Direct naar paginainhoud

Burgemeester Hein van der Loo verlengt cameratoezicht in centrumgebieden Almere Stad, Buiten en Haven

Burgemeester Hein van der Loo van Almere heeft het nieuwe 'Beleidskader Cameratoezicht 2024 – 2027' vastgesteld. Dit beleidskader volgt op een uitgebreide evaluatie van het huidige cameratoezicht in de drie centrumgebieden. Op basis van de evaluatie wordt het cameratoezicht in de centrumgebieden van Almere Stad, Almere Buiten, Almere Haven, en bij het Yanmar Stadion verlengd.

Burgemeester Hein van der Loo: “Ik sta voor de veiligheid in onze stad. Cameratoezicht draagt daaraan bij. Om incidenten te voorkomen, en om snel in te grijpen als er iets gebeurt.”
Het doel van cameratoezicht in Almere is het handhaven van de openbare orde, inclusief het voorkomen van strafbare feiten en ernstige overlast die de orde en rust in de samenleving verstoren. Cameratoezicht helpt criminaliteit en overlast te voorkomen door potentiële daders af te schrikken. Door vroegtijdige signalering van incidenten, kunnen handhavers en hulpdiensten snel optreden. Herkenbaar cameratoezicht vergroot bovendien het veiligheidsgevoel onder bezoekers, inwoners en ondernemers.   

Beleidskader Cameratoezicht 2024 – 2027

In het nieuwe beleidskader is de preventieve werking van cameratoezicht nu een van de leidende doelen. Als de camera’s hun doel niet meer dienen, worden ze verwijderd. Het nieuwe beleidskader is mede gebaseerd op een evaluatie naar de effectiviteit van het cameratoezicht in drie centrumgebieden van Almere. De evaluatie toonde aan dat het cameratoezicht bijdraagt aan de veiligheid en dat inwoners en ondernemers er behoefte aan hebben.

Verlenging van cameratoezicht centrumgebieden

Op basis van de evaluatie heeft de burgemeester - na zorgvuldige afstemming met de politie en het Openbaar Ministerie - besloten het cameratoezicht in Almere Stad te verlengen met vier jaar. Het cameratoezicht in de stadscentra van Almere Buiten en Haven wordt met twee jaar verlengd. Het verschil in looptijd hangt samen met de laatste informatie over geregistreerde incidenten. Volgend op de handhaving van Almere City in de Eredivisie wordt het cameratoezicht bij het Yanmar Stadion met één jaar verlengd.

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening