Direct naar paginainhoud

Bodemonderzoek Almere Pampus

Een onderzoeker doet bodemonderzoek op een grasveld.

Bij de voorbereidingen voor de ontwikkeling van Pampus, het nieuwste stadsdeel van Almere, pakken we het anders aan dan vroeger. Er wordt nu uitgegaan van de mogelijkheden en kansen die de bodem en het water op die plek geven. Goed inzicht krijgen in de bodemopbouw en het watersysteem is daarvoor nodig. Daarom doen we tot eind mei uitgebreid bodemonderzoek in Pampus.

Eerder werd bij de ontwikkeling van een stadsdeel of woonwijk vooral gekeken hoe de bodem en het watersysteem aangepast konden worden aan de bouwwensen. Vaak werd standaard een terrein flink opgehoogd en voorzien van drains om snel water af te voeren. Vanuit de overheid is de impuls gegeven om dat om te draaien. Dat wordt ‘water en bodem sturend’ genoemd. In Almere is dat principe van ‘water en bodem sturend’ omarmd voor onder andere het nieuwe stadsdeel aan de van Almere: Pampus. We maken nu de plannen om dit agrarisch gebied van 500 hectare om te vormen naar het zesde stadsdeel van Almere.

Boringen Pampus

Om plannen te kunnen maken die rekening houden met de bodem en het water, is het noodzakelijk om de goed inzicht te hebben in de bodemopbouw en het watersysteem. Daarvoor is uitgebreid onderzoek nodig. Tot eind mei zijn er daarom machines in het gebied te zien die allerlei informatie van de bodem en het water verzamelen tot 30 meter diep. Denk daarbij aan de opbouw van de bodem, zakking van de bodem, waterstanden, waterdoorlatendheid, zoute kwel (zout grondwater) en archeologische kenmerken.

Inzichten gebruiken in plannen

Bij het maken van de plannen voor Pampus kijken we naar de mogelijkheden die de bodem biedt. Bijvoorbeeld door het bouwen op zandruggen. Of op die plek palen te heien waar een geschikte zandlaag in de ondergrond ligt. En in plaats van water snel via drains af te voeren, kunnen we water vasthouden op lage delen om het bij droogte weer te gebruiken. Zo nemen we een voorschot op de klimaatverandering.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening