Start bouw Tuinhuis


Deze maand start de bouw van het Tuinhuis in de Leemwierde. In de nieuwsbrief van april 2016 is hier al aandacht aan besteed. Het Tuinhuis is een ontwikkeling van woningcorporatie De Alliantie en bestaat uit 27 appartementen in de sociale huur. Bouwverkeer ten behoeve van het Tuinhuis zal vanaf januari 2017 gebruikmaken van de bouwontsluiting vanaf De Havendreef om vervolgens via de Sprenglaar en de nieuwe brug tussen De Laren en De Wierden de bouwlocatie te kunnen bereiken.Het Tuinhuis wordt gebouwd door aannemer Friso. Het gebouw zal naar verwachting in de loop van 2018 worden opgeleverd.


Binnenkort eerste woningen bouwveld I

De afgelopen periode is het bouwrijp maken van veld I (zie luchtfoto met bouwvelden) afgerond. Als onderdeel van het bouwrijp maken zijn het riool en andere kabels en leidingen aangebracht, de bouwkavels opgehoogd en een bouwweg aangelegd. Het grootste deel van de kavels in veld I is inmiddels verkocht of onder optie. Alleen aan de zuidzijde zijn nog enkele kavels te koop. Aan de noordzijde van bouwveld I zullen binnenkort de eerste woningen in aanbouw worden genomen. De verwachting is dat het merendeel van de woningen de komende twee jaar wordt gerealiseerd.


Opening Integraal Kind Centrum Aquamarijn

Het Integraal Kind Centrum Aquamarijn in De Laren is inmiddels zo goed als voltooid. In de kerstvakantie zal basisschool De Wierwinde uit De Wierden naar de nieuwbouw verhuizen. Ook verhuist dan het buurthuurthuis het Wierderdok naar het nieuwe gebouw. In de Aquamarijn komt ook ruimte voor kinderopvang, peuterwerk en een buurtfunctie om de sociale structuur in zowel De Laren als in de naastgelegen buurten De Velden en De Wierden te versterken. 

De oude gebouwen van de Wierwinde en het Wierdendok in De Wierden zullen in het eerste kwartaal 2017 worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen.


Bouwrijp maken bouwveld A

De komende maanden start het bouwrijp maken van bouwveld A (zie luchtfoto met bouwvelden). Hiervoor worden de komende winter een aantal kapwerkzaamheden in het gebied uitgevoerd. In het eerste kwartaal 2017 hogen we het gebied op met zand en grond en leggen we het eiland tegenover de nieuwe Albert Heijn aan. De bij de aanleg van het eiland vrijkomende grond wordt in bouwveld A verwerkt. 

Na een zettingsperiode van een aantal maanden zal bouwveld A in het najaar 2017 verder bouwrijp worden gemaakt. Dan worden onder andere het riool, kabels en leidingen en bouwstraten aangebracht. De verwachting is dat het bouwveld A eind 2017 volledig bouwrijp is. 

In bouwveld A worden 13 zelfbouwkavels en circa 50 projectmatige woningen gerealiseerd, die naar verwachting in de loop van 2017 in verkoop zullen gaan. Zodra er meer informatie bekend is over de start verkoop zullen wij u ook via deze nieuwsbrief nader informeren.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen aan de gemeente Almere via info@almere.nl of via telefoonnummer 14 036. Vermeld daarbij dat het om De Laren gaat. Meer informatie vindt u op: almere.nl/delaren.

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.