Aeres en Provincie kopen eerste kavels

Gemeente Almere heeft eerste kavels op het terrein uitgegeven voor permanent vastgoed

Innovatiepaviljoen Provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft van de gemeente Almere een kavel gekocht voor de bouw van het Innovatiepaviljoen op het Floriadeterrein. Het paviljoen komt aan de boulevard naast het beoogde nieuwe gebouw van Aeres Hogeschool te liggen. De groene kennisinstelling Aeres is de eerste huurder van ruimtes in het Innovatiepaviljoen.

Gastheer en aanjager van innovaties

Provincie Flevoland wil gastheer en aanjager zijn van innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken en het testen daarvan in de praktijk. En dit al in de aanloop naar de Floriade. Het Innovatiepaviljoen wordt het pand waar ondernemers en kennisinstellingen werkplekken kunnen huren om elkaar te ontmoeten. Zij werken  er samen aan innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken en deze demonstreren en presenteren. Tijdens de Floriade in 2022 is het pand het Flevolandse paviljoen. “Dan laten we bezoekers uit binnen- en buitenland zien wat we in Flevoland ontwikkeld en gerealiseerd hebben”, zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman. “Het Innovatiepaviljoen wordt een boegbeeld voor de Flevolandse economie”.

Pand met een verhaal

Het Innovatiepaviljoen vertelt het verhaal van Flevoland (Zuiderzeegeschiedenis, ligging onder zeeniveau) én van duurzaamheid. De dikke laag aarde, symbool voor de vruchtbare Flevolandse bodem, zorgt voor een natuurlijke isolatie en koeling. De vloeropening op de 1e verdieping draagt bij aan natuurlijke ventilatie, waarmee het paviljoen extra gekoeld kan worden. Op het dak wordt bovendien regenwater opgevangen voor de planten, struiken en bomen op het dak en de kavel. Op het dak is ruimte voor eetbaar groen, wat in de keuken kan worden verwerkt. Deze uitwerking van duurzaam, circulair en naturebased bouwen zijn ook inspiratie voor de andere paviljoens die nog komen gaan op het Floriade terrein.

De verwachting is dat na de zomer 2018 gestart wordt met de bouw en dat het pand een jaar later in gebruik genomen wordt.

Aeres eerste huurder

De provincie Flevoland heeft met Aeres Hogeschool Almere een huurintentieovereenkomst gesloten. Vanaf de opening, in de tweede helft van 2019, huurt Aeres tot aan de Floriade ruimtes in het Innovatiepaviljoen. Na de Floriade wordt het pand, samen met het beoogde nieuwe schoolgebouw van Aeres, onderdeel van de Flevo Campus. De plek waar studenten, onderzoekers en bedrijven samenwerken om te onderzoeken en te testen hoe we voedselvoorziening in groeiende steden kunnen veranderen en vernieuwen. Joep Houterman, College van Bestuur Aeres: ‘Aeres is inhoudelijk sterk verbonden met de innovaties met betrekking tot de stedelijke voedselvoorziening in Flevoland en Almere.  Het Innovatiepaviljoen is voor ons een mooie uitvalsbasis om onze activiteiten in aanloop naar de Floriade voor te bereiden en in gang te zetten’. 

Aeresgroep realiseert nieuwbouw studenten van de Aeres Hogeschool Almere

Aeres plant een hogeschool van 4.000 vierkante meter op één kavel. Het gaat om een school voor circa 900 studenten. Het belang van goed onderwijs voor studenten en een goed werkklimaat voor docenten, lectoren en ondersteunende medewerkers staat centraal in de uitgangspunten voor het ontwerp. Aeres vindt de locatie erg inspirerend: een hogeschool met ‘food, nature & urban green’ zwaartepunten in een groene wijk. Het programma van eisen is in de maak. Daarna wordt een architect geselecteer

Kennishub

Het gebouw is vanzelfsprekend in de eerste plaats een plaats waar hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek plaatsvindt. Professionals opleiden staat centraal. Tegelijkertijd doen lectoren, promovendi, docenten en studenten in samenwerking met hoogleraren van partneruniversiteiten praktijkgericht onderzoek.  Gaandeweg moet het gebouw dan ook gaan functioneren als kennishub. Naar verwachting komt er een nauwe samenhang met het Innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland en samen gaan ze fysiek vorm geven aan de Flevo Campus.

Ontvangstgebouw Floriade

Het gebouwd van Aeres Hogeschool Almere gaat  tevens functioneren als Ontvangstgebouw van de Floriade-expo in 2022. Voor de Hogeschool verkoopt de gemeente 2 kavels aan Aeres. Op de eerste kavel naast de hoofdentree van de Floriade wordt gestart met bouwen; de tweede kavel blijft in eerste instantie gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen.