Floriade Werkbedrijf

300 mensen met afstand tot arbeidsmarkt kunnen aan de slag

Randstad, UWV (regio Flevoland) en de gemeente Almere slaan de handen ineen om ruim driehonderd mensen blijvend aan het werk te helpen. Dat staat in een samen opgesteld bedrijfsplan voor het op te richten ‘Floriade Werkbedrijf’ dat het college ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorlegt.

De Floriade, die in 2022 in Almere plaatsvindt, gaat steeds meer werken als banenmotor die naar verwachting 4200 directe arbeidsplaatsen oplevert. Daarbij is bewust voorzien dat ruim driehonderd mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen met bemiddeling door het Floriade Werkbedrijf. De inzet is er volledig op gericht om hen blijvend aan het werk te krijgen.

Aan het voorbereiden van het Floriade Werkbedrijf is hard gewerkt. Wethouder Froukje de Jonge: “Wij zijn blij met de bijdrage die UWV en Randstad concreet kunnen gaan leveren. Vooral omdat ieder zijn eigen kennis en ervaring in deze vorm goed kan benutten.” Het idee achter de samenwerking is om een match te maken tussen werkzoekenden met een uitkering en bedrijven die werk kunnen bieden vanwege alle Floriade gerelateerde bedrijvigheid en economische groei. Met het bedrijfsleven is afgesproken dat een deel van het werk ten gunste gaat komen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om ondernemers met deze zogenaamde ‘Social Return on Investment’ van dienst te zijn, komt er een speciaal loket bij het Floriade Werkbedrijf, dat de ondernemers helpt bij het vinden van de juiste matches.

Hannie van Loon, regiomanager van UWV: “Met het Floriade Werkbedrijf zorgen we ervoor dat werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Dat is fantastisch. We doen dit bovendien in een publiek-private samenwerking, ieder vanuit zijn eigen expertise. UWV heeft veel ervaring met het bemiddelen van mensen met een arbeidsbeperking. Wij zetten die kennis graag in om zoveel mogelijk mensen duurzaam aan de slag te helpen bij de Floriade en zo tevens invulling te geven aan de landelijke banenafspraak.”  

Ook voor de werkzoekenden is er hulp om blijvend aan de slag te komen. Ervaring en competenties van kandidaten zijn het vertrekpunt, waarbij opleiding en een jobcoach in gezet kunnen worden. Inge Dijkstra, directeur HR Solutions van Randstad ziet veel mogelijkheden: “Met een goede samenwerking tussen publiek en privaat zijn we samen in staat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt echt verder te helpen. We maken het verschil voor mensen door kennis, netwerk, expertise en inzet te bundelen, daar werken we vanuit Randstad graag aan mee.”

Naarmate wij het jaar 2022 naderen, zal het aantal mensen dat via deze samenwerking werk vindt steeds verder toenemen. Na aftrek van de voorinvestering van 1,5 miljoen zal het aan het werk helpen van werkzoekenden via het Floriade Werkbedrijf de gemeente ook een netto besparing van tussen de twee en drie miljoen opleveren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Floriadewerkbedrijf mail dan naar

floriadewerkbedrijf@almere.nl