Nieuwsbrief Cultuur

Wij houden u graag op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en evenementen binnen de Almeerse cultuursector.


Met deze nieuwsbrief luiden wij als team Cultuur graag het nieuwe jaar in. We wensen u nog het beste voor 2020! We zijn gegroeid en we zijn vernieuwd. Sinds vorig jaar is Archeologie, Monumenten en Erfgoed bij Cultuur gevoegd én kwamen er twee nieuwe teamleden bij. Wij gaan graag met u in gesprek. In deze Wie is Wie bij Cultuur vertellen we wie u waarvoor kunt benaderen.

2019 was het jaar waarin het Cultuurplan Almere 2019-2024 is vastgesteld door de gemeenteraad. Sindsdien hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt. Daarvan deden we verslag in eerdere nieuwsbrieven. In deze eerste editie van 2020 blikken we vooruit op een aantal plannen voor het komende jaar. Alle organisaties die in 2020 subsidie krijgen, dragen bij aan het behalen van onze culturele ambities

De uitvoering van het Cultuurplan Almere is een samenwerking van gemeente met  partners, makers en inwoners van de stad. Wij willen iedereen bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar en zien uit naar een vervolg hierop in 2020.


CULTUUR IS VOOR ALLE ALMEERDERS DICHTBIJ

Cultuureducatie en cultuurparticipatie

In Almere komt ieder kind in aanraking met cultuur. Dat lukt ook in 2020 weer dankzij partners als Collage, Kleur in Cultuur, BonteHond, Vis à Vis, Suburbia, Who’s Next, KIDD, Twee Turven Hoog, CKV en vele anderen. Vanaf de voorschool tot in het voortgezet onderwijs, in de Kunstbus of in de Artlabs in de stadsdelen, overal komen Almeerse kinderen in aanraking met allerlei vormen van cultuur dankzij bijzondere educatieve programma’s. Ook weten scholen de weg naar het Erfgoedhuis Almere goed te vinden, waar kinderen leren over de geschiedenis van Almere.  

In 2020 zorgen we er samen met onze partners voor dat cultuureducatie voor ieder kind gegarandeerd blijft. Daarnaast start komend jaar de proeftuin co-creatie VMBO: we ontwikkelen een toolkit voor cultuureducatie in het vmbo waaraan BonteHond, FleCk en Collage meewerken in het kader van het Flevoprofiel en in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Kunstambassadeurs

Stichting Design en Kunst in de Openbare Ruimte (DKOR) kan dankzij de investering van de gemeente de succesvolle pilot Kunstambassadeurs verder uitbouwen. In 2020 gaan nog eens 25 bewoners als kunstambassadeur aan de slag. Naast een wandelroute langs de circa 15 kunstwerken in het centrum gaat de organisatie ook rondleidingen op de fiets aanbieden. In mei staat de eerste fietstocht in Almere Haven op de agenda.  

Cultuurverbinders

Via de nieuwe functie van Cultuurverbinder zet De Schoor in 2020 actief in op het verbreden van de actieve deelname aan cultuur. Door slimme verbindingen te creëren tussen amateurverenigingen, ambitieuze amateurs en bijvoorbeeld ondernemers, het onderwijs of maatschappelijke instellingen creëert de Cultuurverbinder een dynamische en inspirerende culturele omgeving, waarin nieuwe, eigentijdse initiatieven tot bloei kunnen komen.  

Bezoekers culturele activiteiten

In de bibliotheek, bij de festivals en op de podia van Almere kan iedereen cultuur beleven. Het afgelopen jaar hebben de Almeerse cultuurmakers vele duizenden bezoekers getrokken met hun programmering. Voor 2020 hebben zij mooie plannen voor activiteiten en doorontwikkeling. Zo wordt de nieuwe bibliotheek heringericht en wordt de Esplanade voor KAF de groene voortuin van deze Huiskamer van de Stad. Begin dit jaar is ook de nieuwe lokale omroep gestart.  

Dit voorjaar presenteren we de complete cijfers in het Cultuurparticipatieonderzoek 2020.  

Cultuur in elk stadsdeel

Bij het maken van het nieuwe cultuurbeleid bleek dat ieder stadsdeel andere wensen heeft op het gebied van cultuur. In 2020 gaat de gemeente deze wensen verder inventariseren en cultuurprofielen op maat per stadsdeel samenstellen.  

In Almere Buiten hebben we een vliegende start gemaakt met het realiseren van een nieuw cultuurhuis. Samen met bewoners en cultuurmakers uit Almere Buiten wordt gewerkt aan de nieuwe invulling van het gebouw Extravert aan het Baltimoreplein.   

Communicatie

In 2019 hebben we de zichtbaarheid van de Almeerse cultuur vergroot door bijvoorbeeld de cultuurkaart digitaal aan te bieden via almere.nl/cultuur en het opzetten van deze nieuwsbrief. Vanaf januari zijn we ook te vinden op Twitter. Natuurlijk blijven we ook het komend jaar partners en inwoners informeren over de effecten van het Cultuurplan. Daarnaast gaan we voor onze partners aan de slag met het vereenvoudigen van de procedures voor vergunningen.


CULTUUR KRIJG RUIMTE OM TE GROEIEN

De gemeente geeft cultuur ook in 2020 de ruimte om te groeien. We versterken wat we hebben en maken ruimte voor nieuwe initiatieven.  

Cultuurfonds Almere

Cultuurfonds Almere is een belangrijk instrument om onze culturele ambities vorm te geven. In 2020 ondernemen we een aantal stappen, zodat vanaf 2021 alle flexibele en incidentele gelden van de gemeente zijn ondergebracht bij Cultuurfonds Almere. Zo ontstaat meer slagkracht in het veld en een duidelijke scheiding van taken. Voor incidentele aanvragen kun je terecht bij het Cultuurfonds, voor structurele ondersteuning doe je een beroep op de gemeente. Het Cultuurfonds krijgt hiermee een structurele plek in de culturele infrastructuur.  

Meerjarenafspraken

Met een aantal culturele partners maken wij een start met het opstellen van meerjarenafspraken die synchroon lopen aan de landelijke cyclus (2021-2024). De meerjarige subsidieafspraken worden in 2020 voorbereid (in overleg met de cultuursector) en gaan per 2021 in. De grote culturele instellingen kunnen vanaf 2021 met meer zekerheid voor de toekomst nog beter inspelen op de wensen van Almeerders.


CULTUUR GEEFT VORM AAN IDENTITEIT VAN ALMERE

Met cultuur zetten we Almere in 2020 graag verder op de kaart. Niña Weijers wordt de vierde gastschrijver voor Almere Verhalen, in 2020 wordt de tweejaarlijkse Architectuurprijs Almere weer uitgereikt en vindt de 50e editie van het nationale archeologiecongres (de Reuvensdagen) plaats in Almere.  

2020 is een spannend jaar voor cultuur. In mei weten we of er ook door het rijk meer geïnvesteerd wordt in de groei van cultuur in Flevoland, zowel via de basisinfrastructuur als de rijksfondsen. Aan de plannen uit Almere en Flevoland wordt in de komende maand de laatste hand gelegd. In een volgende nieuwsbrief lichten we de plannen graag toe.  

We zijn druk met culturele plannen voor de Floriade en onderzoeken onder andere de rol van Land Art op dit evenement. Begin 2020 wordt een kwartiermaker aangesteld om de museale voorziening verder te ontwikkelen. In 2020 worden daarnaast ook beleidsnota’s geschreven over de omgang met: bovengronds erfgoed, de publiekspresentatie Post ’65 architectuur en beeldende kunst in de openbare ruimte.

Ook de geschiedenis van Almere krijgt in 2020 voldoende aandacht. In het voorjaar wordt de Engelse bommenwerper Short Stirling geborgen uit het Markermeer. Daarnaast krijgen de archeologische vindplaatsen in Poort in overleg met bewoners verder vorm, werken we aan de doorontwikkeling van het Erfgoedhuis en kijken we naar de mogelijkheid om een tweede gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. In 2019 is het voormalig politiebureau in Almere Haven – ontworpen door Office for Metropolitan Architecture (OMA) van Rem Koolhaas – aangewezen als eerste gemeentelijk monument.


NIEUWS UIT ALMERE

Kijk voor meer nieuws over o.a. StrandLab, onze stadsbeiaardiers en FloriAlly op onze website.


Heeft u vragen over het cultuurbeleid van de gemeente Almere? Neem contact met ons op via 14 036 of info@almere.nl

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.