Verslagen informatiebijeenkomsten gemeente Almere en Floriade

Verslagen informatiebijeenkomsten Haven en Stedenwijk

Jaarlijks organiseren gemeente Almere en Floriade BV informatiebijeenkomsten in de Almeerse wijken rondom het Floriadeterrein. In 2020 zijn we begonnen in Almere Haven en Stedenwijk. Er zijn veel mensen op afgekomen. Een overzicht van de vragen die gesteld zijn, vindt u hieronder. Ook kunt u de presentatie downloaden.

Bijeenkomsten Centrum en Filmwijk

Vanwege de coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten in Centrum en Filmwijk in maart geannuleerd. We hopen dat deze bijeenkomsten alsnog in het najaar van 2020 kunnen plaatsvinden.

Vragen en antwoorden bijeenkomst Almere Stedenwijk

De volgende vragen en antwoorden zijn gegeven bij de informatiebijeenkomst voor inwoners in Almere Stedenwijk.

1. Niet alleen Haven loopt risico op wild parkeren. Ook de Boulevardflats. Van daar is het maar 10 minuten lopen naar de hoofdingang. Het kan wel eens druk voor mijn deur worden als inwoner van de Boulevardflats.

We kijken zeker niet alleen naar Haven. Het probleem van wild parkeren kan zich overal voordoen. Dan willen we gelijk de maatregelen die we achter de hand hebben, uitrollen. De verwachting is dat van de 4000 automobilisten er 2,5 tot 5% zelf een plek gaan zoeken. Het gaat dan om 100-200 auto’s. Uitbreiding van de huidige blauwe zones was geen wens van de klankbordgroep. En als die uitbreiding er moet komen, dan hooguit TIJDELIJK.

2. Zijn de pendelbussen elektrische bussen? 

Met Keolis zijn we in gesprek om alle bussen elektrisch te laten zijn. De onderhandelingen zijn nog bezig. Alleen een dure bus voor 6 maanden aanschaffen is niet rendabel. We hopen dat die elektrische bus er wel gaat komen.

3. Waarom staat in het logo Floriade 2022 Amsterdam - Almere; wat doet Amsterdam aan de Floriade? 

30 procent van de bezoekers komt uit het buitenland. De naam Amsterdam heeft een sterke aantrekkende werking op bezoekers. We zijn in gesprek met Amsterdam of zij een concrete bijdrage kunnen leveren.

4. Ik hoor over een fietsroute van station naar het Floriadeterrein. Dan kom je langs de boulevard en die is niet mooi nu. Gaat die opgeknapt worden, ook vanwege Rondje Weerwater?

Ja, in Filmwijk is al een mooi deel gerealiseerd. Het deel van Stedenwijk is in voorbereiding. 

5. Het water in Almere wordt veel gebruikt. Kun je vanaf de boulevardflats niet oversteken met je bootje en gratis het Floriadeterrein betreden?

Antwoord: Hypothetisch is dat mogelijk, maar er varen continu patrouilleboten rondom het Floriadeterrein, dus dat gaat niet echt lukken.

6. Kun je ook onder de grond bouwen? 

Goede vraag, nog niet over nagedacht. Wel over parkeren, dat proberen we deels onder de grond te realiseren. 

7. Dat uitzicht vanuit Stedenwijk vind ik niet zo leuk, met die flats die boven de bomen uitsteken.

De gemeenteraad gaat hierover beslissen. Vergelijk deze wijk met Danswijk. Ook daar zijn er 2000 woningen, maar relatief weinig groen, omdat het laagbouw is. In Hortus kan veel groen komen dan wel behouden blijven (van het arboretum wordt niets opgeofferd) door meer de lucht in te gaan. Dat heeft effecten inderdaad op het uitzicht dat de omliggende wijken hebben.

8. Met dit uitzicht krijg ik waardevermindering van mijn huis.

De meningen zijn hierover sterk verdeeld. De  laatste 3 jaar is er een stijging van 7% van de prijzen van woningen in Stedenwijk. De Floriade zou wel eens eerder een positief dan een negatief effect kunnen hebben op de prijzen van de woningen in Stedenwijk.

9. Ik ben van het collectief Stedenwijk-Zuid. Wij hebben ooit het plan ingediend om op de plaats waar de Schakelwijk was voorzien een voedselpark in te richten. Nu zie ik dat er toch gebouwd gaat worden richting de Stedenwijk. Wij krijgen de lasten, Filmwijk de lusten (de brug gesloten tijdens de expo), terwijl wij dichter bij het Floriadeterrein wonen.

De situatie die u schetst klopt niet helemaal. Filmwijk ligt toch echt wel dichter bij Stedenwijk en bovendien ligt aan de overzijde van de Filmwijk het oerbos. De woningen die nu geprojecteerd zijn, komen ‘slechts’ op het voorterrein van de Floriade, dat is bij lange na nog niet de Schakelwijk en nog op behoorlijke afstand van Stedenwijk. Hoe dan ook, dit is het voorstel van de klankbordgroep waar ook Stedenwijkers in zaten. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad.

Aanvulling uit de zaal: Ik was een van de leden van de klankbordgroep en woon in Stedenwijk-Zuid. Het verhaal is in de loop der tijd dat wij mee mochten praten veranderd. Ik ben enthousiast over het plan. We willen geen schulden overhouden, er komt een mooie wijk Hortus en er wordt iets moois gerealiseerd voor onze kinderen en kleinkinderen. 

10. Is er bij de ontwikkeling gedacht om het kasteel mee te nemen en dus de Floriade iets te laten opschuiven? 

Dat laatste kan niet meer. Alles ligt al vast in het bestemmingsplan. Wijzigingen van het aantal woningen is daarin nog wel te realiseren, verschuiven niet. Het Kasteel is een separaat verhaal, in handen van een particuliere projectontwikkelaar.

11. Dat verhaal over die paviljoens is me onduidelijk. Ik dacht dat ze na de expo omgebouwd zouden worden tot woningen in het kader van duurzaamheid. Gaan ze nu toch weg? 

Nee, we houden vast aan het concept van duurzaam en circulair. Dus hergebruik van de paviljoens na de expo op welke manier dan ook blijft nadrukkelijke het streven. 

12. Huiseigenaren van stedenwijk hebben een brief ontvangen van AMSTELVEST. Dit bedrijf wil huizen opkopen, ze splitsen en dan verhuren. Hoe gaat gemeente daar mee om? 

AMSTELVEST is wat anders dan Amvest. Dit heeft niets met de Floriade te maken, maar een bedrijf dat kansen ziet in de huidige overspannen woningmarkt. Inmiddels heeft dit onderwerp ook al op de agenda van de gemeenteraad gestaan. De gemeente vindt het geen wenselijke ontwikkeling.

13. Hoe duurzaam wordt de energie- en warmte-infrastructuur? Komt er geothermie?

Er wordt nog volop daarover onderhandeld. Voor alle duidelijkheid: het initiatief ligt hiervoor bij de investeerder Amvest en niet bij de gemeente. wordt nagedacht over duurzame systemen. Het zal in ieder geval een collectief systeem worden. Geothermie is een interessante optie.

14. Is de kabelbaan definitief of tijdelijk?

Er is gekeken om de kabelbaan definitief te maken en eventueel door te trekken naar de Esplanade, maar dat is onbetaalbaar. Overigens kost de kabelbaan de Floriade niets, het is op eigen risico van de firma Dobbelmeier. Het is trouwens een spannend gebeuren, een kabelbaan over de A6 heen. Na de expo wordt de kabelbaan opgebouwd in Zwitserland of Oostenrijk.

15. Komt er nog een iconisch gebouw?

We zijn bezig met een iconisch gebouw in het midden van de Floriade. We hopen en verwachten dat we in de komende weken hier meer over bekend kunnen maken. 

16. U had het over kaarten bestellen via internet. Voor sommige mensen is dat lastig.

Het zal ook mogelijk zijn om kaarten bij de kassa bij de entree te kopen. Met cash geld. 

17. Gaan al die Floriadebussen over de busbaan langs Stedenwijk naar Het Oor. Daar vinden nu al regelmatig ongelukken plaats en staat alles vast.

We denken inderdaad aan die busbaan en dat van die ongelukken is bekend. We onderzoeken de mogelijkheid van ene bypass om de busbaan heen. 

18. Is de prijs van een kaartje al bekend? Krijgen Almeerders reductie?

De prijs is nog niet bekend. Er komen diverse soorten tickets met verschillende prijzen. Ja, voor Almeerders is er iets specifieks in de maakt. Over enkele maanden maken we dat bekend.

19. In de krant lees ik over gekrakeel tussen Floriade BV, gemeente en Amvest. Vanavond hoor ik dat niets over. Hoe zit dat?

Soms heb je een verschil van inzicht. Wat betekent duurzaam? Wat is klasse A? Dat vind ik vrij normaal, alleen in de media wordt het wat scherper gepresenteerd.  Het is altijd de bedoeling om er uit te komen, omdat je samen verder moet. We zetten ons tot het uiterste in om er een topevenement van te maken, met veel uitstraling, waar Almere trots op is en dat de stad na afloop veel oplevert.

Vragen en antwoorden bijeenkomst Almere Haven

De volgende vragen en antwoorden zijn gegeven bij de informatiebijeenkomst voor inwoners in Almere Stedenwijk.

1. Zou u nog een keer voor mij kunnen uitleggen hoe de bussen van Nobelhorst/Twentsekant naar de Steiger rijden. Volgens mij is het bedrijventerrein daar helemaal niet op berekend?

In Nobelhorst/Twentsekant komt een tijdelijke parkeerplaats voor maximaal 4000 auto’s. Bezoekers die op deze parkeerplaats parkeren worden met een shuttlebus via de A6 naar de ingang aan de zuidoostkant van het Floriadeterrein (Steiger) gebracht. De shuttlebussen rijden niet verder het bedrijventerrein op of de woonwijk in.

De parkeerplaats gaat na het evenement weer weg en wij willen al het materiaal hergebruiken in Almere.

2. Checkvraag: de huidige plannen voor de woonwijk gaan uit van 600 woningen en een volwaardige woonwijk met voorzieningen als een school, supermarkt bevat 2000 woningen?

Ja, het was de voorkeur van de klankbordgroep, bestaande uit circa 40 bewoners uit verschillende wijken van Almere. Zij hebben hun voorkeur uitgesproken voor een volwaardige woonwijk waarin in ook voldoende draagkracht is om zelfstandig voorzieningen zoals een supermarkt of een school mogelijk te maken. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. De gemeenteraad moet nog een keuze maken uit alle verschillende scenario’s en vervolgens moeten wij plannen zoals het ontwikkelingsplan en het bestemmingsplan aanpassen.

3. Wat is de stand van zaken van de iconische toren, de zogenoemde Euromast 2.0?

Er wordt door de gemeente, de ontwikkelaar en Floriade BV gezamenlijk druk nagedacht over een woontoren midden op het Floriadeterrein. In overleg met architecten en kunstenaars wordt bijvoorbeeld nagedacht over een bijzonder ontwerp waarmee Almere de wereldpers haalt. Maar een Euromast wordt het niet.

4. Op welke manier is rekening gehouden met mindervaliden? Kunnen zij gebruikmaken van een goedkoper toegangskaartje? Of moet de begeleidingshond juist óók betalen?

We werken samen met een werkgroep inclusiviteit waarin allerlei belangenverenigingen zijn vertegenwoordigd. Samen met hen kijken we naar allerlei aspecten die moeten zorgen voor een optimale toegankelijkheid, ook voor minder-validen.

5. Heeft u ook al bouwcontracten afgesloten voor al die landenpaviljoens?

We hebben nog geen bouwcontracten afgesloten. Maar we zijn daar zeer optimistisch over. We hebben 8 officiële aanmeldingen, met 30 landen zitten we in een vergevorderd stadium.

6. Zou u ter verduidelijking voor mij nog een keer kunnen vertellen wanneer en hoe u wild parkereren in Almere Haven denkt tegen te kunnen gaan? Maatregelen zoals blauwe zone, boa’s, parkeervergunningen lijken zich te concentreren op De Marken. Maar wat als het probleem in andere buurten plaatsvindt? Wat gebeurt er dan?

Tijdens het evenement zullen wij een telefoonnummer in gebruik nemen speciaal voor parkeeroverlast etc. Dit geldt voor heel Almere en niet alleen voor de Marken. Mocht er overlast zijn, dan kunnen we bijvoorbeeld binnen een week overgaan tot het instellen van een tijdelijke blauwe zone. Alle maatregelen die wij gaan of moeten nemen om wildparkeren tegen te gaan zijn tijdelijk van aard.

7. Komen er ook mooie plekken voor kinderen om te spelen en te genieten van de Floriade?

Ja. Op dit moment hebben wij 3 à 4 speeltuinen in onze plannen zitten waar kinderen lekker kunnen spelen en tegelijkertijd op een leuke manier kennis kunnen maken met de vier thema’s van de Floriade.

8. Ik maak mij wel een beetje zorgen als ik u zo hoor praten over de bouwplannen. Verdwijnt nu al het groen van deze nieuwe woonwijk? Er verdwijnt al zoveel groen in Almere. Ik pleit voor minder woningen in de toekomstige woonwijk!

De scenario’s voor het toevoegen van extra woningen aan de nieuwe stadswijk zijn samen ontwikkeld met een klankbordgroep. Voor de realisatie van die extra woningen hoeft geen boom extra te worden gekapt. Het blijft een groene stadswijk. Maar uw zorgen nemen wij serieus en gaat mee in de afweging van de raad of en hoeveel extra woningen zij wil realiseren in Hortus.

9. Kan ik mijn belangstelling om te gaan wonen in de nieuwe stadswijk al ergens kenbaar maken?

De ontwikkelingscombinatie Amvest en Dura hebben een website hortus.nl. Op deze website kunt u uw belangstelling kenbaar maken. De woningen zitten nog niet in de verkoop.

10. Ik hoor over een volwaardige woonwijk met winkels en misschien wel een school en zo? Maar kan dat wel? In Haven loopt het winkelaanbod al terug, hetzelfde geldt voor centrum? Maak je door het toestaan van deze concurrentie de voorzieningen in Haven en Centrum niet kapot?

Altijd is gezegd dat de voorzieningen in de wijk uitsluitend bedoeld zijn voor de mensen die daar wonen en aanvullend op het aanbod in Centrum en Haven. Dat beginsel blijft nog steeds van toepassing.

11. Houd u rekening met een hondenstrandje dat daar ligt? Er zijn al zo weinig goede plekken in Almere. Ik ben een beetje bang dat ook dit strand naast het Floriadeterrein verdwijnt?

Er zijn nog geen concrete plannen voor de toekomst van het oude hondenstrandje. Maar het is goed om te weten dat daar behoefte aan is.

12. De vorige keer heeft u aangegeven ook het centrum van Almere Haven bij de plannen te betrekken. Ik hoor daar vanavond niets over. Hoe staat het daarmee?

Ja. Daar worden gesprekken over gevoerd en wij hopen dat als mensen via een vaarbinding bijvoorbeeld vanuit Amsterdam naar de Floriade komen ook gebruikmaken van de voorzieningen in het centrum van Almere Haven. Maar ik zeg er tegelijkertijd wel bij, als mensen bijvoorbeeld een kaartje kopen voor de Efteling, dan kopen ze een kaartje voor de Efteling en niet voor Kaatsheuvel. Maar wij proberen het op allerlei mogelijke manieren te bevorderen. Zo komt er een bootverbinding die ‘landt’ in Haven met aanvullend een busverbinding naar de Floriade.

13. Maakt de (voetgangers)brug aan de westkant van het Floriadeterrein niet wild parkeren mogelijk?

Deze voetgangersbrug maakt onderdeel uit van het Floriadeterrein zal gedurende het halfjaar van het evenement afgesloten zijn voor normaal verkeer. Parkeren in openbaar groen willen we voorkomen met de aanleg van bijvoorbeeld bloembakken.

14. Waar blijft de overkapping van busstation ’t Oor? De aanbesteding had al lang moeten beginnen!

De aanbesteding is iets vertraagd, maar in het eerste kwartaal van dit jaar moet de aanbesteding starten en wij verwachten dat een aannemer nog eind dit jaar kan starten met de bouw.

15. Het busstation is namelijk helemaal niet toegankelijk voor mindervaliden!

Wethouder Hoek heeft gezien dat er inderdaad aandachtspunten zijn en gaat graag met betrokkenen nog een keer kijken naar de problemen en manieren om ze op te lossen.