Direct naar paginainhoud

Nieuwe grondprijzen Oosterwold

De gemeente Almere heeft de nieuwe grondprijzen in Oosterwold voor het jaar 2024 vastgesteld. Jaarlijks taxeert de gemeente opnieuw de marktwaarde van de verschillende kaveltypes en functies. De grootste verandering ten opzichte van de vorige ronde taxaties is dat de aankoopprijs van een woonkavel in Oosterwold hoger wordt.

Onafhankelijke taxateurs hebben de grondwaarde bepaald. Vervolgens hebben gemeente Almere en Rijksvastgoedbedrijf de getaxeerde bedragen vastgesteld. Deze waarde, ook wel de marktwaarde, bestaat uit de exploitatiebijdrage (inclusief gemeentelijk riool) en de waarde van de ruwe bouwgrond, samen ook wel de grondprijs genoemd. De nieuwe grondprijzen gelden per 1 maart 2024.

Woonkavels duurder

Het wordt steeds duidelijker welk bedrag mensen bereid zijn te betalen voor een huis in Oosterwold. Voorheen werd vooral gerekend met voorbeelden van buiten het gebied. Nu worden er meer woningen in Oosterwold zelf verkocht.

Na analyse van de opbrengsten van daadwerkelijke woningverkopen, blijkt dat de prijzen voor bestaande woningen hoger liggen dan voorheen werd aangenomen. Dat effect is van belang bij het bepalen van de prijs voor standaardkavels wonen en landbouwkavels met een woning. Daarnaast zijn de kosten die een initiatiefnemer zelf maakt om de kavel bouw- en woonrijp te maken, nu gebaseerd op werkelijke voorbeelden in het gebied zelf. Tot slot zijn nu de kosten voor het gemeentelijk riool opgenomen in de marktwaarde. 

Prijzen

De prijzen die per 1 maart 2024 gelden, in vergelijking met 2023, zijn toegevoegd als afbeelding onderaan dit bericht. 

De grondprijzen in Oosterwold zijn nog steeds een stuk lager dan in andere wijken in Almere, zoals Nobelhorst en Vogelhorst. Dat is logisch, want in Oosterwold moeten bewoners zelf meer doen bij het inrichten van de omgeving.

De taxateur neemt de (gemiddelde) verkoopprijzen als uitgangspunt. Die is voor standaardkavels wonen gebaseerd op de werkelijke verkopen in Oosterwold zelf. Bij andere kaveltypes en functies, zoals bedrijven en voorzieningen, wordt het roodkavel - het deel van de kavel dat je mag gebruiken voor onder meer bebouwing - vergeleken met de situatie elders.

Functies

Daarnaast wordt rekening gehouden met de waarde van de overige functies op de kavel, zoals stadslandbouw, publiek groen, verharding en water. Deze waardes leiden tot een vrij-op-naamprijs. Van die vrij-op-naamprijs trekt de taxateur eerst de kosten voor het bouwen van de woning af en vervolgens de kosten die initiatiefnemers zelf moeten maken om de kavel bouw- en woonrijp te maken.

Het resultaat van deze berekening vormt de marktwaarde van de grond. Deze marktwaarde bestaat uit de door de gemeenteraad vastgestelde exploitatiebijdrage inclusief de kosten voor het gemeentelijk riool en de waarde van de ruwe bouwgrond.

Belangstellenden

Alle belangstellenden voor een kavel die reeds in het ontwikkelproces zijn betrokken, zijn in september via een nieuwsbericht geïnformeerd over de nieuwe taxatie. In november zijn zij persoonlijk op de hoogte gebracht dat de oude grondprijs in stand blijft, mits men vóór 1 maart de volgende stap in het proces zet. Voor alle nieuwe initiatiefnemers gelden de nieuwe prijzen. Dat is ook het geval voor degenen die zijn ingeschreven in februari 2023, en nog wachten tot ze worden opgeroepen om een locatie te kiezen. Zij worden op 1 februari persoonlijk geïnformeerd.

Per vierkante meterMarktwaarde = grondprijs = aankoopprijs 2024Marktwaarde 2023 plus bijdrage riolering = aankoopprijs 2023Verschil aankoopprijs
Standaardkavel wonen€ 167,67€ 125,49€ 42,18
Standaardkavel bedrijven€ 31,19€ 26,75€ 4,44
Standaardkavel kantoren€ 26,98€ 25,76€ 1,22
Standaardkavel voorzieningen (maatschappelijk)€ 30,59€ 25,04€ 5,55
Standaardkavel voorzieningen (commercieel)€ 36,02€ 32,85€ 3,17
Landbouwkavel wonen€ 59,17€ 43,84€ 15,33
Landschapskavel wonen€ 37,93€ 40,82€ -2,98
Illustratie Almere skyline
Jouw mening