Derde nieuwsbrief Louis Armstrongweg, juli 2018

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rondom de Louis Armstrongweg  Het is de bedoeling om van de aanliggende kantorenstrook een gevarieerd woon- werkgebied te maken met woningen, kantoorruimten, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeerssituatie.

Vervolg transformatie en werkzaamheden Louis Armstrongweg

Op 25 april vond de eerste inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden en ondernemers van de Louis Armstrongweg. In deze straat staan veel kantoorpanden leeg en door de omgeving en de nabijheid van het station is dit gebied kansrijk om de leegstaande kantoren te veranderen in woningen. Het is de bedoeling om van de aanliggende kantorenstrook een gevarieerd woon- werkgebied te maken met woningen, kantoorruimten, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeerssituatie. Zo ontstaat er uiteindelijk een prettige mix van wonen en werken.

Tijdens de inloopavond hebben medewerkers veel goede ideeën en een aantal zorgen gehoord van de omwonenden. Deze inbreng wordt nu verwerkt in een ‘gebiedsvisie’. Deze visie zegt eigenlijk wat wel en niet mag en wat moet als een eigenaar zijn of haar kantoorpand wil verbouwen tot woningen. Naar verwachting is de gebiedsvisie in september klaar. U ontvangt dan een uitnodiging om deze visie te bekijken en u krijgt de kans om aan te geven wat u wel en niet aanspreekt. Na deze ronde kunnen wij de gebiedsvisie compleet maken.

Werkzaamheden aan de Louis Armstrongweg

Terwijl er wordt gewerkt aan de gebiedsvisie is het opknappen van het wegdek in de Louis Armstrongweg gestart. Vorige week zijn de werkzaamheden begonnen aan de rotonde Hollandsedreef en de Louis Armstrongweg.
De rotonde en de Louis Armstrongweg hebben onderhoud nodig. Het asfalt is op diverse plekken beschadigd en wordt vernieuwd.

Tijdens de bewonersbijeenkomst werd de slechte staat en de onveiligheid van de weg een aantal keren genoemd. Erg fijn dus dat dit al op korte termijn wordt aangepakt.

De werkzaamheden kennen drie fases:

Fase 1: rotonde Hollandsedreef 

De rotonde op de Hollandsedreef wordt voorzien van twee nieuwe asfaltlagen.

Enkele reparaties aan Hollandsedreef op de kruising met de Operetteweg.

Reparaties aan een deel van de Beemsterweg.

Begint maandag 9 juli en duurt tot vrijdag 27 juli. 

Fase 2: 1e deel Louis Armstrongweg; John Coltraneweg t/m Glenn Millerweg

De inrichting van de weg wordt aangepast op de kruising met de John Coltranestraat. Deze kruising wordt verhoogd om de snelheid te minderen en de aandacht voor de kruising te verbeteren.

Het asfalt wordt vervangen.

Begint eind augustus en duurt acht weken. 

Fase 3: 2e deel Louis Armstrongweg; Glenn Millerweg t/m Bartokweg

Het asfalt wordt vervangen.

Begint aansluitend op de tweede fase en duurt tot eind november.

Lees meer over de werkzaamheden op www.almere.nl/werkaandeweg  

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.