Leemwierdebrug

De nieuwe autobrug (zie afbeelding) die De Laren met de Leemwierde verbindt, wordt in de tweede helft van mei bouwkundig opgeleverd. De brug wordt nog niet opengesteld, maar zal voorlopig worden gebruikt als bouwontsluiting vanuit De Laren naar het naastgelegen bouwterrein in de Wierden. Hier zal de Alliantie een appartementencomplex realiseren (zie definitief inrichtingsplan).

De brug zal na oplevering van het appartementencomplex en de inrichting van het omliggende gebied worden opengesteld. Naar verwachting is dit begin 2018. De tijdelijke damverbinding in de gracht tussen de Leemwierde en de supermarkt in De Laren wordt dan verwijderd.

Bouwrijp- en groenwerkzaamheden voor tuinflat Leemwierde

Er is onlangs gestart met het bouwrijp maken voor de bouw van de tuinflat in de Leemwierde en de nieuwe ontsluiting tussen de Leemwierde en De Laren. Ter hoogte van Leemwierde nr. 75 t/m 78 en nr. 208 t/m 211 start woningcorporatie de Alliantie naar verwachting komend najaar met de bouw van appartementencomplex ‘Tuinhuis’, met in totaal 27 appartementen verdeeld over 4 verdiepingen (zie impressie).

Voor het bouwrijp maken van deze locatie en  de nieuwe ontsluiting tussen de Leemwierde en De Laren wordt er grond verzet en worden riolering, kabels, leidingen en een bouwstraat aangelegd. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting tot de zomervakantie duren.

Tezamen met de bouwrijpwerkzaamheden worden ook groenwerkzaamheden uitgevoerd. Ter plaatse van het nieuwe gebouw moeten een paar bomen worden verwijderd. De bestaande fruit- en laanbomen in de huidige groenstrook langs de gracht worden zoveel mogelijk herplant in het huidige stramien van de bestaande laanbomen. Ook wordt in de groenstrook langs de gracht weer een nieuw beukenhaagdoolhof geplant. De speeltoestellen in de groenstrook blijven staan. In het plantseizoen 2017 wordt er een aantal nieuwe bomen in de groenstrook en een haag rondom het nieuwe tuinflat terrein bijgeplant.   

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de gemeente Almere via info@almere.nl of via telefoonnummer 14 036. Vermeld daarbij dat het om De Laren gaat. Meer informatie vindt u op: almere.nl/delaren.

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.