Direct naar paginainhoud

Havenaren denken mee over vernieuwing eigen omgeving

Foto: Sven Kraaijenbrink

Inwoners van Almere Haven denken vanaf 10 juni mee over hoe het stadsdeel waar ze wonen er in de toekomst uit gaat zien. Ze kunnen onder meer meepraten over hoeveel woningen er gebouwd worden, op welke plek ze komen en hoe de openbare ruimte wordt ingericht. Aan de hand daarvan neemt de gemeenteraad uiteindelijk de definitieve beslissing over hoe Haven er in de toekomst uit komt te zien qua bouwen, groen, bereikbaarheid, parkeren en sociale voorzieningen. 

Almere Haven is het oudste stadsdeel van Almere. Na bijna 50 jaar is het tijd voor vernieuwing. In 2019 is het Havenverbond opgericht, dat bestaat uit twaalf organisaties die samen Haven klaar willen maken voor de toekomst. Samen met inwoners van het stadsdeel hebben zij een toekomstverhaal gemaakt: de Havenvisie. Hierin staat dat Haven in de toekomst, net als nu, dorps en groen moet zijn, met een levendig centrum. Ook moeten er woningen bij komen. De vraag naar huizen is groot, vooral voor ouderen en startende jongeren. 

Een aantal plannen die in de Havenvisie staan is meteen uitgevoerd, zoals het opknappen van de Havenkom. Voor andere ingrepen moet het omgevingsplan (dat vroeger het bestemmingsplan heette) worden aangepast. Daarom is Havenaren vorig jaar al een keer om hun mening gevraagd over bereikbaarheid, gebouwen, buitenruimte en leven in Haven. Daarnaast heeft de gemeente ook onderzoek gedaan, een voorbeeld daarvan is het verkeersonderzoek. Daaruit is gebleken wat het huidige gebruik is van de wegen en de parkeerplekken en welke invloed extra bezoekers en bewoners hierop hebben.  

"Door de ontwikkeling en de leeftijd van stadsdeel Haven is het belangrijk dat we vernieuwen en verbeteren waar dat nodig is. We voegen bijvoorbeeld woningen toe maar willen Haven wel groen houden. Verder zorgen we ervoor dat het centrum een plek blijft waar mensen graag komen, zodat het ook voor ondernemers een goede locatie voor hun bedrijf is. Het is bij al deze ontwikkelingen belangrijk dat we inwoners betrekken bij de beslissingen die invloed hebben op hun directe omgeving. Daarom denken inwoners op allerlei vlakken met ons mee, en dat levert veel waardevolle bijdragen op", zegt wethouder stadscentra Maaike Veeningen.  

Drie ontwikkelrichtingen: nu gaat er echt gekozen worden

In 2019 is een toekomstvisie voor Haven vastgesteld en deze visie is nu uitgewerktExperts en de gemeente hebben in die uitwerking, met alle opgehaalde feiten en meningen, drie ontwikkelrichtingen bedacht om het ‘toekomstverhaal’ van Almere Haven uit te voeren. De uiteindelijke ontwikkelrichting wordt in het najaar gekozen. Er is daarbij zo veel mogelijk gekeken naar de wensen van inwoners, maar er moeten ook keuzes gemaakt worden om Almere Haven toekomstbestendig te maken.

De eerste ontwikkelrichting, Haven Groeit, gaat uit van een groei van het stadsdeel met ongeveer 3000 woningen. Havenaren kunnen sneller een passende woning vinden, is de gedachte daarachter. Net als nu krijgt de auto voldoende ruimte, met veel parkeerplaatsen in het straatbeeld. In het centrum van Haven is weinig plek voor extra parkeerplekken voor nieuwe bewoners. Daarom komt de nieuwbouw vooral langs de dijk, de Singelgracht en op de Steiger-Zuid. De buitenruimte wordt opgeknapt op de plekken waar gebouwd wordt. 

In de tweede ontwikkelrichting, Haven Vernieuwt, gaat Haven weer pionieren. In totaal komen er in deze optie ook zo’n 3000 woningen bij. Maar het verschil is dat er wordt ingezet op het verbeteren van fietsroutes, het openbaar vervoer en het deelvervoer. Zo heeft niet iedereen een eigen auto of parkeerplaats meer nodig. Dan is er plek voor heel wat nieuwe woningen in het centrum, de Steiger-zuid en dichtbij het openbaar vervoer. Extra woningen in het centrum van Haven zorgen voor meer klanten voor winkels en horeca, wat het centrum dus versterkt. De pleinen en het groen worden op veel plekken aangepakt. 

Ook in de derde ontwikkelrichting, Haven Versterkt, wordt ingezet op fietsen, deelvervoer en beter ov. Het grote verschil zit in het aantal woningen dat erbij komt, ongeveer 2000. Zo blijft er meer ruimte over voor groen. Nieuwe woningen komen vooral in het centrum. Omdat er minder bewoners bijkomen dan in de andere ontwikkelrichtingen, zijn er ook minder voorzieningen opgenomen. Deze ontwikkelrichting gaat verder uit van een flinke investering in de buitenruimte.

Om te zien wat er exact in de ontwikkelrichtingen staat, ga je naar de website van Havenhart 2.0.

Meedenken, waar en hoe?

Havenaren kunnen op verschillende manieren meedenken over de ontwikkelrichtingen. Zo is er van 10 t/m 14 juni een tentoonstelling waar dit mogelijk is, en op 12 juni om 19:30 uur een dorpsgesprek in theater Corrosia. Het is ook mogelijk om online mee te denken door een vragenlijst in te vullen, of door deel te nemen aan een webinar. Deze, en alle andere meedenk-momenten, zijn terug te vinden op de website van Havenhart 2.0

Met de verzamelde input wordt een voorstel voor de gemeenteraad gemaakt. Dit voorstel kan één van de ontwikkelrichtingen bevatten of een combinatie. De raad moet vervolgens de definitieve keuzes maken. 

Maar voordat de raad kan beslissen moet er dus eerst nog een participatietraject worden doorlopen. Daarnaast moeten de financiële haalbaarheid en de effecten op de omgeving van de verschillende ontwikkelrichtingen in kaart worden gebracht. Bij het uiteindelijke voorstel wordt overigens ook een advies van het Havenverbond en van de Havenadviseurs meegestuurd.

Ter info: In het Havenverbond zitten twaalf organisaties: Zorggroep Almere, Ymere, VMCA, Almeerse Scholen Groep, Leger des Heils, De Alliantie, Goede Stede, Gemeente Almere, De Schoor, Kwintes, GGD Flevoland en ondernemersorganisatie BIZ. Samen maken deze organisaties het hart van Almere Haven klaar voor de toekomst. Ze investeren in sociale verbindingen en het bouwen van nieuwe woningen. Daarnaast zetten ze zich in om de haven en het strand te verbeteren, zodat meer mensen daarheen komen. Het centrum wordt compacter, levendiger en nog gezelliger. En het water dat door Haven stroomt, wordt een echte singelgracht, waar je kunt wonen, wandelen en fietsen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening