Zorglandschap jeugd Flevoland

We willen dat Flevolandse jeugdigen 'zo thuis' mogelijk kunnen opgroeien. De zes gemeenten, jeugdprofessionals en Hogeschool Windesheim dragen hier samen gericht aan bij via een methodiek van leren door te doen (actieleren).


Zorglandschap in coronatijd: focus op wat wél kan

De huidige omstandigheden vragen op allerlei vlakken om aanpassingen in het dagelijks werk en leven. Dat merken we ook in het Flevolandse zorglandschap jeugd. “In het begin was het wel even zoeken", zegt Jannie Vogelzang, manager bij SAVE (jeugdbescherming en -reclassering). "Maar al snel hebben we als partijen een goede modus gevonden om met de maatregelen om te gaan. De focus is heel snel verschoven van ‘wat kunnen we niet doen’ naar ‘wat kunnen we wel doen’."

> Lees verder

Flevo Academie Jeugd

Creativiteit in coronatijd

Hebben jij en/of je collega’s mooie ideeën voor werken op afstand met kinderen, jongeren en hun ouders? Of loop je juist tegen problemen aan en maak je je zorgen? Laat het ons weten! De Flevo Academie Jeugd plaatst de komende tijd ervaringsverhalen, tips voor werken op afstand en links naar relevante informatie op www.flevoacademiejeugd.nl. Daarnaast wil de Flevo Academie Jeugd een platform zijn om samen na te denken over oplossingen.

> Lees verder

Levi van Dam

Lezingen en workshops Flevo Academie Jeugd gaan online door

De huidige periode vraagt om het zoeken van creatieve alternatieven voor geplande bijeenkomsten. Dat geldt ook voor de lezingen en workshops van de Flevo Academie Jeugd. De lezingen van Levi van Dam (23 april) en Justine van Lawick (12 juni) gaan door en zijn online te volgen. Dat geldt ook voor de workshops over verklarende analyse en over waardevrij en objectief rapporteren.

> Lees verder

Gezinshuis

Uitbreiding gezinshuizen en versterking pleeggezinnen

In onze regio willen we dat kinderen 'zo thuis mogelijk' kunnen opgroeien. Daarom zet het samenwerkingsverband Jeugdhulp met verblijf onder andere in op het versterken van pleeggezinnen. In 2019 zijn er trainingen gestart voor pleeg- en gezinshuisouders: systeemgericht werken, video-interactiebegeleiding gehechtheid en zorg voor het getraumatiseerde kind. We streven ook naar uitbreiding en meer diversiteit van pleeggezinnen en gezinshuizen. Er zijn inmiddels twee nieuwe gezinshuizen gestart.

> Lees verder

Kinderen op schoolplein

Subsidie voor regionale kenniswerkplaats

Flevoland start een eigen kenniswerkplaats gericht op preventie van risico’s en problemen voor jeugdigen en gezinnen. ZonMw heeft de Flevolandse aanvraag positief beoordeeld. De kenniswerkplaats start dit voorjaar en duurt vier jaar. Binnen de kenniswerkplaats staan drie onderling verbonden thema’s centraal:

  1. Preventie in de eerste duizend dagen van het leven
  2. Preventie van overdracht van problemen in gezinnen
  3. Integraal samenwerken in preventie rondom multiprobleemgezinnen

> Lees verder

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.