Nieuwsbrief Cultuur

Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en evenementen binnen de Almeerse cultuursector.


Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt Almere

Eind mei werd het Cultuurplan 2019-2024 vastgesteld in de raad. In het voorwoord schreef Hilde van Garderen dat we in het Cultuurplan vertellen hoe we cultuur willen laten groeien. "Het is een oproep aan onszelf, aan onze partners en aan iedereen in Almere. De stad maken we samen.”

Deze oproep is opgepakt, bleek uit de aanvragen voor 2020. De ambities uit het Cultuurplan hebben veel aanvragers geïnspireerd voorstellen in te dienen voor de versterking van hun organisatie, zodat zij een grote(re) bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat in Almere. Op dit moment werken wij met het subsidiebureau aan de afronding van de beschikkingen, zodat iedereen voor de kerst weet welke plannen zij kunnen gaan uitvoeren in 2020.  

In de eerste nieuwsbrief van 2020 krijgt u van ons een terugblik op wat we al bereikt hebben in 2019 en wat de plannen zijn voor 2020.


Meerjarige subsidies 2021-2024: Almere sluit aan bij het Rijk

Meerjarige subsidies in Almere

Een krachtige cultuursector vinden wij voor de stad van belang. In het Cultuurplan hebben wij daarom de ambitie uitgesproken om de sector de ruimte te geven om te groeien. Vanaf 2021 willen wij bijvoorbeeld meerjarige subsidieafspraken kunnen maken, zodat onze culturele partners meer zekerheid hebben, externe financiering kunnen werven en langetermijnplannen kunnen ontwikkelen. Hiervoor is een nieuwe subsidieregeling nodig waarin het algemene kader voor meerjarige subsidieafspraken staat vastgesteld.  

Dit kader geven wij vorm in samenwerking met de cultuursector. Wij gaan hierover in gesprek met een afvaardiging van het DOCA. In december 2019 verzamelen wij bouwstenen voor een voorstel. In januari 2020 werken wij deze input en eventuele andere aandachtspunten verder uit. In februari ligt vervolgens een definitief voorstel klaar dat wij ter vaststelling aanbieden aan het College. Naar verwachting wordt de nieuwe regeling in maart vastgesteld, en treedt de regeling in werking per 1 mei 2020. Vanaf dat moment kunnen er aanvragen worden ingediend voor meerjarige subsidieafspraken vanaf 2021.  

Minister van Engelshoven maakte voor de zomer haar uitgangspunten bekend; in de afgelopen maand werden de meerjarige regelingen gepubliceerd:       

Landelijke meerjarige subsidie: hoe hoger het bedrag, hoe meer eisen

Wie meerjarige subsidie wil aanvragen als festival of als producerende instelling vindt op de website van Fonds Podiumkunsten (FPK) de nieuwe regelingen. De portal biedt uitgebreide informatie over het aanvraagproces, de instapeisen en de criteria waarop een aanvraag wordt beoordeeld, plus richtlijnen voor het indienen van een aanvraag en een overzicht van deadlines. In het algemeen geldt: hoe hoger het aangevraagde subsidiebedrag, hoe hoger de eisen waaraan je als aanvrager moet voldoen.

Festival Twee Turven Hoog is op dit moment het enige meerjarig gesubsidieerde festival in Flevoland. Suburbia, BonteHond en Vis à Vis ontvangen al langer meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten.  

Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur

Op dit moment hebben wij geen instellingen in de landelijke BIS. Met het Flevoprofiel hebben we samen met de provincie de ambitie uitgesproken dat we daar verandering in willen brengen. Vanuit Almere en Flevoland steunen wij de aanvraag van BonteHond, hopen we op een Flevolandse ontwikkelinstelling met StrandLAB en wordt de nieuwe museale voorziening van Almere - waaraan door Almere 2.0 hard gewerkt wordt - door de provincie Flevoland voordragen voor de nieuwe museumregeling.  

De rijksoverheid heeft de informatie over de subsidieregeling culturele basisinfrastructuur gebundeld op deze webpagina. Dit is echter lastig leesbaar, omdat hierin alleen de wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling staan. Wie wil weten wat de nieuwe regeling behelst, kan ook hier de toelichting lezen. Aanvragen voor de BIS worden beoordeeld door de Raad voor Cultuur. Informatie over het beoordelingsproces, de commissies, de criteria en de planning staat op cultuur.nl


Almere en de regio


Terugblik MRA Cultuurcongres

Op 22 november vond het eerste Cultuurcongres van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) plaats. Wethouder Hilde van Garderen heeft namens Almere ruim 150 deelnemers uit het Kunst & Cultuur-veld verwelkomd, waaronder ook vele bestuurders uit de provincies Flevoland en Noord-Holland. Op meerdere vlakken binnen de MRA wordt al samengewerkt en nu ook op het gebied van cultuur.

Het Cultuurcongres stond daarom geheel in het teken van netwerken, kennisuitwisseling en het stimuleren van nieuwe culturele samenwerkingen. Tijdens acht break-out sessies spraken deelnemers met bestuursleden uit de hele regio over verschillende onderwerpen die in de MRA relevant zijn, zoals duurzaamheid, bereikbaarheid, ruimte en regionale samenwerking. Het inspirerende congres eindigde plenair met de gezamenlijke toewijding om de verbindingen in de MRA actief op te zoeken. Nieuwe culturele samenwerkingen in de MRA kunnen leiden tot uniek aanbod dat verspreid is over de hele regio.

De fototentoonstelling van Kadir van Loohuizen, nu te zien in het Scheepvaartmuseum, komt vanaf februari met een (deels) nieuwe expositie naar het KAF. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een Amsterdamse en Almeerse instelling.


Strandwachters onthuld in Poort

Strandwachters zijn zit- en ligobjecten die een route van drie kilometer vormen door DUIN, over het Almeerderstrand, over de dijk en langs Marina Muiderzand naar het catamaranstrand. Achter de houten objecten zitten verhalen over het begin van Flevoland. Hier kunt u naar luisteren via een podcast (te bereiken via een Q-code op het object). Maar u kunt het object ook beklimmen en uitkijken over water en strand. De verhalen zijn geschreven en geïllustreerd door Lieke Frielink. De objecten zijn ontworpen door Studioworks Design en gebouwd met gebruikte steigerhouten delen van Marina Muiderzand door Kraaijeveld Hardhout Constructies.  

Een aanrader voor het kerstreces of een uitje met familie of collegae. Voor verdere info: info@strandlab.nl of strandlab-almere.nl  

Op vrijdag 22 november zijn de laatste zes Strandwachters onthuld door gedeputeerde Jan de Reus (vervanger van Michiel Rijsberman) en wethouder Hilde van Garderen. Een nieuwe mijlpaal voor Strandlab dat op het Almeerderstrand een testlaboratorium voor creatievelingen, kunstenaars en andere ontdekkers  ontwikkelt. 

Omroep Flevoland maakte drie mooie items over deze verhalenroute langs het Almeerderstrand:


Heeft u vragen over het cultuurbeleid van de gemeente Almere? Neem contact met ons op via 14 036 of info@almere.nl

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.