillende social media kanalen. Stadsreiniging blijft de afvalbakken legen.

Activiteiten die de gemeente organiseert worden wel geannuleerd. Wij volgen hierin de landelijke richtlijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld de bewonersavonden, informatiebijeenkomsten, naturalisatieceremonies, de Politieke Markt niet doorgaan, maar ook dat sportaccommodaties (ook Topsportcentrum) en het Erfgoedhuis gesloten zijn. Bent u van plan om een activiteit in Almere te bezoeken? Controleer dan vooraf bij de betrokken organisatie of de activiteit doorgaat.

Informatie en maatregelen over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Heeft u vragen over het nieuwe coronavirus? Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Kijk op de volgende websites voor de laatste stand van zaken:

 • Rijksoverheid.nl/corona: voor actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden voor  werknemers, werkgevers, scholen en over reizen van en naar het buitenland
 • GGD Flevoland: voor de actuele stand van zaken in Flevoland
 • Rivm.nl: voor veelgestelde vragen en antwoorden over het nieuwe coronavirus

Het nieuwe coronavirus in Nederland. Wat moet u doen?

Heeft u geen klachten?

 • Vermijd grote groepen.
 • Werk thuis als het kan.

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten?

Dit is: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan gelden de volgende extra maatregelen:

 • Houd afstand en vermijd drukte.
 • Beperk sociale contacten.

Vergeet niet:

 • Was regelmatig uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Medewerkers in de zorg

Voor medewerkers in de zorg gelden andere maatregelen. Het RIVM heeft antwoorden op veelgestelde vragen voor medewerkers in de zorg.

Deze maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 19 mei 2020.

Wilt u telefonisch contact?

Voor vragen over uw gezondheid kunt u bellen met de GGD Flevoland op telefoonnummer 088 – 0029910.
Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kunt u bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 tussen 08.00 en 20.00 uur.
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

De gemeente Almere volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Wat vindt u van onze website?