Direct naar paginainhoud

Slotbijeenkomst Burgerberaad Almere 2050: adviezen voor de toekomst

Op dinsdag 11 juni 2024 was de laatste bijeenkomst van het Burgerberaad Almere 2050. De Almeerders die meededen hebben samen de laatste aanpassingen aangebracht aan hun adviezen voor de toekomst van Almere tot 2050. Wethouder Paul Tang kreeg alvast de gekozen top 5 aan adviezen mee. De komende weken worden alle 14 adviezen gebundeld in een adviesrapport dat een delegatie van het burgerberaad op 11 juli zal overhandigen aan de raad.  

Almeerders konden zich in maart dit jaar aanmelden om deel te nemen aan het Burgerberaad Almere 2050. Via loting zijn 65 Almeerders geselecteerd om mee te doen. Mensen van verschillende leeftijden en uit alle stadsdelen. Op 11 juni, tijdens de laatste van in totaal 5 bijeenkomsten, hebben de deelnemers van het beraad alvast aan wethouder Tang hun top 5 van belangrijkste adviezen meegegeven, namelijk:

  1. Lokaal vervoer
  2. Behoud de groene identiteit van Almere
  3. Van en naar Almere, bereikbaar in de toekomst
  4. Wonen voor Almeerse jongeren
  5. Ouderen en wonen/ Cultuur is het hart van de stad (gedeelde vijfde plaats)

Vervolg

Deze adviezen van het burgerberaad worden samen met andere inbreng van Almeerders, ondernemers en partners in de stad - waaronder die via stadsgesprekken.almere.nl en de debatreeks in Casa Casla – verwerkt in een Ontwerp Omgevingsvisie Almere 2050.

De gemeenteraad besluit daarna om de ontwerp omgevingsvisie vrij te geven voor inspraak door belanghebbenden. Op basis van de inspraak wordt een definitieve omgevingsvisie opgesteld. Vervolgens neemt de raad daarover een besluit.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening