Nieuwsbrief Cultuur

Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en evenementen binnen de Almeerse cultuursector.


Nieuw cultuurplan aangenomen door de gemeenteraad

Gisteravond heeft de Almeerse gemeenteraad ingestemd met Cultuurplan Almere 2019 - 2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt. Hiermee heeft wethouder Cultuur Hilde van Garderen toestemming gekregen om het plan de komende jaren uit te gaan voeren. In deze nieuwsbrief nemen we u op hoofdlijnen mee in de ambities. Download het hele Cultuurplan via deze website van Cultuur.


Wethouder Hilde van Garderen over het Cultuurplan

"Met ons cultuurbeleid willen we aansluiten bij de identiteit van Almere en de Almeerders. Tijdens de Cultuurtafels, de Stadsgesprekken en het Cultuurdebat hebben we inspirerende gesprekken gevoerd met actieve bewoners, amateurs, kunstenaars, ondernemers, scholen en cultuurpartners. Uit al deze gesprekken is gebleken dat cultuur voor veel Almeerders belangrijk is en dat er bij velen de behoefte bestaat om hier samen met elkaar en met de gemeente aan te werken. Juist daarom ben ik trots op dit Cultuurplan. Van de totstandkoming tot het proces. Dit plan is van ons allemaal!"


Cultuurplan Almere 2019 - 2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt

In het coalitieakkoord Almere 2018-2022 heeft het college de ambitie uitgesproken om samen met de stad, met culturele partners en externe specialisten een meerjarig strategisch Cultuurplan op te stellen waarin een visie op het cultuur- en erfgoedbeleid wordt geformuleerd.  Het resultaat is het nieuwe cultuurplan waarin de volgende ambities zijn opgenomen: cultuur is voor alle Almeerders dichtbij, cultuur krijgt ruimte om te groeien, en cultuur geeft vorm aan de identiteit van Almere.


Cultuurkaart Almere

Almeerse ambities

Het cultuurplan beschrijft drie ambities die elk worden nagestreefd door middel van drie doelstellingen:

*Met de eerste ambitie richt het cultuurbeleid zich op alle Almeerders, op cultuureducatie voor alle kinderen en cultuur in alle stadsdelen.

*Met de tweede ambitie richt het cultuurbeleid zich op ruimte voor groei en versterking van de cultuursector, en op talentontwikkeling.

*Met de derde ambitie richt het cultuurbeleid zich op de regio en de rest van Nederland en de unieke culturele kenmerken van de stad waarmee Almere zich kan profileren en onderscheiden. Samenwerking met regio en rijk is daarbij van groot belang. Cultuur wordt een belangrijke drager van de samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Dat betekent onder andere een betere zichtbaarheid én bereikbaarheid van de culturele voorzieningen binnen de MRA, ook in Flevoland en Almere. De ruimte die Almere te bieden heeft kan optimaal ingezet worden voor een broedplaatsenbeleid. Ook in Flevoland leidt het regionaal cultuurprofiel tot intensievere culturele samenwerking in de provincie en met het rijk. We zetten in op Landart, cultuureducatie in het vmbo, architectuur en een nieuwe museale voorziening.


Heeft u vragen over het cultuurbeleid van de gemeente Almere? Neem contact met ons op via 14 036 of info@almere.nl

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.